Caste dotazy | Povedzme si niečo o kvalite

Časté dotazy

Nutella® odpovie na všetky vaše otázky.

Cukor Nutella®

icon

Aký typ cukru používate v Nutelle?

Cukor, ktorý nakupujeme po celom svete, môžeme rozdeliť na dve skupiny takto: 75 % repný cukor a 25 % rafinovaný trstinový cukor.

Palmový olej Nutella®

icon

Ovplyvňuje palmový olej používaný na výrobu Nutelly životné prostredie?

Spoločnosť Ferrero sa pripojila k RSPO (Okrúhly stôl na tému udržateľnej produkcie palmového oleja) už v roku 2005. Toto združenie ustanovilo celý rad zásad na podporu výroby a využitie spoločensky a ekologicky udržateľného palmového oleja. Od decembra 2013 obsahuje celosvetovo vyrábaná Nutella 100 % oddelený palmový olej s certifikátom RSPO. Zodpovednosť spoločnosti Ferrero každopádne nekončí pri certifikácii. Zaväzuje sa k riešeniu hlavných príčin odlesňovania a k vytvoreniu rovnováhy medzi ochranou životného prostredia, potrebami komunity a ekonomickým prínosom a životaschopnosťou pomocou ďalej pokračujúcej Charty palmového oleja vydanej v roku 2013. Spoločnosť Ferrero navyše aktívne podporuje POIG, spoločnú iniciatívu, ktorej cieľom je zmeniť podobu priemyslu na výrobu palmového oleja a prerušiť súvislosť medzi produkciou palmového oleja, ničením lesov a rašelinísk a porušovaním ľudských a pracovných práv.

icon

Je Nutella® bezpečná pre spotrebiteľov?

Áno, Nutella je celkom bezchybná. Zdravie a blaho spotrebiteľov je pre spoločnosť Ferrero absolútnou prioritou. Najmä tvrdenia, že Nutella môže spôsobovať rakovinu, keďže obsahuje palmový olej, sú nezodpovedné a nemajú žiadny vedecký základ. 

icon

Prečo je v receptúre Nutelly používaný palmový olej?

Palmový olej je tou najlepšou voľbou, ako zaistiť správnu konzistenciu a zloženie výrobku, pričom neruší charakteristickú chuť ostatných prísad. A čo je najdôležitejšie, neprechádza procesom stužovania, ktorý produkuje „transmastné kyseliny“, ktoré boli úrady aj vedeckou obcou uznané ako obzvlášť zdraviu škodlivé. Veľa iných olejov by muselo prejsť procesom stužovania, aby bola dosiahnutá konzistencia nevyhnutná pre naše produkty.

icon

Ako na palmový olej nazerá EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)?

Podľa nedávnych odporúčaní Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa v celom rade potravín, obzvlášť v rastlinných olejoch vystavených vysokým teplotám pri spracovaní potravín, vyskytujú niektoré tepelné kontaminanty (2MCPD, 3MCPD, GE). Tieto kontaminanty sú vo väčšej miere vytvárané, keď olej dosiahne teplotu 200 °C. EFSA uznal, že sa pri výrobných procesoch v priemysle začali používať nižšie teplôt so sľubnými výsledkami, chce však ísť ešte ďalej. Oleje a tuky tak majú znateľne nižšie hladiny kontaminantov než bežné oleje, ktoré sú k dispozícii na trhu. To umožňuje tvorbu výrobkov s minimálnou hladinou kontaminantov, ktoré sú celkom v súlade s parametrami EFSA. 

icon

Spomenul EFSA niekedy Nutellu vo svojich odporúčaniach?

EFSA Nutellu vo svojich odporúčaniach nikdy nezmienil ani nikdy neodporučil prestať užívať palmový olej. Okrem toho nebola Nutella® v žiadnej krajine nikdy odstránená z regálov supermarketov.

icon

Má palmový olej negatívne účinky na zdravie?

Navzdory niektorým oportunistickým názorom nie je správne tvrdiť, že palmový olej je ľudskému zdraviu škodlivý. Spoločnosť Ferrero vždy kládla veľký dôraz na kvalitu svojich výrobkov aj surovín. Palmový olej sa užíva predovšetkým kvôli svojmu prírodnému pôvodu. Jeho štruktúra je ideálna pre cukrárske výrobky a nátierky a vďaka tomu nie je potrebné používať stužené tuky. Palmový olej je súčasťou ľudskej stravy už tisíce rokov. Mnoho vedeckých štúdií potvrdzuje neutralitu účinkov palmového oleja na metabolizmus v rámci vyváženej stravy.

icon

Sú rastlinné oleje v Nutelle stužené?

Nie. Rastlinný olej nachádzajúci sa v Nutelle je olej palmový, ktorý sa prirodzene získava z plodov palmy olejovej a dodáva nátierke jej krémovú konzistenciu. Z tohto dôvodu nemusí výrobok prejsť procesom stužovania, ktorý je zodpovedný za tvorbu čiastočne stužených tukov, ktoré sú úradmi aj vedeckou obcou považované za obzvlášť nezdravé.

icon

Čo presne je Charta palmového oleja spoločnosti Ferrero?

Charta palmového oleja spoločnosti Ferrero odráža naše rozhodnutie posilniť náš záväzok na podporu trvalej udržateľnosti palmového oleja. Je tvorená súhrnom všeobecných zásad, ktoré si kladú za cieľ odstrániť hlavné príčiny odlesňovania a vytvoriť rovnováhu medzi otázkami životného prostredia a spoločenskými otázkami na jednej strane a ziskovosťou na strane druhej. Desať cieľov stanovených v Charte palmového oleja spoločnosti Ferrero je možné zhrnúť takto:

1. Dohľadateľnosť dodávateľského reťazca
2. Nevyrubovať lesy s veľkou zásobou uhlíka
3. Nepoužívať na kynoženie lesov oheň
4. Nepestovať rastliny na rašelinových pôdach
5. Chrániť ohrozené druhy
6. Monitorovať emisie skleníkových plynov
7. Presadzovať ľudské práva vrátane FPIC (Free Prior Informed Consent) – slobodného predchádzajúceho informovaného súhlasu
8. Presadzovať práva pracovníkov
9. Nepoužívať paraquat (herbicíd)
10. Aktívne bojovať proti korupcii

Všetky tieto otázky budú preskúmané v spolupráci s organizáciou TFT

Lieskové orechy Nutella®

icon

Kde nakupujete lieskové orechy?

Naše lieskové orechy pochádzajú prevažne z Turecka a Talianska. Spoločnosť Ferrero je celosvetovo jedným z najväčších spracovateľov lieskových orechov. Z tohto dôvodu plánujeme do roku 2020 implementovať 100 % dohľadateľnosť všetkých nami spracovaných lieskových orechov.

Mlieko Nutella®

icon

Prečo v Nutelle používate sušené mlieko?

Sušené mlieko je v čokoláde a cukrárskych výrobkoch používané na technologické účely. Kvalita odstredeného sušeného mlieka závisí prevažne od kvality čerstvého mlieka, z ktorého sa získava. Toto mlieko vyberáme na základe kritérií, ktoré sú v niektorých prípadoch ešte prísnejšie než daný platný zákon.

Kakao Nutella®

icon

Odkiaľ pochádza vaše kakao?

Kakao používané v Nutelle pochádza predovšetkým z Pobrežia slonoviny a Ghany. Spoločnosť Ferrero spracováva čerstvé kakaové bôby na výrobu kakaového prášku priamo v miestnych továrňach.

icon

Ako kakao, používané na výrobu Nutelly, ovplyvňuje životné prostredie?

Spoločnosť Ferrero podpísala rámcové opatrenie ku krokom na ukončenie odlesňovania a obnovu lesných oblastí na Pobreží slonoviny a v Ghane, teda v krajinách podieľajúcich sa na produkcii kakaa. V rámci tohto rámcového opatrenia zavedie čokoládový a kakaový priemysel na Pobreží slonoviny a v Ghane overiteľné monitorovacie systémy, pomocou ktorých bude môcť dohľadať zdroje svojich objednávok kakaa od pestovateľa až k prvému nákupnému miestu. Súčasne dôjde aj k spolupráci s vládami Pobrežia slonoviny a Ghany, aby bolo možné zaistiť efektívny celoštátny systém dohľadateľnosti všetkých obchodníkov v rámci dodávateľského reťazca. Spoločnosť Ferrero sa súčasne stále rovnako intenzívne venuje úsiliu stopercentne zmapovať svoj dodávateľský reťazec na úrovni pestovateľov, rovnako ako svoje partnerské vzťahy s organizáciami Save the Children a Fairtrade Cooperative Union ECOOKIM s cieľom zlepšiť životné podmienky pestovateľov a ich komunít.

icon

Na kakaových plantážach západnej Afriky je rozšírená detská práca. Aký je váš postoj k tomuto problému?

Spoločnosť Ferrero potvrdzuje svoje pevné odhodlanie prispieť k vykynoženiu detskej práce, obzvlášť v tej najhoršej forme, ako aj všetkých druhov otroctva a nútenej a trestnej práce, v súlade so svojím Kódexom obchodného správania. Kódex obchodného správania spoločnosti Ferrero je založený na dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 138 o vekovej hranici pre vstup do zamestnania a dohovore č. 182 o najhorších formách detskej práce. Spoločnosť Ferrero zaisťuje, aby jej dodávatelia dbali na princípy vyššie uvedeného kódexu. Kódex obchodného správania spoločnosti Ferrero je dostupný na tejto webovej stránke. O postoji spoločnosti Ferrero k detskej práci v rámci dodávateľského reťazca kakaa sa viac dozviete tu.