Caste dotazy | Povězme si něco o kvalitě

Časté dotazy

Nutella® odpoví na všechny vaše dotazy.

Cukr Nutella®

icon

Jaký typ cukru používáte v Nutelle?

Cukr, který nakupujeme po celém světě, můžeme rozdělit na dvě skupiny takto: 75 % řepný cukr a 25 % rafinovaný třtinový cukr.

Palmový olej Nutella®

icon

Zmínil EFSA někdy Nutellu ve svých doporučeních?

EFSA Nutellu ve svých doporučeních nikdy nezmínil ani nikdy nedoporučil přestat užívat palmový olej. Kromě toho nebyla Nutella® v žádné zemi nikdy odstraněna z regálů supermarketů.

icon

Má palmový olej negativní účinky na zdraví?

Navzdory některým oportunistickým názorům není správné tvrdit, že palmový olej je lidskému zdraví škodlivý. Společnost Ferrero vždy kladla velký důraz na kvalitu svých výrobků i surovin. Palmový olej je užíván především kvůli svému přírodnímu původu. Jeho struktura je ideální pro cukrářské výrobky a pomazánky a díky tomu není třeba používat ztužené tuky. Palmový olej je součástí lidské stravy už tisíce let. Mnoho vědeckých studií potvrzuje neutralitu účinků palmového oleje na metabolismus v rámci vyvážené stravy.

icon

Jsou rostlinné oleje v Nutelle ztužené?

Ne. Rostlinný olej obsažený v Nutelle je olej palmový, který je přirozeně získáván z plodů palmy olejné a dodává pomazánce její krémovou konzistenci. Z tohoto důvodu nemusí výrobek projít procesem ztužování, který je zodpovědný za tvorbu částečně ztužených tuků, jež jsou úřady i vědeckou obcí považovány za zvláště nezdravé.

icon

Co přesně je Charta palmového oleje společnosti Ferrero?

Charta palmového oleje společnosti Ferrero odráží naše rozhodnutí posílit náš závazek na podporu trvalé udržitelnosti palmového oleje. Je tvořena souhrnem obecných zásad, které si kladou za cíl vymýtit hlavní příčiny odlesňování a vytvořit rovnováhu mezi otázkami životního prostředí a společenskými otázkami na jedné straně a ziskovostí na straně druhé. Deset cílů stanovených v Chartě palmového oleje společnosti Ferrero lze shrnout takto:

1. Dohledatelnost dodavatelského řetězce
 2. Nekácet lesy s velkou zásobou uhlíku
 3. Nepoužívat k mýcení lesů oheň
 4. Nepěstovat rostliny na rašelinných půdách
 5. Chránit ohrožené druhy
 6. Monitorovat emise skleníkových plynů
 7. Prosazovat lidská práva včetně FPIC (Free Prior Informed Consent) – svobodného předchozího informovaného souhlasu
 8. Prosazovat práva pracovníků
 9. Nepoužívat paraquat (herbicid)
 10. Aktivně bojovat proti korupci

 Všechny tyto otázky budou přezkoumány ve spolupráci s organizací TFT (odkaz na http://www.tft-earth.org/ ).

icon

Ovlivňuje palmový olej používaný pro výrobu Nutelly životní prostředí?

Společnost Ferrero se připojila k RSPO (Kulatý stůl na téma udržitelné produkce palmového oleje) již v roce 2005. Toto sdružení ustanovilo řadu zásad na podporu výroby a využití společensky a ekologicky udržitelného palmového oleje. Od prosince 2013 obsahuje celosvětově vyráběná Nutella 100% oddělený palmový olej s certifikátem RSPO. Odpovědnost společnosti Ferrero každopádně nekončí u certifikace. Zavazuje se k řešení hlavních příčin odlesňování a k vytvoření rovnováhy mezi ochranou životního prostředí, potřebami komunity a ekonomickým přínosem a životaschopností pomocí dále pokračující Charty palmového oleje vydané v roce 2013. Společnost Ferrero navíc aktivně podporuje POIG, společnou iniciativu, jejímž cílem je změnit podobu průmyslu pro výrobu palmového oleje a přerušit souvislost mezi produkcí palmového oleje, ničením lesů a rašelinišť a porušováním lidských a pracovních práv.

icon

Je Nutella® bezpečná pro spotřebitele?

Ano, Nutella je zcela nezávadná. Zdraví a blaho spotřebitelů je pro společnost Ferrero naprostou prioritou. Zejména tvrzení, že Nutella může způsobovat rakovinu, jelikož obsahuje palmový olej, jsou nezodpovědná a nemají žádný vědecký základ.

icon

Proč je v receptuře Nutelly užíván palmový olej?

Palmový olej je tou nejlepší volbou, jak zajistit správnou konzistenci a složení výrobku, přičemž neruší charakteristickou chuť ostatních přísad. A co je nejdůležitější, neprochází procesem ztužování, který produkuje „transmastné kyseliny“, jež byly úřady i vědeckou obcí uznány jako obzvlášť zdraví škodlivé. Řada jiných olejů by musela projít procesem ztužování, aby bylo dosaženo konzistence nezbytné pro naše produkty.

icon

Jak na palmový olej pohlíží EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)?

Podle nedávných doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin se v celé řadě potravin, zvláště pak v rostlinných olejích vystavených vysokým teplotám při zpracování potravin, vyskytují některé tepelné kontaminanty (2MCPD, 3MCPD, GE). Tyto kontaminanty jsou ve větší míře vytvářeny, když olej dosáhne teploty 200 °C. EFSA uznal, že se při výrobních procesech v průmyslu začalo užívat nižších teplot se slibnými výsledky, nicméně chce jít ještě dál. Oleje a tuky tak mají znatelně nižší hladiny kontaminantů než běžné oleje, které jsou k dispozici na trhu. To umožňuje tvorbu výrobků s minimální hladinou kontaminantů, které jsou zcela v souladu s parametry EFSA.

Lískové ořechy Nutella®

icon

Kde nakupujete lískové ořechy?

Naše lískové ořechy pocházejí převážně z Turecka a Itálie. Společnost Ferrero je celosvětově jedním z největších zpracovatelů lískových ořechů. Z tohoto důvodu plánujeme do roku 2020 implementovat 100% dohledatelnost všech námi zpracovaných lískových ořechů.

Mléko Nutella®

icon

Proč v Nutelle používáte sušené mléko?

Sušené mléko je v čokoládě a cukrářských výrobcích používáno pro technologické účely. Kvalita odstředěného sušeného mléka závisí převážně na kvalitě čerstvého mléka, ze kterého se získává. Toto mléko vybíráme na základě kritérií, která jsou v některých případech ještě přísnější než daný platný zákon. 

Kakao Nutella®

icon

Odkud pochází vaše kakao?

Kakao používané v Nutelle pochází především z Pobřeží slonoviny a Ghany. Společnost Ferrero zpracovává čerstvé kakaové boby k výrobě kakaového prášku přímo v místních továrnách.

icon

Jak kakao používané pro výrobu Nutelly ovlivňuje životní prostředí?

Společnost Ferrero podepsala rámcové opatření ke krokům na ukončení odlesňování a obnovu lesních oblastí na Pobřeží slonoviny a v Ghaně, tedy v zemích podílejících se na produkci kakaa. V rámci tohoto rámcového opatření zavede čokoládový a kakaový průmysl na Pobřeží slonoviny a v Ghaně ověřitelné monitorovací systémy, pomocí kterých bude moci dohledat zdroje svých objednávek kakaa od pěstitele až k prvnímu nákupnímu místu. Současně dojde také ke spolupráci s vládami Pobřeží slonoviny a Ghany, aby bylo možno zajistit efektivní celostátní systém dohledatelnosti všech obchodníků v rámci dodavatelského řetězce. Společnost Ferrero se současně stále stejně intenzivně věnuje úsilí stoprocentně zmapovat svůj dodavatelský řetězec na úrovni pěstitelů, stejně jako své partnerské vztahy s organizacemi Save the Children a Fairtrade Cooperative Union ECOOKIM s cílem zlepšit životní podmínky pěstitelů a jejich komunit.

icon

Na kakaových plantážích západní Afriky je rozšířená dětská práce. Jak se stavíte k tomuto problému?

Společnost Ferrero potvrzuje své pevné odhodlání přispět k vymýcení dětské práce, obzvlášť v té nejhorší formě, jakož i všech druhů otroctví a nucených a veřejně prospěšných prací, v souladu se svým Kodexem obchodního chování. Kodex obchodního chování společnosti Ferrero je založen na úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 138 o věkové hranici pro vstup do zaměstnání a úmluvě č. 182 o nejhorších formách dětské práce. Společnost Ferrero zajišťuje, aby její dodavatelé dbali na principy výše uvedeného kodexu. Kodex obchodního chování společnosti Ferrero je dostupný na této webové stránce. O postoji společnosti Ferrero k dětské práci v rámci dodavatelského řetězce kakaa se více dozvíte zde.