Odpovídá na vaše dotazy – sklenice | Nutella

FAQ

Nutella® odpovedá na vaše otázky.

Máte nejaké otázky týkajúce sa nátierky Nutella®?

Ste na správnej adrese!

Palmový olej

Palmový olej je tou najlepšou voľbou, ako zaistiť správnu konzistenciu a zloženie výrobku, pričom neruší charakteristickú chuť ostatných prísad. A čo je najdôležitejšie, neprechádza procesom stužovania, ktorý produkuje „transmastné kyseliny“, ktoré boli úradmi i vedeckou obcou uznané ako mimoriadne zdraviu škodlivé. Mnoho iných olejov by muselo prejsť procesom stužovania, aby bola dosiahnutá konzistencia potrebná pre naše produkty.

Podľa nedávnych odporúčaní Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa v celom rade potravín, najmä v rastlinných olejoch vystavených vysokým teplotám pri spracovaní potravín, vyskytujú niektoré tepelné kontaminanty (2MCPD, 3MCPD, GE). Tieto kontaminanty sa vo väčšej miere vytvárajú, keď olej dosiahne teploty 200 °C. EFSA uznal, že sa pri výrobných procesoch v priemysle začali používať nižšie teploty so sľubnými výsledkami, avšak chce ísť ešte ďalej. Oleje a tuky tak majú badateľne nižšie hladiny kontaminantov ako bežné oleje, ktoré sú k dispozícii na trhu. To umožňuje vytvárať výrobky s minimálnou hladinou kontaminantov, ktoré sú plne v súlade s parametrami EFSA.

EFSA nátierku Nutella® vo svojich odporúčaniach nikdy nespomenul ani nikdy neodporučil prestať používať palmový olej.

Áno, Nutella® je úplne zdravotne neškodná. Zdravie a blaho spotrebiteľov je pre spoločnosť Ferrero absolútnou prioritou.

Nie. Rastlinný olej použitý v nátierke Nutella® je olej palmový, ktorý sa prirodzene získava z plodov palmy olejnej a dodáva nátierke jej krémovú konzistenciu. Z tohto dôvodu nemusí výrobok prejsť procesom stužovania, ktorý je zodpovedný za tvorbu čiastočne stužených tukov, ktoré sú úradmi i vedeckou obcou považované za mimoriadne nezdravé.

Napriek niektorým názorom je nesprávne tvrdiť, že palmový olej škodí ľudskému zdraviu. Spoločnosť Ferrero vždy kládla veľký dôraz na kvalitu svojich výrobkov i surovín. Palmový olej sa používa predovšetkým pre svoj prírodný pôvod. Jeho štruktúra sa ideálne hodí do cukrárskych výrobkov a nátierok a vďaka tomu nie je potrebné používať stužené tuky. Palmový olej je súčasťou ľudskej stravy už tisícky rokov. Mnoho vedeckých štúdií potvrdzuje neutralitu účinkov palmového oleja na metabolizmus v rámci vyváženej stravy.

 

Charta palmového oleja spoločnosti Ferrero odráža naše rozhodnutie posilniť náš záväzok na podporu trvalej udržateľnosti palmového oleja. Je tvorená súhrnom všeobecných zásad, ktoré si kladú za cieľ odstrániť hlavné príčiny odlesňovania a vytvoriť rovnováhu medzi otázkami životného prostredia a spoločenskými otázkami na jednej strane a ziskovosťou na strane druhej. Desať cieľov stanovených v Charte palmového oleja spoločnosti Ferrero sa dá zhrnúť takto:

  1. Sledovateľnosť dodávateľského reťazca.
  2. Neklčovať lesy s veľkou zásobou uhlíka.
  3. Nepoužívať na odlesňovanie oheň.
  4. Nepestovať rastliny na rašelinových pôdach.
  5. Chrániť ohrozené druhy.
  6. Monitorovať emisie skleníkových plynov.
  7. Presadzovať ľudské práva vrátane FPIC (Free Prior Informed Consent) – slobodného predchádzajúceho informovaného súhlasu.
  8. Presadzovať práva pracovníkov.
  9. Nepoužívať paraquat (herbicíd).
  10. Aktívne bojovať proti korupcii.

Kakao

Kakao používané v nátierke Nutella® pochádza predovšetkým z Pobrežia slonoviny a Ghany. Spoločnosť Ferrero spracováva čerstvé kakaové bôby na výrobu kakaového prášku priamo vo svojich továrňach.

100 % objemu kakaa, ktoré získavame na nátierku Nutella®, bude do konca roka 2020 pochádzať z fariem certifikovaných podľa štandardov Rainforest Alliance Certified™ alebo UTZ, aby sme pomohli zlepšiť živobytie farmárov a ich rodín a aby sme chránili prírodné zdroje a biologickú rozmanitosť. Okrem toho sú všetci naši pestovatelia kakaa mapovaní pomocou GPS, čo umožňuje úplnú sledovateľnosť nášho dodávateľského reťazca na úrovni poľnohospodárskych skupín. To znamená, že môžeme monitorovať nezákonné odlesňovanie a zaistiť, že nebudeme nakupovať žiadne kakaové bôby z chránených oblastí. Spoločnosť Ferrero je takisto zakladajúcim členom Cocoa & Forests Initiative (CFI), spolupráca medzi priemyslom a vládami Ghany a Pobrežia slonoviny smerujúca k ukončeniu odlesňovania a obnove lesných oblastí.

V súlade s Kódexom obchodného správania potvrdzuje spoločnosť Ferrero svoj pevný zámer prispieť k odstráneniu detskej práce, najmä jej najškodlivejších foriem, vrátane všetkých druhov otroctva, nútených a verejne prospešných prác. Kódex obchodného správania spoločnosti Ferrero je založený na Dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 138 o minimálnej vekovej hranici na prijatie do zamestnania a na Dohovore č. 182 o najhorších formách detskej práce. Spoločnosť Ferrero zabezpečuje, aby jej dodávatelia dodržiavali zásady vyššie uvedeného Kódexu.

Lieskové oriešky

Lieskové oriešky v nátierke Nutella® pochádzajú väčšinou z Turecka, Talianska a Chile. Zber prebieha medzi začiatkom augusta a koncom septembra. Aby bola zaistená dostupnosť kvalitných a čerstvých lieskových orieškov, prebieha ich pestovanie aj v krajinách južnej pologule, kde ich môžeme zbierať od februára do marca.

Receptúra nátierky Nutella® obsahuje 13 % lieskových orieškov, to znamená, že napríklad pohár nátierky Nutella® s hmotnosťou 750 g obsahuje približne 97 lieskových orieškov.

Mlieko

Áno, nátierka Nutella® obsahuje odtučnené sušené mlieko, kvalita ktorého z veľkej časti závisí od kvality čerstvého mlieka, z ktorého je vyrobené. Mlieko do nátierky Nutella® dodávajú len vybraní a spoľahliví producenti mlieka, ktorí sa vyprofilovali z kvalitných dlhodobých vzťahov.

Rovnako ako u iných čokoládových a cukrárskych výrobkov sa sušené mlieko v nátierke Nutella® používa z technologických dôvodov. Pretože je naša receptúra bezvodá, vyžaduje použitie sušeného mlieka, ktoré jej dodá krémovú štruktúru.

Ak sa vám páči, zdieľajte na