NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Cukr

Cukr
Druhy cukru, které celosvětově nakupujeme, mohou být rozděleny zhruba takto: 75 % řepný cukr a 25 % rafinovaný třtinový cukr.

Palmový olej

Palmový olej
Na rozdíl od některých oportunních názorů není správné tvrdit, že palmový olej je škodlivý lidskému zdraví. Společnost Ferrero vždy kladla velký důraz na kvalitu svých výrobků i surovin. Palmový olej je užíván především kvůli svému přírodnímu původu. Jeho struktura je ideální pro cukrářské výrobky a pomazánky a díky tomu není třeba používat ztužené tuky. Palmový olej je součástí lidské stravy už tisíce let. Mnoho vědeckých studií potvrzuje neutralitu účinků palmového oleje na metabolismus v rámci vyvážené stravy.
Ne, rostlinný olej obsažený v Nutelle® je olej palmový, který je přirozeně získáván z plodů palmy olejné a dodává pomazánce její krémovou konzistenci. Z tohoto důvodu nemusí výrobek projít procesem ztužování, který je zodpovědný za tvorbu částečně ztužených tuků, které jsou úřady i vědeckou komunitou považovány za zvláště nezdravé.
Charta palmového oleje společnosti Ferrero odráží naše rozhodnutí k posílení našeho závazku pro podporu trvalé udržitelnosti palmového oleje. Je tvořena souhrnem obecných zásad, které si kladou za cíl vymýtit hlavní příčiny odlesňování a vytvořit rovnováhu mezi otázkami životního prostředí a společenskými otázkami na jedné straně a ziskovostí na straně druhé. Deset cílů stanovených v Chartě palmového oleje společnosti Ferrero lze shrnout takto:

1. Dohledatelnost zásobovacího řetězce
2. Nekácet lesy s velkou zásobou uhlíku
3. Nepoužívat oheň k mýcení lesů
4. Nepěstovat na rašelinných půdách
5. Chránit ohrožené druhy
6. Monitorovat emise skleníkových plynů
7. Prosazovat lidská práva včetně FPIC – svobodného předchozího informovaného souhlasu
8. Prosazovat práva pracovníků
9. Nepoužívat paraquat (herbicid)
10. Aktivně bojovat proti korupci

Všechny tyto otázky budou přezkoumány ve spolupráci s organizací TFT (The Forest Trust).
Společnost Ferrero se připojila k RSPO (Kulatý stůl na téma udržitelné produkce palmového oleje) již v roce 2005. Toto sdružení ustanovilo řadu zásad na podporu výroby a využití společensky a ekologicky udržitelného palmového oleje. Od prosince 2013 obsahuje Nutella vyráběná celosvětově 100% oddělený palmový olej s certifikátem RSPO. Odpovědnost společnosti Ferrero každopádně nekončí u certifikace. Zavazuje se k řešení hlavních příčin odlesňování a k vytvoření rovnováhy mezi ochranou životního prostředí, potřebami komunity a ekonomickým přínosem a životaschopností pomocí dále pokračující Charty palmového oleje vydané v roce 2013.
Ano, Nutella® je zcela bezpečná k jídlu. Zdraví a blaho spotřebitelů je pro společnost Ferrero naprostou prioritou. Zejména tvrzení, že Nutella® může způsobovat rakovinu, jelikož obsahuje palmový olej, jsou nezodpovědná a nemají žádný vědecký základ.
Palmový olej je tou nejlepší volbou, jak zajistit správnou konzistenci a složení výrobku, přičemž neruší charakteristickou chuť ostatních přísad. A co je nejdůležitější, neprochází procesem ztužování, který produkuje částečně ztužené tuky, jež byly úřady i vědeckou komunitou uznány jako obzvlášť zdraví škodlivé. Řada jiných olejů by musela projít procesem ztužování, aby byla vytvořena konzistence nezbytná pro naše produkty.
Podle nedávných doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin se v celé řadě potravin, zvláště pak v rostlinných olejích vystavených vysokým teplotám při zpracování potravin, vyskytují některé tepelné kontaminanty (2MCPD, 3MCPD, GE). Tyto kontaminanty jsou ve větší míře vytvářeny, když olej dosáhne teploty 200 °C. EFSA uznal, že se při výrobních procesech v průmyslu začalo užívat nižších teplot se slibnými výsledky, nicméně chce jít ještě dál. Oleje a tuky tak mají znatelně nižší hladiny kontaminantů než běžné oleje, které jsou k dispozici na trhu. To umožňuje tvorbu výrobků s minimální hladinou kontaminantů, které jsou zcela v souladu s parametry EFSA.
EFSA Nutellu® ve svých doporučeních nikdy nezmínil, ani nikdy nedoporučil přestat užívat palmový olej. Kromě toho Nutella® v žádné zemi nikdy nebyla odstraněna z regálů supermarketů.
Společnost Ferrero potvrzuje, že Nutella® nebyla nikdy odstraněna z regálů supermarketů v žádné zemi. Italský supermarket Coop odstranil produkty své vlastní značky kvůli obsahu palmového oleje.

Lískové ořechy

Lískové ořechy
Naše lískové ořechy pocházejí převážně z Turecka a Itálie. Společnost Ferrero je celosvětově jedním z největších zpracovatelů lískových ořechů. Z tohoto důvodu plánujeme do roku 2020 implementovat 100% dohledatelnost všech námi zpracovaných lískových ořechů.

Kakao

Kakao
Kakao používané v Nutelle® pochází především z Pobřeží slonoviny a z Ghany. Společnost Ferrero zpracovává čerstvé kakaové boby k výrobě kakaového másla a kakaového prášku přímo v místních továrnách.
Společnost Ferrero potvrzuje své pevné odhodlání přispět k vymýcení dětské práce, obzvlášť v té nejhorší formě, jakožto i všech druhů otroctví a nucené a trestní práce, v souladu se svým Kodexem obchodního chování. Kodex obchodního chování společnosti Ferrero je založen na úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 138 o věkové hranici pro vstup do zaměstnání a úmluvě č. 182 o nejhorších formách dětské práce. Společnost Ferrero zajišťuje, aby její dodavatelé dbali na principy výše uvedeného kodexu. Kodex obchodního chování společnosti Ferrero je dostupný na této webové stránce.

Mléko

Mléko
Sušené mléko je v čokoládě a cukrářských výrobcích používáno na základě technologických účelů. Kvalita odstředěného sušeného mléka závisí převážně na kvalitě čerstvého mléka, ze kterého se získává. Toto mléko vybíráme na základě kritérií, která jsou v některých případech ještě přísnější než daný platný zákon.