Maatschappelijke Verantwoorddelijkheid

Waarden delen om te creëren

Maatschappelijke Verantwoorddelijkheid

Wij loven sterk in de sociale verantwoordelijkheid van de Groep: we bewijzen dit dagelijks door de relatie te onderhouden tussen de klant en onze merken, maar ook door respect en verantwoordelijkheid te tonen ten opzichte van al wie voor ons werkt of gewerkt heeft.

Bovendien tonen wij onze sociale verantwoordelijkheid aan de hand van de duurzame toelevering van onze grondstoffen, de bescherming van het milieu en de bestrijding van corruptie en verwerpelijk manipulatie.

Daarnaast steunen wij programma's die fysieke activiteit aanmoedigen en die het probleem van obesitas aanpakken, vooral bij kinderen en jongeren. Wij creëren tewerkstelling in opkomende markten, waar wij ook bijdragen aan de inspanningen omtrent onderwijs en gezondheid voor de jongsten.

Het beleid voor duurzame ontwikkeling dat wordt gevolgd door de Ferrero Groep, alsook de bijbehorende initiatieven die wereldwijd worden opgestart, worden toegelicht in onze MVO-verslagen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), die jaarlijks worden gepubliceerd.