ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 1. 7. 2015

Společnost FERRERO INTERNATIONAL S.A. (dále jen „společnost Ferrero“ nebo „my“) respektuje vaše soukromí a je zavázána ho chránit v průběhu i po uplynutí vaší návštěvy těchto stránek, s nimi souvisejících mobilních stránek a mikrostránek (které může jménem společnosti Ferrero spravovat třetí osoba), na něž je přistupováno prostřednictvím těchto stránek (dále jednotlivě jako „Stránka“ a společně „Stránky“). V této souvislosti společnost FERRERO INTERNATIONAL S.A., se sídlem na adrese Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B, 2632 Findel, Lucembursko (identifikační číslo B 60814), působí jako správce dat. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují naše postupy při shromažďování informací prostřednictvím Stránek a při používání získaných informací. Tyto Zásady se vztahují výhradně na informace získané prostřednictvím Stránek a nevztahují se na informace získané prostřednictvím jakýchkoliv jiných zdrojů, jako jsou např. Facebook, Twitter, YouTube a další webové stránky a sociální média třetích osob. Upozorňujeme, že společnost FERRERO INTERNATIONAL S.A. nenese odpovědnost za žádné jiné webové stránky dalších společností ze skupiny Ferrero Group. Pokud s kteroukoliv z podmínek uvedených v těchto Zásadách nesouhlasíte, pak danou Stránku či Stránky nepoužívejte a neposkytujte nám žádné osobní údaje.

Shromažďování osobních a dalších údajů. Prostřednictvím Stránek vaše určité osobní údaje (tj. údaje, pomocí nichž vás lze určitým způsobem identifikovat, jako např. váš věk, jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a/nebo finanční informace)(dále jen „Osobní údaje“) shromažďujeme jen za předpokladu, že je poskytnete dobrovolně. Poskytnutí Osobních údajů od vás můžeme požadovat v určitých případech, jako např. při objednávání námi nabízených výrobků a služeb, zasílání připomínek či dotazů, vyžadování informací, účasti na akci, v soutěži nebo loterii nebo při využívání určitých vlastností nebo funkcí Stránky. S výjimkou určitých osobních informací shromažďovaných informačními systémy a programy používanými k provozu webových stránek, jejichž přenos je nedílnou součástí používání internetových komunikačních protokolů (např. IP adres), společnost Ferrero nebude shromažďovat Osobní údaje z vašich návštěv na našich Stránkách, pokud nám je sami dobrovolně neposkytnete, a nebude po vás vyžadovat žádné údaje, které nejsou nezbytné k účasti na aktivitách na našich Stránkách. Pokud se rozhodnete nám Osobní údaje nesdělit, můžete naše webové stránky nadále používat, nicméně nebudete mít možnost se účastnit určitých akcí, vytvářet přihlašovací údaje k určitým funkcím Stránek, aktivovat nebo používat určitou službu, podávat nákupní objednávky ani si nechat zasílat informace o výrobcích.

Na některých Stránkách je možné přihlašovací údaje vytvářet zadáním uživatelského jména/ID nebo e-mailové adresy spolu s heslem a dalšími informacemi nebo použitím některého z dostupných způsobů ověření identity na sociálních médiích, jako jsou např. Facebook, Google+ a Yahoo. Pokud se rozhodnete k přihlášení použít některý z dostupných nástrojů pro přístup ke svému účtu na sociálních médiích, poskytujete nám tím přístup ke svým informacím, které jsou veřejně dostupné nebo které jste zpřístupnili (např. ke jménu, uživatelskému ID, profilové fotografii) a k informacím, k nimž Stránkám umožníte přístup. Přihlášením přes některé ze sociálních médií nám umožňujete přijímat své dostupné informace. V této souvislosti věnujte prosím pozornost zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání nástroje pro ověření přístupu.

Pokud navštívíte Stránku, existují určité Osobní údaje (např. IP adresa, nákupní preference, osobní profily) potenciálně obsahující identifikační prvky, díky nimž můžeme do vašeho zařízení odesílat cílená reklamní sdělení, společně s určitými technickými, osobně neidentifikovatelnými údaji, které neumožňují identifikaci konkrétní osoby (dále jen „Neosobní údaje“, např. typ internetového prohlížeče), které lze shromažďovat a ukládat pomocí souborů cookies. Informace o vašich aktivitách na internetu a na Stránkách navíc mohou s vaším souhlasem shromažďovat další subjekty, jako např. reklamní partneři a analytické společnosti. Tyto údaje nám pomáhají aktualizovat danou Stránku tak, aby pro naše návštěvníky byla stále zajímavá a aby její obsah odpovídal jejich zájmům. Nastavením svého prohlížeče můžete cookies zakázat nebo být na jejich odeslání upozorněni. Pokud cookies zakážete, nebudeme možná schopni optimalizovat vaši návštěvu na určité Stránce a poskytnout vám všechny její funkce.

Bližší informace o cookies na našich Stránkách najdete v Zásadách používání cookies.

Používání vašich Osobních údajů Používání Osobních údajů, které nám sdělíte na Stránkách, se bude omezovat na účel, k němuž byly takové údaje shromážděny v souladu s podmínkami těchto Zásad. Mezi další účely, k nimž mohou být vaše Osobní údaje omezeně použity, patří:

 • reakce na vaše dotazy a připomínky; poskytnutí přístupu k určitým částem a funkcím Stránky a komunikace s vámi o vašich aktivitách na Stránce;
 • plnění vašich požadavků;
 • prošetřování podezření z podvodného jednání, obtěžování, hrozby fyzického násilí nebo jiných porušení jakéhokoliv zákona, pravidla či předpisu, pravidel či zásad určité Stránky nebo porušení práv třetích osob; nebo prošetřování podezření na jakékoliv jednání, které považujeme za nepřijatelné;
 • používání vámi poskytnutých finančních informací (jako např. čísla kreditní karty nebo bankovního účtu) za účelem zpracování vaší objednávky v souvislosti s nákupem nebo komerčními službami nabízenými na Stránce;
 • pomoc při rozvoji, poskytování a zlepšování našich výrobků, služeb, obsahu a reklam s vaším souhlasem;
 • sdílení údajů s našimi mateřskými, dceřinými a přidruženými společnostmi a propagačními partnery, kteří se podílejí na tvorbě, výrobě, poskytování či údržbě určité Stránky a kteří pro naši společnost zajišťují některé činnosti související s danou Stránkou (jako je např. správa dané Stránky, správa promo akcí či jiných funkcí dané Stránky, marketing, analýza dat a zákaznické služby). Za účelem sdílení takových informací bude možná nezbytné, abychom vaše Osobní údaje předávali mimo níže uvedenou jurisdikci, s čímž tímto souhlasíte. Jakékoliv další používání nebo sdělování Osobních údajů těmito osobami pro jakékoliv jiné účely není povoleno;
 • sdílení údajů s externími poskytovateli služeb, které využíváme k zajištění některých našich činností v souvislosti s danou Stránkou (mezi tyto činnosti patří mimo jiné zpracování objednávek, doručování balíků, zasílání poštovních zásilek a e-mailů, odstraňování duplicitních údajů ze seznamů zákazníků, analyzování dat a poskytování marketingové podpory, zpracovávání plateb kreditními kartami a poskytování zákaznického servisu). Tito externí poskytovatelé služeb působící pro společnost Ferrero jako zpracovatelé dat mají přístup k Osobním údajům, které potřebují k výkonu své činnosti, a mohou shromažďovat či uchovávat Osobní údaje v rámci těchto činností s tím, že však nejsou oprávněni je používat k jiným účelům;
 • naše interní účely, jako jsou např. audity, analýzy dat, výzkum za účelem zdokonalení našich výrobků, služeb a komunikace se zákazníky;
 • další účely sdělené v okamžiku shromažďování vašich Osobních údajů nebo na základě jakýchkoliv dalších podmínek vztahujících se na konkrétní funkci či vlastnost Stránky;
 • sdělení informací vyžadované na základě zákona, nařízení či soudního rozhodnutí;
 • soudní řízení nebo určení, obrana či výkon zákonných práv nebo v souvislosti s těmito účely.

 

S výjimkou zde uvedených případů žádné třetí straně žádné vaše Osobní údaje neposkytneme bez vašeho výslovného souhlasu.

Marketingové účely. Můžete se rozhodnout, jestli si přejete od nás dostávat marketingová sdělení. Preferovanou úroveň ochrany soukromí můžete kdykoliv změnit na základě písemného oznámení. Pokud nemáte o naše reklamní sdělení zájem, nebudeme vám zasílat informace čistě reklamního charakteru a vaše osobní informace nebudeme sdílet s dalšími společnostmi. Nadále vás však můžeme kontaktovat kvůli administrativním záležitostem, jako např. potvrzení nákupní objednávky nebo zpracování vašich žádostí.

On-line behaviorální reklama (profilování). Na některých našich Stránkách můžeme používat a/nebo externím reklamním partnerům umožnit shromažďovat (a to i pomocí monitorovacích nástrojů, jako např. souborů cookies) identifikovatelné informace týkající se vašich aktivit na daných Stránkách. Takové informace jsou shromažďovány pouze s vaším předchozím výslovným souhlasem a za účelem budoucí cílené reklamy při vaší návštěvě dalších stránek.

Správa vašich osobních informací. Nad Osobními údaji, které shromažďujeme a používáme, máte naprostou kontrolu. Vždy máte možnost nám své Osobní údaje neposkytnout. V tom případě berte prosím na vědomí, že bez sdělení Osobních údajů vám možná nebudou k dispozici některé funkce Stránek (např. bez určitých Osobních údajů nejsme schopni zpracovat vaši objednávku). Pokud si přejete zkontrolovat, aktualizovat, odstranit nebo opravit své Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek, napište nám na privacy@ferrero.com.

Odkazy na jiné stránky. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastní, neprovozuje ani neudržuje společnost Ferrero. Při opuštění našich Stránek byste se měli obeznámit s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů všech dalších stránek, které navštívíte. Měli byste také posoudit pravost webových stránek, které vypadají jako některé z našich Stránek nebo se za ně vydávají (včetně takových, na něž je odkazováno prostřednictvím e-mailu). Není-li výslovně uvedeno jinak, bez ohledu na odkazy, které se mohou nacházet na naší Stránce, nekontrolujeme, nedoporučujeme ani neschvalujeme odkazované webové stránky ani jejich obsah, výrobky, služby či zásady ochrany osobních údajů a nejsme s takovými webovými stránkami a jejich obsahem, výrobky, službami či zásadami ochrany osobních údajů nijak spojeni. Stahování materiálů z určitých webových stránek může představovat riziko porušení práv duševního vlastnictví nebo zavirování vašeho počítačového systému.

Sdílení informací

Bez vašeho rozhodnutí Stránky společnosti Ferrero neposkytují, neprodávají ani nepropůjčují Osobní údaje externím společnostem k jejich vlastnímu prospěchu.

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci používání našich stránek nebo poptávky po výrobcích či službách prostřednictvím těchto webových stránek, mohou být shromážděny a uloženy v jedné nebo více z našich firemních databází. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme, a to s vaším předchozím souhlasem, pokud tak vyžaduje zákon, sdílet s dalšími subjekty a dceřinými společnostmi z „rodiny společností“ Ferrero. „Rodina společností“ znamená skupinu společností, které jsou s námi propojeny na základě společného řízení nebo vlastnictví. Informace v rámci této „rodiny“ sdílíme jako běžnou součást podnikání a nabízení výrobků a služeb našim zákazníkům.

Tyto Stránky mohou Osobní údaje sdílet také se subdodavateli (např. poskytovateli cloudových služeb). Subdodavatelé mohou takové údaje používat výhradně k poskytování svých služeb společnosti Ferrero a nesmí je šířit dále ani prodávat.

Statistiky o návštěvnosti a používání těchto Stránek mohou být sdíleny s ostatními stránkami, dceřinými společnostmi nebo přidruženými subjekty společnosti Ferrero. Informace budou sdíleny v podobě souhrnných dat a nebudou zahrnovat žádné z vašich Osobních údajů.

Vaše Osobní údaje budeme bez upozornění sdílet, pouze pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud se v dobré víře domníváme, že takové sdělení je nezbytné: (a) k dodržení zákona nebo zákonného procesu vůči společnosti Ferrero; (b) k ochraně a obhajobě práv či majetku společnosti Ferrero a této stránky; nebo (c) v naléhavých případech k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů, webových stránek společnosti Ferrero nebo veřejnosti.

Ochrana soukromí dětí. Společnost Ferrero klade důraz na ochranu soukromí dětí. Stránky provozujeme v souladu s veškerou legislativou platnou v níže uvedené jurisdikci. Neshromažďujeme Osobní údaje od žádných osob, které nedosáhly zákonem stanoveného věku, nebo, pokud tak umožňuje zákon, věku třinácti (13) let. Děti mladší třinácti (13) let by měly osobní informace na Stránkách poskytovat vždy jen se souhlasem rodiče/opatrovníka. Pokud při sběru informací zjistíme, že daný uživatel tohoto věku doposud nedosáhl, nebudeme jeho osobní informace bez souhlasu jeho rodiče/opatrovníka používat ani uchovávat. Bez takového souhlasu se však dítě nebude moct účastnit určitých aktivit. Pokud si rodič/opatrovník přeje zkontrolovat, odstranit či upravit osobní informace dítěte nebo odmítnout jejich další sběr či používání, může nás kontaktovat jedním ze způsobů uvedených v sekci „Správa vašich osobních informací“ (uveďte prosím jméno, adresu a e-mail dítěte).

Bezpečnostní postupy; uchovávání informací. Bezpečnost vašich Osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Máme zavedeny přiměřené fyzické, elektronické a řídicí postupy pro ochranu námi shromažďovaných údajů. Vzhledem k otevřenosti Internetu však nemůžeme zaručit, že komunikace mezi vámi a naší společností nebo údaje uchovávané na určité Stránce nebo našich serverech budou kompletně chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob, jako jsou např. hackeři. Používáním Stránek toto riziko přijímáte. V maximální míře povolené zákonem se zříkáme veškeré odpovědnosti za jakékoliv případné škody (včetně mimo jiné veškerých přímých, zvláštních, nepřímých, následných či represivních škod nebo jiných škod jakéhokoliv druhu, ať již na základě smlouvy (včetně vážného porušení), občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti) či jinak), které vám vzniknou z důvodu jakékoliv ztráty, neoprávněného přístupu, zneužití nebo změny jakýchkoliv údajů, které odešlete na Stránku. Informace, které shromažďujeme, uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné a relevantní v souvislosti s účelem jejich sběru, pokud zákonem není vyžadována či povolena delší doba jejich archivace.

Rozhodné právo/soudní příslušnost. Veškeré záležitosti související s některou Stránkou a/nebo s těmito Zásadami se řídí právním řádem Lucemburska s vyloučením kolizních norem a pravidel pro volbu rozhodného práva. Souhlasíte s tím, že výlučnou příslušnost pro jakékoliv soudní řízení související s některou Stránkou a/nebo těmito Zásadami mají věcně příslušné soudy v Lucembursku. Nezaručujeme ani nenaznačujeme, že Stránky či obsah/materiály na Stránkách jsou vhodné k použití mimo Lucembursko. Informace uvedené na Stránkách v souvislosti s jakýmikoliv výrobky a službami jsou platné pouze pro Lucembursko, přičemž uvedené výrobky a služby nemusí být k dispozici ve všech zemích. Pokud žijete mimo Lucembursko, vztahují se na vás pouze příslušné národní zákony.

Převod aktiv. V rámci svých podnikatelských aktivit můžeme přistoupit k prodeji či nákupu aktiv. V případě převzetí společnosti Ferrero nebo veškerých či v podstatě veškerých jejích aktiv mohou být na nového majitele převedeny Osobní údaje i Neosobní údaje, které jsme o uživatelích Stránek shromáždili. V případě bankrotu či reorganizace společnosti Ferrero mohou být takové informace považovány za její aktiva a prodány nebo převedeny na třetí strany.

Oddělitelnost ustanovení. Bude-li kterékoliv ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů z jakéhokoliv důvodu prohlášeno za neplatné, nezákonné či nevymahatelné podle jakéhokoliv právního či veřejnoprávního předpisu, takové ustanovení bude v rozsahu, v němž je neplatné či nevynutitelné, odstraněno, přičemž zbývající ustanovení zůstávají nadále plně platná a účinná.

Změny a aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů. Společnost Ferrero si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Z tohoto důvodu vám doporučujeme příležitostně zkontrolovat, jestli nedošlo ke změně či aktualizaci zde publikovaných Zásad ochrany osobních údajů. V případě změn či aktualizací bude na první straně Zásad upraveno datum jejich účinnosti.

Kontaktní údaje. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek k našim Stránkám nebo k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese privacy@ferrero.com a uveďte zemi, ze které píšete.

© 2015 Ferrero Group