Ζαχαρη

Ζαχαρη

Η Nutella® περιέχει ζάχαρη από ζαχαρότευτλα ή/και επεξεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, ανάλογως τη γεωγραφία της περιοχής παραγωγής της. Τα είδη ζάχαρης που αγοράζουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν γενικά να ταξινομηθούν ως εξής: 75% ζάχαρη από ζαχαρότευτλα και 25% επεξεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.

Μια ιστορία εμπιστοσύνης

Μια ιστορία εμπιστοσύνης
H Ferrero έχει δεσμευτεί και διατηρεί ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με πολυάριθμους γεωργικούς συνεταιρισμούς και παραγωγούς ζάχαρης. Με ορισμένους προμηθευτές μας συνεργαζόμαστε για περισσότερα από 40 χρόνια. Οι ομάδες προμηθειών και ποιότητας έχουν θέσει μια βασική διαδικασία επιλογής των νέων προμηθευτών μας, η οποία στηρίζει την ανάπτυξη της προμήθειας από άλλες χώρες που παράγουν ζάχαρη. Η διαδικασία αυτή αποτελεί εγγύηση ότι η πρώτη ύλη ανταποκρίνεται πάντα στα υψηλά ποιοτικά κριτήρια του Ομίλου, μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές επιτρέπει στη Ferrero να εντοπίζει την προέλευση της ζάχαρης που περιέχεται στη Nutella®.

Είναι όλα θέμα ποιότητας.

Είναι όλα θέμα ποιότητας.
Αγοράζουμε ζάχαρη μόνο σε κρυσταλλική μορφή με ένα ορισμένο μέγεθος σωματιδίων και όταν παραλαμβάνουμε τις δεξαμενές ζάχαρης, εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επαληθεύουν το μέγεθος των κρυστάλλων και την καθαρότητα τους. Ο Όμιλος Ferrero φροντίζει να διασφαλίζει ότι δεν χρησιμοποείται κανένας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ) στην παρασκευή των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων της Nutella®. Συνεπώς και η ζάχαρη που προμηθεύεται είναι, ως εκ τούτου, 100% μη-ΓΤΟ.

Η βιωσιμότητα του ζαχαροκάλαμου

Η βιωσιμότητα του ζαχαροκάλαμου
Έχουμε δεσμευτεί για την προμήθεια όλης της επεξεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο που έχει πιστοποιηθεί ως βιώσιμη μέχρι το 2020. Από το 2010, η Ferrero είναι μέλος της «Bonsucro - Better Sugar Cane Initiative», μιας παγκόσμιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που προωθεί τη βιωσιμότητα στον τομέα του ζαχαροκάλαμου μέσω συστημάτων πιστοποίησης.Το 2014, ο Όμιλος Ferrero τιμήθηκε από τη Bonsucro με το βραβείο της εναρκτήριας Ηγεσίας για την ενεργό συμμετοχή της στην προώθηση της ανάπτυξης της βιωσιμότητας στον τομέα του ζαχαροκάλαμου.