Кампанията на Nutella приключи.

Благодарим на всички за участието!

КУПЕТЕ стъклен буркан*
в периода
01.05.2024 - 31.05.2024 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ касовата
бележка в nutella.com
и ЗАПАЗЕТЕ оригинала.

Участвайте в томбола
за един от 250 суичъра

Печеливши
 
 
 

Често задавани въпроси

 1. Кои продукти участват в Промоцията?

За да може да участвате в Промоцията на Nutella „60 години усмивки“, трябва да сте закупили на територията на България поне един стъклен буркан Nutella в рамките на промоционалния период: 01.05.2024 – 31.05.2024 г.

Всички видове стъклени буркани с лешниково-какаов крем Nutella участват в Промоцията независимо от техния грамаж („Промоционални продукти“). За избягване на съмнение, в Промоцията не участват единичните пластмасови опаковки с лешниково-какаов крем Nutella от 15 g, както и други продукти, различни от стъклените буркани Nutella, включващи като част от търговското си наименование Nutella (като Nutella & Go,  Nutella B-Ready, Nutella Biscuits). 

 

 1. Закупих стъклен буркан Nutella преди старта на Промоцията или след края ѝ. Имам ли право да регистрирам касовата бележка на продукта?

Не. Можете да участвате в Промоцията единствено с касова бележка за покупка, направена по време на промоционалния период: 01.05.2024 – 31.05.2024 г.

 

 1. Не мога да кача снимка на касовата си бележка. Какво да направя?

Молим да проверите дали сте качили коректен файл с изображение на касовата бележка (например формат jpg, jpeg, png и с размер не по-малко от 128 КВ и не повече от 8МВ). Ако този проблем продължава, може да се свържете с нас на имейл: info.bulgaria@ferrero.com, посочвайки какъв е проблемът.

 

 1. Касовата ми бележка е отхвърлена. Каква може да е причината?

За да бъде одобрена дадена касова бележка за участие в Промоцията, е нужно каченото в уебсайта на Промоцията изображение на бележката да бъде ясно и четливо и да включва следните данни  като част от отпечатаното съдържание на бележката:

 • Името на закупения Промоционален продукт (т.е. Nutella, Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella) (името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, течен шоколад, бонбони, сладки, крем(ове) и други подобни; не се допускат бележки с неясни или неуточнени артикули);
 • Датата на касовата бележка (да е от периода 01.05.2024 – 31.05.2024 г.);
 • Номер на касовата бележка.
 • Стойността на закупения Промоционален продукт/и.

Касови бележки, които не отговарят на условията по-горе (включително такива, върху които горните данни са били добавяни/променени допълнително), ще бъдат отхвърлени.

Няма да бъдат одобрени и касови бележки, които са вече регистрирани за участие в Промоцията.

 

 1. Трябва ли да пазя оригинала на касовата бележка, след като я регистрирам на уебсайта на Промоцията?

Да! Всички участници трябва да пазят касовите си бележки в оригинал. Те може да бъдат изискани за преглед в оригинал в случай на спечелена награда с цел валидиране на печелившия. Такава проверка може да бъде извършена и преди теглене на печелившите.

 

 1. Каква е наградата в Промоцията?

Суичър „60 години Nutella“ за повече усмивки и радост.

 

 1. Колко са наградите в Промоцията?

Суичърите „60 години Nutella“ са общо 250 броя за целия Промоционален период.

 

 1. Кога и как ще бъдат изтеглени печелившите участници?

Тегленето на наградите ще се осъществи чрез софтуер на случаен принцип, в присъствието на нотариус в рамките на месец юни 2024 г., като ще се изтеглят 250 (двеста и петдесет) печеливши участника (отговарящи на изискванията на Официалните правила на Промоцията, регистрирали поне една валидна касова бележка, одобрена за участие към съответната дата на тегленето, и регистрирана в рамките на Промоционалния период). Освен това ще бъдат изтеглени и 10 резерви.  

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез телефонно обаждане на телефонния номер, който печелившият е въвел при регистрацията си. Ще бъдат направени до 6 опита за свързване с печелившия (по 2 опита на ден в рамките на 3 последователни дни).

 

 1. Как ще разбера дали съм спечелил награда?

С цел прозрачност на резултатите от извършеното теглене и провеждане на Кампанията, и при спазване на законоустановените правила при обработване на лични данни, на уебсайта на Промоцията ще бъде публикуван списък с последните четири цифри от телефонния му номер. Организаторът публикува списъка след финализирането му, включително, но не само след извършване на успешно уведомяване за спечелената награда и получаването на необходимите данни за нейното изпращане.

 

 1. Kак ще получа наградата си, ако съм спечелил?

Ще получите наградата си по куриер на посочения от Вас валиден и пълен служебен или личен адрес на територията на Република България в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. За да доставим наградата Ви, след като Ви уведомим по телефон или чрез имейл за спечелената от Вас награда и сте потвърдил/а участието си, Вие трябва да съобщите на Организатора по телефона (в рамките на уведомителния разговор относно спечелването на наградата)/ да изпратите към Организатора имейл с необходимите данни за доставка. За повече информация, моля запознайте се с Официалните правила на Промоцията, налични на www.nutella.com.

 

 1. Мога ли да спечеля повече от една награда?

Регистрирането на повече бележки увеличава шансовете ви за успех, но един участник не може да спечели повече от една награда в Промоцията. За избягване на съмнение, закупени с една касова бележка, повече от един Промоционални продукта, не увеличават шанса Ви за успех.

За допълнителна информация, моля да се запознаете с Официалните правила на Промоцията, налични на www.nutella.com

nutella 60y

Ако имате въпроси за кампанията, може да се свържете с нас на имейл: info.bulgaria@ferrero.com

x

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
за участие в промоционална кампания
на Nutella
„Подари топли емоции“
(За периода: 28.11.2022 – 19.12.2022, включително)

Участниците в промоционалната кампания трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила, изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

 

1. Данни относно администратора на данните и агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, имейл: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците в Промоцията:

 

 1. За всички участващи в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: мобилен телефонен номер, имейл, данни от касовата бележка, доказваща покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години;
 2. На участниците, спечелили награда от Промоцията, в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, адрес за доставка на наградите, и подпис.

 

3. Цели на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 

 1. се организира и проведе Промоцията;
 2. се определят и валидират печелившите;
 3. се присъдят и връчат наградите;
 4. се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 5. се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

 

4. Правно основание за обработване

Личните данни ще се обработват:

 

 1. Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и

2.     Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

 

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани по време на Промоцията, се разкриват на Агенцията с цел провеждането  на Промоцията, както и на компетентните органи, до степен, необходима за спазване на законовите задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории = лица:

 

 1. Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 2. Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 3. Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите.

 

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до личните данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора). Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

7. Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

8. Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.nutella.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.nutella.com/.

9. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, и няма друго основание за обработване;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца на основание на съгласие, дадено от носещия родителска отговорност.

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 

1.              За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

2.              За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на Администратора;

3.              По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

4.              За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или

5.              За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни:

 

Име: Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

 

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

Участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

 

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

 

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

 

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

 

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на молба, изпратена до адреса на Администратора в България, , гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

10. Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

11. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

12. Други разпоредби

Условията, на които трябва да отговаря касовата бележка за участие в Промоцията

За да бъде одобрена касовата бележка за участие в Промоцията е нужно да прикачите ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими най-малко следните данни:

1. Изрично посочване на името на закупения Промоционален продукт(и) - Nutella, Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella (името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, крем(ове) и други подобни; не се допускат бележки с неясни или неуточнени артикули);

2. Датата на касовата бележка - да е издадена в периода от 27.11 до 17.12.2023 г.

3. Номерът на касовата бележка.

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана за участие в Промоцията само веднъж!

Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, посочени в Официалните правила на кампанията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта. За избягване на съмнение, не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Благодарим ти за участието!