Our sustainable commitments | Nutella Let's Talk Quality

Vores indsats for bæredygtighed

Hos Nutella® sammen med vores partnere, NGO'er og andre institutioner gør vi en rigtig stor indsats for kun at udvælge kvalitetsingredienser, som respekterer indsatsen for bæredygtighed, både socialt og miljømæssigt.

share this page:

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS: Vores indsats for bæredygtige landbrugsmetoder

For at fremme bæredygtigheden i vores landbrugsforsyningskæde har vi inden for rammerne af F-ACTS lanceret programmet ved navn Ferrero Farming Values (FFVs) (Ferreros landbrugsværdier) for indkøb af vores primære råmaterialer. Et særligt FFV-program er aktiveret for hvert råmateriale, der bruges, og det forfølger særlige mål og er baseret på en tilgang med tre grundpiller.

- udvikling af dedikerede projekter og partnerskaber
- indførelse af standarder og certificeringer
- institutionelle og kollektive indsatser

Når man tager i betragtning, hvor kompliceret det faktisk er at styre internationale forsyningskæder, er vi godt klar, at de enkelte aktører ikke selv kan forvandle en konsolideret produktion og forsyningskæde til en, der er bæredygtig.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Vores indsatser angående sukker

canne-a-sucre-nutella

Bæredygtigheden for sukkerrør

Vi har et mål: I 2020 skal alt vores raffinerede sukker indkøbes fra certificerede, bæredygtige kilder. For at forfølge dette mål effektivt og så hurtigt som muligt er vi blevet medlem af "Bonsucro Limited", en global netværksorganisation til fremme af bæredygtig dyrkelse af sukkerrør gennem et certificeringsskema. Ferrero Group var i 2014 den første til at modetage "Pris for lederskab" fra Bonsucro for sin aktive indsats i udviklingen af en bæredygtig sukkerrørindustri. Vi indgik endvidere i 2015 et nyt partnerskab med Fairtrade, som sikrer forsyningen af 20.000 tons af certificeret sukkerrør mellem 2016 og 2019; det gør, at vi kommer til at indkøb af en betydelig mængde af afgrøder fra små producenter. I 2016 kom 47 % af vores rørsukker fra bæredygtige kilder, hovedsagelig certificeret efter Bonsucro-skema.

Vores indsatser for palmeolie

logo-rspo_3

Vores palmeolie er 100 % certificeret RSPO som segregeret

Planteolien, vi bruger i Nutella®, er udelukkende sporbar og bæredygtig palmeolie. Vores palmeolie er 100 % RSPO-certificeret som segregeret, hvilket er det mest krævende certificeringsniveau, da det er det eneste, der sikrer sporbarhed fra plantagerne til vores fabrikker. Ferreros opnåelse af RSPO-certificeringen er også blevet rost af Richard Holland, direktøren for WWF's initiativ til markedsomstilling.

biodiversite3_1

Hvad betyder bæredygtig palmeolie for Nutella®?

Gennem Ferrero Palm Oil Charter styrker vi vores konkrete indsats for produktionen af bæredygtig palmeolie, både socialt og miljømæssigt, hvilket går længere end de allerede indførte RSPO-certificeringsskemaer. Ferrero arbejder sammen med sine leverandører for at forfølge nye veje for at undgå skovrydning, udryddelse af arter, høje emissioner af drivhusgasser og overtrædelse af menneskerettigheder. Sammen med TFT, en teknisk non-profit-partner, arbejder vi direkte i marken på at vurdere det, som udføres i plantagerne i overensstemmelse med de miljømæssige og sociale kriterier, der er fastsat i Ferrero Charter. Vi publicerer hvert halve år regelmæssige opdateringer. Vi er også blevet medlem af Palm Oil Innovation Group, et initiativ til omdannelse af palmeolieindustrien, som bygger på RSPO's standarder og aktive indsatser. I disse initiativer deltager også 9 internationale miljø-NGO'er. Deres medlemskab vidner om, at de ikke er imod selve palmeolien, men de samarbejder for at fremme en bæredygtig produktion af den.

palmier-nutella_0

Greenpeace og WWF anerkender vores indsatser for bæredygtig palmeolie

På Greenpeaces scorekort for palmeolie i 2016 blev vi identificeret som en af de to førende virksomheder i den overordnede evaluering såvel som den eneste, der kunne fremvise sporbarhed til oprindelsesplantagen for næsten 100 % af den indkøbte palmeolie, ud af de 14 globale forbrugsvarevirksomheder, der blev vurderet. På WWF's scorekort for købere af palmeolie, der blev offentliggjort i september 2016, fik vi endvidere et score på 9 point ud af 9 såvel som at blive anerkendt som en af de virksomheder, der "leder vejen" i retning af branchens ultimative mål for bæredygtighed, nemlig at certificeret, bæredygtig (og sporbar) palmeolie bliver en standardråvare for alle virksomheder. I undersøgelsen blev 137 globale virksomheder vurderet.

foret-primaire-1

Ingen skovrydning

I vores forsyningskæde af palmeolie gør vi en aktiv indsats for at beskytte  et højt kulstoflager i skove såvel som moser. Vi beskytter primært skovene, men ikke kun dem. Vi beder vores leverandører om at respektere biodiversiteten og det naturlige levested for dyrearter såsom orangutanger. Vi styrer et satellitkontrolsystem i partnerskab med Airbus Defense & SarVision, TFT og SarVision for at sikre, at vores leverandører overholder deres forpligtelse imod skovrydning. Denne teknologi kombinerer højopløsningsradar og optisk billedbehandling for nøjagtigt at kontrollere plantagerne, som leverer til os, og de omkringliggende skove. Vores partnere analyserer udviklingen af landskabet og advarer os, hvis der er nogen forandringer, som et tidligt varslingssystem, hvilket gør, at vi kan identificere de berørte plantager og kan træffe foranstaltninger over for vores leverandører.

relative-engagements-hommes_0

For forbindelse med vores palmeolie handler det om at overvåge respekten for menneskerettigheder

Vi beder vores leverandører om at respektere arbejdernes og lokalsamfundenes rettigheder. Vores leverandører skal være forpligtet på ikke at udnytte arbejdere, overholde arbejdstimer og indgå arbejdsaftaler.  De skal også overholde FPIC (fri og forudgående informerede samtykke), som giver de indfødte samfund og folk ret til at give eller nægte samtykke til projekter, som sandsynligvis har en indvirkning på deres land. Vi ser FN's vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder som rammerne for respekt for og middel til menneskerettigheder i forsyningskæden, og vi forventer, at vores kommercielle partnere gør det samme.

Vores indsatser for hasselnødder

engagement-noisettes

I retning af en ansvarlig forsyningskæde

Som en af verdens førende aktører inden for hasselnøddesektoren har vi til hensigt at nå målsætningen om 100 % bæredygtighed i vores forsyningskæde i 2020 med det mål at sikre, at 100 % af vores leverandører forpligter sig på at producere hasselnødder, der overholder:

- National lovgivning mht. arbejdsforhold (ansæt ikke nogen arbejder under den lovpligtige aldersgrænse).
- Ferreros etiske kodeks
- Ferreros forretningsmæssige adfærdskodeks

Sporbarheden i forsyningskæden af Ferrero® 's hasselnødder består af muligheden af at spores deres bevægelser i hver produktionsfase og spore deres oprindelse tilbage til landbrugsvirksomheden. Med dette værktøj kan danne os et tydeligt billede af det sted, hvor hasselnøddelundene ligger, produktionen fra de avlere, som vi indkøber fra og de vigtigste problemer, som de står over for, så vi får en bedre forståelsen for hvilken tekniske støtte, de har behov for.

ferrero-farming-turkey

FERRERO®'s program for LANDBRUG

Den erfaring, vi har fået i køb og dyrkning af hasselnødder på verdensplan, hjælper os til standardisering og udbredelse af de bedste landbrugsmetoder. Da Tyrkiet er hovedproducent af hasselnødder med hundredetusinder af plantager, som er familieejede og i gennemsnit kun på 1-2 hektarer, oprettede vi i 2012 programmet ""Ferrero® Farming Turkey"" (FFT), som inddrager lokale og internationale partnere. Programmet har to mål:

1. At øge produktionen og sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder i forbindelse med råmaterialer efter høsten
2. At gøre noget ved en række etiske, sociale og miljømæssige spørgsmål.

For at nå disse mål hjælper et hold af landbrugsteknikere jordbrugerne i områderne dedikeret til produktion af hasselnødder og tilbyder dem undervisningsprogrammet Good Agricultural Practices (GAP) (Gode landbrugsmetoder). Derudover er vi engageret i at højne folks bevidsthed og viden om passende arbejdsforhold via undervisningsprogrammet Good Social Practices (Gode sociale praksisser). I dag har vi sociale funktionærer, som særligt tager sig af samfund med hasselnøddeavlere. Takket være FFT-programmet har vi nået ud til 30.000 avlere. Vi har sinde 2012 været inddraget et førende selskab på globalt plan til certificeringer, såsom SCS, for at udvikle konkrete tiltag i marken og fortage uanmeldte kontroller i markerne for derved at teste producenternes indsats og overholdelse af FFT's produktionsstandarder for hasselnødder.

Vores indsatser angående kakao

engagement-cacao_1

I retning af en bæredygtig kakaoværdikæde

Kakaoplantagerne ligger fortrinsvis i udviklingslande. Pga. den stigende efterspørgsel efter kakao på verdensmarkedet har avlerne udfordringer med at imødekomme denne efterspørgsel og samtidig tager sig af de økonomiske, sociale og dertilhørende spørgsmål. Hos Ferrero® køber vi over 120.000 tons kakaobønner om året. For at sikre landbrugsfødevareindustrien i fremtiden er vores prioritering ikke bare at købe fremragende kvalitetskakao men, hvad vi bekymrer os mere om, at forbedre leveforholdene for avlernes familier i produktionslandene, samtidig med at de udvikler deres tekniske kompetencer.

producteur-cacao-nutella_0

Hjælp til avlernes sociale ogøkonomiske udvikling

Vores indsats slutter ikke med købet af de bedste kakaobønner. Vi har den ambitiøse målsætning at komme op på 100 % certificeret, bæredygtig kakao i 2020. Derfor arbejder vi tæt sammen med flere certificeringsorganer (UTZ Certified, Rainforest Alliance og Fairtrade CertifiedTM). Med dette mål har vi til hensigt at forbedre leveforholdene for kakaoavlernes familier i produktionslandene, samtidig med at de udvikler deres tekniske kompetencer. I 2016 lykkedes det for os at certificere mere end 50 % af vores kakao, og vi fortsætter med at styrke vores indsat for at nå målet på den kortest mulige tid. Vi er også medlem af World Cocoa Foundation (WCF), som promoverer en bæredygtig økonomi i kakaoavlernes landbrugsbefolkning gennem social og økonomisk udvikling og effektiv miljøstyring.

save-children-ferrero

Beskyttelse og uddannelse af børn

Ferrero har en "nultolerance-tilgang" til børnearbejde og gør en aktiv indsats for at beskytte børns rettigheder hele vejen igennem sin forsyningskæde, som det er skrevet i vores forretningsmæssige adfærdskodeks. En fælles interesse i børns rettigheder har fået Ferrero til at indlede et vellykket partnerskab med Save the Children. Projektet startede i marts 2016 og er rettet imod beskyttelse og uddannelse af børn, som har været ofre for børnearbejde på kakaogårde i Elfenbenskysten, hvor 1,2 millioner børn stadig tvinges til at arbejde under farlige forhold, hvor de nogle gange er tvunget til at forlade skolen eller endda uden lov til at få adgang til uddannelse.