Ofte stillede spørgsmål
Sukker
Sukker
De sukkertyper, vi indkøber i hele verden, kan groft klassificeres som følger: 75 % roesukker og 25 % raffineret sukker fra sukkerrør.
Palmeolie
Palmeolie
Ja, det er fuldstændigt sikkert at spise Nutella. Forbrugeres sundhed og velbefindende har førsteprioritet for Ferrero. Især påstande om, at Nutella skulle være kræftfremkaldende, fordi den indeholder palmeolie, er uansvarligt og har intet videnskabeligt belæg.
I modstrid med visse opportunistiske synspunkter er det ikke korrekt at fremføre, at palmeolie er sundhedsskadeligt for mennesker. Ferrero har altid været meget opmærksom på kvaliteten af både sine produkter og sine råvarer. Palmeolie anvendes hovedsageligt på grund af sin naturlige oprindelse. Dens struktur er ideel til konfektureprodukter og smørepålæg og overflødiggør derfor brugen af hærdede fedtstoffer. Palmeolie er blevet brugt til menneskers ernæring i tusindvis af år. Mange videnskabelige undersøgelser underbygger neutraliteten af palmeoliens indvirkning på stofskiftet i forbindelse med en afbalanceret kost.
Palmeolie er den bedste løsning til at sikre, at produktet får den rigtige konsistens og struktur, og forstyrrer ikke de andre ingrediensers karakteristiske smag. Og hvad der er allervigtigst, den behøver ikke at gennemgå nogen hærdningsproces, hvilket skaber transfedtsyrer, som myndigheder og videnskaben har anerkendt som særligt sundhedsskadelige. Mange andre olier må gennemgå hærdning for at give den konsistens, der er nødvendig i vores produkter.
Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) seneste anbefalinger er visse forurenende stoffer (2-MCPD, 3-MCPD, GE) fra varmebehandlinger til stede i en lang række fødevarer og findes i større mængder i vegetabilske olier, som har været udsat for høje temperaturer under fødevareforarbejdningen. Disse forurenende stoffer dannes i væsentlig grad, når olien når temperaturer på over 200 °C.
EFSA har anerkendt, at industrien er begyndt at optimere processen med lavere temperaturer, og resultaterne er lovende, men EFSA håber at opnå endnu mere. Olierne og fedtstofferne har derfor betydeligt lavere niveauer af forurenende stoffer end de standardolier- og fedtstoffer, som kan fås på markedet. Dette muliggør fremstilling af produkter med minimale niveauer af forurenende stoffer, hvilket fuldstændigt er i tråd med det parameter, som EFSA har defineret.
EFSA har hverken nævnt Nutella® i sine anbefalinger eller har aldrig anbefalet, at man holder op med at spise palmeolie. I øvrigt er Nutella® aldrig blevet fjernet fra supermarkedernes hylder i noget som helst land.
Ferrero bekræfter, at Nutella® aldrig er blevet fjernet fra supermarkedernes hylder i noget som helst land. Det italienske supermarked Coop har fjernet sine egne private label-produkter, som indeholder palmeolie.
Nej, den vegetabilske olie i Nutella® er palmeolie, som er et naturligt udtræk fra palmefrugter, der giver smørepålægget den cremede konsistens. Derfor behøver produktet ikke gennemgå en hydrogeneringsproces, hvor der dannes de transfedtsyrer, der anses for særligt sundhedsfarlige af såvel autoriteterne som den videnskabelige verden.
Ferrero tilsluttede sig RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) allerede i 2005. Dette forbund opstillede en række principper til støtte for produktionen og anvendelsen af social og miljømæssig bæredygtig palmeolie. Siden december 2013 har alle Nutella® produkter produceret i hele verden indeholdt 100 % adskilt RSPO-certificeret palmeolie. Men for Ferrero er ansvaret ikke opfyldt med denne certificering. Den dedikerede indsats fortsætter i koncernens Palm Oil Charter, der blev lanceret i 2013 med henblik på at gribe ind over for de vigtigste årsager til skovrydning og skabe en balance mellem beskyttelse af miljøet, samfundets behov, økonomiske fordele og gennemførlighed.
Ferreros palmeoliecharter afspejler beslutning om at styrke vores engagement for bæredygtig palmeolie. Det består af et sæt retningslinjer, der sigter på at fjerne hovedårsagerne til skovrydning samt oprette en balance mellem tilstedeværende miljømæssige og sociale problemer på den ene side og rentabiliteten på den anden. De ti mål, som Ferrero har opstillet i palmeoliecharteret, kan sammenfattes således:

1. Logistikkæde sporbarhed
2. Ingen rydning af skove med højt kulstoflager
3. Ingen brug af ild til rydning af områder
4. Ingen beplantning på tørvejord
5. Beskyttelse af truede arter
6. Overvågning af drivhusgasudledninger
7. Håndhævelse af menneskerettigheder inklusive frit forudgående og informeret samtykke – (Free Prior Informed Consent (FPIC))
8. Håndhævelse af medarbejderrettigheder
9. Ingen brug af Paraquat (ukrudtsmiddel)
10. Aktiv bekæmpelse af korruption

Alle disse spørgsmål evalueres i samarbejde med TFT (tidl. The Forest Trust) organisationen.
Hasselnødder
Hasselnødder
Vores hasselnødder stammer hovedsageligt fra Tyrkiet og Italien. Ferrero er en af de største forbrugere af hasselnødder i verden. Det er årsagen til, at vi har til hensigt at opnå 100 % sporbarhed af alle hasselnødder inden 2020.
Kakao
Kakao
Den kakao, der bruges i Nutella®, stammer hovedsageligt fra Elfenbenskysten og Ghana. Ferrero forarbejder de rå kakaobønner til kakaosmør og kakaopulver i vores fabrikker.
I overensstemmelse med vores kodeks for god forretningsførelse er det Ferreros faste hensigt at bidrage til at fjerne børnearbejde, især i de mest nedværdigende former, samt alle typer slaveri, tvunget arbejde og straffearbejde. Ferreros kodeks for god forretningsførelse er baseret på ILO Convention 138 vedrørende minimumsalder for tilladelse til ansættelse samt ILO Convention 182 vedrørende de værste former for børnearbejde. Ferrero sikrer, at vores leverandører overholder principperne i ovennævnte kodeks. Ferreros kodeks for god forretningsførelse er til rådighed på denne webside.
Mælk
Mælk
Brugen af mælkepulver til chokolade- og konfektureprodukter har teknologiske årsager. Kvaliteten af skummetmælkspulveret afhænger mest af alt af kvaliteten af den friske mælk, det udledes af. Vi udvælger denne mælk i overensstemmelse med kriterier, der i nogle tilfælde er endnu strengere end de gældende love.