Regler om cookies

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som besøgte websteder sender til brugerens enhed (normalt til webbrowseren); de lagres i brugerens enhed og bliver derefter retransmitteret til webstederne i forbindelse med brugerens efterfølgende besøg på disse websteder. [Når en bruger bevæger sig rundt på et websted, kan det ske, at brugeren modtager cookies fra andre websteder eller webservere; det er de såkaldte "tredjeparts-cookies". Dette sker, fordi det besøgte websted kan indeholde elementer som f.eks. billeder, kort, lydfiler og links til konkrete websider på forskellige domæner, der er placeret på andre servere end den, hvor den side, der besøges, er gemt].

Cookies skader ikke din enhed og kan gøre det muligt for os at sørge for, at du kan navigere hurtigere og bedre (deres formål kan variere fra IT-autentificering til lagring af oplysninger om brugerkonfigurationer i forbindelse med adgang til en given server og lign.) på vores websted. Yderligere brug af cookies som f.eks. dem, der er rettet mod at stille dig forslag af kommerciel karakter, gemmes kun på din enhed efter dit udtrykkelige samtykke, der er kommet til udtryk gennem entydig adfærd eller gennem de værktøjer, der er beskrevet i det følgende. Cookies er som regel til stede i stort antal i enhver brugers browser og til tider forbliver de lagret i lang tid.

Cookies kan opdeles i to hovedgrupper: "tekniske" cookies og "profileringscookies".

a. Tekniske cookies er de cookies, der udelukkende anvendes til at drive webstedet på en bedre måde fra et teknisk synspunkt, sørge for overføring af kommunikation i et elektronisk kommunikationsnet eller i det omfang, det er strengt nødvendigt for at yde en service, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om. Tekniske cookies kan inddeles i browsing- eller session-cookies, som giver brugerne mulighed for at bevæge sig rundt på og bruge et websted (f.eks. at købe varer online eller autentificere sig for at få adgang til visse sektioner), analytiske cookies, som kan sidestilles med tekniske cookies, for så vidt som de anvendes direkte af webstedets manager til at indsamle akkumulerede oplysninger om besøgsantallet og besøgsmønstret på webstedet samt funktionelle cookies, som giver brugerne mulighed for at navigere som en funktion af visse forudbestemte kriterier såsom sprog eller produkter, der skal købes, med henblik på at forbedre kvaliteten af servicen. Brugernes forudgående samtykke er ikke nødvendigt for at installere disse cookies, men brugeren skal gøres opmærksom på deres tilstedeværelse og kan modsætte sig installationen af dem.

b. Profilerings- og marketingcookies

Marketingcookies har til formål at sende kommercielle forslag som følge af en bestemt type navigationer på et websted, mens profileringscookies bruges til at oprette brugerprofiler med henblik på at sende annoncemeddelelser i overensstemmelse med de præferencer, brugeren har vist i forbindelse med navigation. Da dette kan betyde, at der indsamles personoplysninger, skal brugerne en vis tid efter, at de er kommet ind på webstedet, på passende måde informeres om brugen af disse cookies, således at de man give deres gyldige samtykke.

 

Denne information kan videregives til tredjeparter, dvs. enheder der er inddraget i installationen af cookies på brugerens terminal, og som aftalemæssigt er knyttet til Ferrero med henblik på at beskytte dine rettigheder; dette kan for eksempel være tilfældet med hensyn til plug-ins til sociale netværk. I sådanne tilfælde vil vores websted oprette forbindelse til det sociale netværk, som vil kunne bruge dine personoplysninger til at vise skræddersyede reklamebudskaber på forskellige websteder, som ikke er under Ferreros kontrol [hvis det er relevant, angives også, om profileringscookies også kan være blevet installeret af reklamebureauer og netværk]. Yderligere oplysninger om disse tredjeparter kan du få ved at læse deres informationsmeddelelser og samtykkeformularer, der findes her.

Browseres indstillinger med hensyn til cookies

Du kan til enhver tid vise dine valg vedrørende brugen af cookies gennem din enheds browserindstillinger. Imidlertid vil nogle funktioner på nærværende websted ikke være tilgængelige, hvis du deaktiverer visse cookies (nogle cookies er nødvendige for den grundlæggende betjening af webstedet). Dine valg kan efterkontrolleres og ændres i browserens indstillinger, hvor det kan vælges, hvordan webstedet skal kunne bruge cookies. Vælg nedenfor den browser, du bruger, og bliv ført til siden for indstillinger og til den procedure, der skal følges for at konfigurere disse indstillinger [Hvis teknologien bag webstedet er kompatibel med brugerens browserversion, oprettes et direkte link til browserens sektion for indstillingskonfiguration].


- Chrome
- Firefox
- IE
- Opera
- Safari