Küpsiste kasutamine

Mis on küpsised?


Küpsised on väiksed tekstifailid, mida külastatavad veebilehed saadavad kasutaja seadmele (tavaliselt veebibrauserile), neid säilitatakse kasutaja seadmes, et neid siis veebilehtedele külastaja järgnevatel külastustel taasedastada. [Kasutaja võib veebilehel navigeerides saada küpsiseid teistelt veebilehtedelt või veebiserveritelt, need on niinimetatud "kolmandate osapoolte" küpsised. See on tingitud sellest, et külastatud veebileht võib sisaldada ühikuid nagu pildid, kaardid, helifailid, lingid iseseisvatele veebilehtedele või erinevatele domeenidele, mida säilitatakse teistes serverites kui külastatavat veebilehte.]
Küpsised ei kahjusta teie seadet ja võivad võimaldada meil teile pakkuda kiiremat ja paremat navigatsiooni [nende eesmärk võib varieeruda IT autentimisest teabe säilitamiseni kasutaja konfiguratsiooni kohta serverile ligipääsemisel jne) meie Veebilehel. Küpsiste täiendavaid kasutusotstarbeid, näiteks teile reklaampakkumiste tegemist, säilitatakse teie seadmes vaid pärast teie otsest nõusolekut, mis on väljendatud ühemõttelise käitumisega või siin ja järgnevalt kirjeldatud abinõude kaudu. Küpsiseid leidub olulises mahus iga kasutaja brauseris ja kohati säilitatakse neid pikka aega.

Küpsiseid võib liigitada kahte suurde kategooriasse: "tehnilised" küpsised ja "profileerivad" küpsised. 


a. Tehnilised küpsised, mida kasutatakse eranditult veebilehe paremaks toimimiseks tehnilisest vaatevinklist, suhtluse edastamiseks elektroonilise kommunikatsiooni võrgustikus või nii kaua, kuni see on rangelt vajalik kasutaja poolt otseselt nõutud teenuse pakkumiseks. Tehnilisi küpsiseid saab liigitada brausimise ja sessiooniküpsisteks, mis lubavad isikutel kasutada veebilehte ja sellel navigeerida (nt osta tooteid või ennast teatud sektsioonidele ligi pääsemiseks autentida); analüüsiküpsisteks, mida saab võrdsustada tehniliste küpsistega, kuni neid kasutatakse otseselt Veebilehe haldaja poolt koondinformatsiooni kogumiseks kasutajate arvu ja nende veebilehe külastamise mustrite kohta; funktsionaalseteks küpsisteks, mis lubavad kasutajatel navigeerida teatud eelnevalt kindlaks tehtud kriteeriumide alusel nagu keel või ostetavad tooted, selleks, et parandada teenuse kvaliteeti. Nende küpsiste paigaldamiseks pole vajalik kasutajate eelnev nõusolek, kuid kasutaja peab olema teadlik nende olemasolust ja võib nende paigaldamisest keelduda.

b. Profileerimis- ja turundusküpsised
Turundusküpsiste eesmärgiks on saata reklaamettepanekuid veebilehel tehtud kindlate navigatsioonitoimingute järgselt, samas kui profileerimisküpsiseid kasutatakse kasutajaprofiilide loomiseks selleks, et saata reklaamteateid kooskõlas kasutaja poolt navigeerimisel näidatud eelistustega. Kuna see võib tähendada isikuandmete kogumist teatud aja jooksul pärast Veebilehe külastamist, peab kasutajaid sobivalt teavitama nende kasutamisest ja kehtiva nõusoleku andmiseks.
Seda teavet võib jagada kolmandate isikute, nt isikutega, kes on seotud kasutajaterminali küpsiste paigaldamisega, kes on Ferreroga teie õiguste kaitsmiseks lepinguliselt seotud, näiteks sotsiaalvõrgustike pluginate puhul. Sellistel juhtudel ühendub meie veebileht sotsiaalvõrgustikuga, mis võib kasutada teie isikuandmeid teile kohandatud reklaamteadete näitamiseks erinevatel veebilehtedel, mis ei ole Ferrero kontrolli all [kui kohaldatav, märkige, kui profileerimisküpsised võivad olla paigaldanud reklaamiagentuurid ja -võrgustikud]. Palun lugege kolmandate isikute kohta täiendava informatsiooni saamiseks nende siin kättesaadavaid teavitusi ja nõusolekuvorme.

Brauseri küpsiste seaded.
Te võite tähistada oma küpsiste kasutamise valikuid oma brauseri sätete kaudu mis tahes ajal. Siiski ei pruugi mõned Veebilehe funktsioonid olla kättesaadavad, kui te blokeerite teatud küpsised (mõned küpsised on vajalikud käesoleva veebilehe põhifunktsioonide sooritamiseks). Teie valikuid saab kinnitada ja muuta brauseri seadetes selleks, et valida veebilehe küpsiste eelistatud kasutus. Palun valige siin ja järgnevalt teie kasutatav brauser ning teid suunatakse seadete lehele ja seadistamiseks järgitavale toimingutele. [Kui veebilehe aluseks olev tehnoloogia sobitub kasutaja brauseri versiooniga, tehke kättesaadavaks otsene link brauseri seadete seadistamise sektsioonile].

Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari