ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογή κανονισμών

Τα cookies και οι συναφείς τεχνολογίες είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και εγγράφονται στους υπολογιστές των χρηστών ή σε κινητές συσκευές κατά την πρώτη επίσκεψη αυτών σε ιστότοπους και μεταδίδονται πίσω τους ιστότοπους κατά τη νέα επίσκεψη. Χάρη στα cookies, οι ιστότοποι θυμούνται τις ενέργειες και προτιμήσεις του χρήστη (όπως στοιχεία σύνδεσης, προκαθορισμένη γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς, επιπλέον ρυθμίσεις οθόνης, κλπ.), ούτως ώστε να μην χρειάζεται να τις εξειδικεύουν εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο και περιηγούνται στις σελίδες του.

Τα cookies επομένως χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση τεχνολογιών πληροφοριών (ΙΤ), την παρακολούθηση συνεδριών και την αποθήκευση πληροφοριών για τις δραστηριότητες των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, ενώ μπορεί επίσης να περιέχουν ένα μοναδικό στοιχείο εξακρίβωσης ταυτότητας που επιτρέπει την παρακολούθηση των εμπειριών του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, οι χρήστες μπορούν επίσης να λάβουν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στον υπολογιστή τους ή σε κινητή συσκευή από ιστότοπους ή διακομιστές άλλους από αυτούς που επισκέπτονται  (τα αποκαλούμενα «cookies τρίτων»). Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν χωρίς τη χρήση των cookies, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους και αυτά μπορεί να παραμείνουν στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη για διαφορετικές χρονικές περιόδους: υπάρχουν τα αποκαλούμενα cookies συνεδρίας, τα οποία αυτόματα απενεργοποιούνται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ υπάρχουν και τα επίμονα cookies που παραμένουν στη συσκευή του χρήστη μέχρι μία προκαθορισμένη ημέρα.

Η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση για τη χρήση cookies δεν απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις. Ειδικότερα, τέτοια συγκατάθεση δεν απαιτείται για τα «τεχνικά απαραίτητα cookies», δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό τη διαβίβαση μιας επικοινωνίας μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όπως απαιτείται αυστηρά για να παρασχεθεί μια υπηρεσία που ρητά αιτήθηκε ο χρήστης. Με άλλα λόγια, cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου ή για την εκτέλεση εργασιών που αιτήθηκε ο χρήστης.

Μεταξύ των τεχνικών cookies για τα οποία δεν απαιτείται προηγούμενη ρητή συγκατάθεση για τη χρήση τους συγκαταλέγονται τα: (1) cookies πλοήγησης ή συνεδρίας (για επαλήθευση), (2) λειτουργικά cookies που επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται με βάση ένα σύνολο επιλεγμένων κριτηρίων (π.χ., τη γλώσσα ή τα προϊόντα που επέλεξαν να αγοράσουν), ώστε να βελτιωθεί η υπηρεσία που παρέχεται σε αυτούς.

Αντίθετα, προηγούμενη συγκατάθεση από τους χρήστες απαιτείται για cookies ανάλυσης ή κατάρτισης προφίλ, δηλ. εκείνα που στοχεύουν στη χορήγηση στατιστικής ανάλυσης για τη χρήση ενός ιστότοπου ή αυτά που δημιουργούν το προφίλ των χρηστών, ώστε να τους αποστέλλουν διαφημιστικά μηνύματα ανάλογα με τις προτιμήσεις που εκδήλωσαν κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο.

 

Είδη cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο και η δυνατότητα κατάργησης της επιλογής

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα κατωτέρω cookies, προσφέροντας τη δυνατότητα κατάργησης αυτών (και επομένως απενεργοποίησής τους), εκτός από τα cookies τρίτων, για τα οποία μπορείτε απευθείας να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και κατάργησης αυτών από τους συνδέσμους που παρατίθενται κατωτέρω:

 

  • Τα τεχνικά cookies – συνεδρίας ή πλοήγησης- απαιτούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή για να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που αιτηθήκατε.

 

  • Τα τεχνικά-λειτουργικά cookies, δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες του Ιστοτόπου και έναν αριθμό επιλεγμένων κριτηρίων (π.χ., την γλώσσα ή τα προϊόντα που επελέγησαν για αγορά), ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία. ΠΡΟΣΟΧΗ: η απενεργοποίηση των τεχνικών ή/και των λειτουργικών cookies του Ιστότοπου μπορεί να καταστήσει μη διαθέσιμα ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες του Ιστοτόπου ή λόγω αυτής ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί ομαλά και μπορεί να υποχρεωθείτε να προβαίνετε σε αλλαγές ή να εισάγετε χειροκίνητα κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον Ιστότοπο.

 

  • Τα τεχνικά-cookies ανάλυσης καθιστούν δυνατή την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies μπορούν να τύχουν επεξεργασίας μόνο σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή.

 

  • Τα cookies τρίτων μερών, δηλαδή τα cookies από ιστότοπους ή διακομιστές που δεν ανήκουν στην Ferrero, που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των μερών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των cookies για την κατάρτιση προφίλ. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτά τα τρίτα μέρη, που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα με τους συνδέσμους στην πολιτική ιδιωτικότητας αυτών, είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies που χρησιμοποιούν. Συνεπώς θα πρέπει να ενημερωθείτε για την δική τους πολιτική ιδιωτικότητας, πληροφορίες και απαιτήσεις για συναίνεση (επιλογή και αποκλεισμός των αντίστοιχων cookies) ως κατωτέρω:

 

addthis.com

 

 Ειδικότερα, τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

 

Τεχνική ονομασία Σκοπός Είδος cookie Λήξη Τομέας (Domain) Πληροφορίες
u Κονσόλα διαχείρισης αυτόματης σύνδεσης Λειτουργικό cookie Τριάντα ημέρες ferrero.com Μία ένδειξη ασφαλείας που έχει αποδοθεί  τυχαία στον χρήστη και είναι αποθηκευμένη στη συσκευή για να ενεργοποιήσει την αυτόματη σύνδεση μέσω των κουμπιών "Να με θυμάσαι"
_atuvc AddThis Λειτουργικό cookie 1 μήνας www.nutella.com Βοηθάει να διασφαλίσετε ότι ο μετρητής κοινής χρήσης που βλέπετε στον ιστότοπο ενημερώνει  σωστά, αφού έχετε μοιραστεί κάτι.
_atuvs AddThis Λειτουργικό cookie 30 λεπτά www.nutella.com Αυτό το cookie δημιουργείται από την AddThis.com, υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η Clearspring Technologies Inc. Το cookie χρησιμοποιείται για να βεβαιωθούν ότι ο χρήστης βλέπει την σωστά ενημερωμένη αρίθμηση αν μοιραστούν μια σελίδα.
_utma Google Analytics Λειτουργικό cookie 2 χρόνια .nutella.com Επιτρέπει στο Google Analytics να γνωρίζει πότε επιστρέφετε σε έναν ιστότοπο, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε πόσοι χρήστες επιστρέφουν στον ιστότοπό μας
_utmb Google Analytics Λειτουργικό  cookie 30 λεπτά .nutella.com Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας μόνο επίσκεψης σε έναν ιστότοπο, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε ποιες σελίδες εξέτασαν μεμονωμένοι χρήστες κατά την επίσκεψη αυτή. Λήγει μετά από 30 λεπτά και είναι εντελώς ανώνυμο  
_utmc Google Analytics Λειτουργικό  cookie Συνεδρία .nutella.com Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το cookie utma σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics
_utmt_global Google Analytics Λειτουργικό  cookie 10 λεπτά .nutella.com χρησιμοποιείται για να συλλέγει δεδομένα του Google Analytics
_utmt_local Google Analytics Λειτουργικό  cookie 10 λεπτά .nutella.com χρησιμοποιείται για να συλλέγει δεδομένα του Google Analytics
_utmt_regional Google Analytics Λειτουργικό  cookie 10 λεπτά .nutella.com χρησιμοποιείται για να συλλέγει δεδομένα του Google Analytics
_utmz Google Analytics Λειτουργικό cookie 6 μήνες .nutella.com Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθατε, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε για παράδειγμα τη χρησιμότητα των συνδέσμων που τοποθετούμε σε ορισμένους άλλους ιστότοπους.
cookiepolicy     1 δευτερόλεπτο www.nutella.com  
hpload     1 ημέρα www.nutella.com  
di2 AddThis Τρίτο μέρος 1  χρόνος .addthis.com Μη ταξινομημένο
loc AddThis Τρίτο μέρος 1  χρόνος .addthis.com Πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού
uid AddThis Τρίτο μέρος 1  χρόνος .addthis.com Μοναδικά καθορισμένο αναγνωριστικό ταυτότητας χρήστη που δημιουργείται από μηχάνημα
uvc AddThis Τρίτο μέρος 1  χρόνος .addthis.com Μετράει πόσο συχνά βλέπουμε έναν χρήστη του AddThis
vc AddThis Τρίτο μέρος 1 χρόνος .addthis.com Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης AddThis

Πώς να βλέπετε και να επεμβαίνετε στα cookies μέσω του προγράμματος πλοήγησης (browser)

Μπορείτε να επιλέγετε, μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω, τα cookies των οποίων επιτρέπετε την εγκατάσταση και μπορείτε να εγκρίνετε, εμποδίζετε ή καταργείτε (εν όλω ή εν μέρει) cookies μέσα από τις ειδικές διαδικασίες του προγράμματός σας πλοήγησης. Όμως, στην υποθετική περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των cookies απενεργοποιηθεί, μπορεί η χρήση του Ιστότοπου ή κάποιες υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά αυτού να μην είναι διαθέσιμα ή να μην λειτουργούν ομαλά και/ή να υποχρεωθείτε να κάνετε αλλαγές ή να εισάγετε χειροκίνητα κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον Ιστότοπο.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των επιλογών σας για τη χρήση των cookies, μπορείτε μέσω του φυλλομετρητή (browser) να συμβουλευθείτε τους κατωτέρω συνδέσμους:

 

Για να αιτηθείτε εξαίρεση (opt-out) από το Google Analytics Cookie, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Google Analytics opt-out browser add-on. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν τα δεδομένα τους να αναφέρονται από το Google Analytics JavaScript μπορούν να εγκαταστήσουν το Google Analytics opt-out browser add-on. Αυτό το add-on δίνει εντολή στο Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) να εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στο Google Analytics. Ο φυλλομετρητής/browser add-on είναι διαθέσιμος για τα περισσότερα νέα συστήματα πλοήγησης. Το Google Analytics opt-out browser add-on δεν εμποδίζει την πληροφορία να αποστέλλεται στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics. Μάθε περισσότερα για το Google Analytics opt-out browser add-on.

Καθώς το Google Analytics add-on που περιγράφεται ανωτέρω λειτουργεί μόνο με επιτραπέζιους φυλλομετρητές, μπορεί να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αναπτύξετε τον δικό σας μηχανισμό εξαίρεσης (opt-out), κάνοντας χρήση των ακόλουθων οδηγιών:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ios/v3/advanced#opt-out

Για να δηλώσετε εξαίρεση (opt-out) από το Google Analytics SDKs, πατήστε εδώ.