Kontrollitud tarneahel kõrgetasemelise piima saamiseks

Kontrollitud tarneahel kõrgetasemelise piima saamiseks
Nutella® tootmiseks kasutame ainult seda piima, mida meile tarnivad valitud ning usaldusväärsed tootjad, keda kontrollitakse kogu tarneahela jooksul. Kontroll on range ja jälgime kvaliteeti kogu tarneahela jooksul. Kasutame reeglistikke, mis on isegi rangemad kui need, mida nõuab seadus, ning viime läbi lisakontrolle, et tagada kasutatavale piimale veelgi kõrgem kvaliteet.

Kvaliteet ja värskus

Kvaliteet ja värskus
Aastate jooksul on Ferrero pidevalt arendanud ning väärtustanud pikaajalist koostööd hoolikalt valitud kohalike piimatootjatega.
Meie tarnijad saavad piima otse farmeritelt garanteerides nii värskuse, maitse ning toote ohutuse.
See lähenemine on loonud mõlemapoolse koostöö, mille eesmärgiks on garanteerida ühtsed standardid värskuse ja kvaliteedi osas kõikide Ferrero piima tarnijate juures.

Degusteerimiskomisjon

Degusteerimiskomisjon
Lisaks sellele testitakse piima kõrget kvaliteeti ka välisekspertide meeskonna poolt. Nad degusteerivad proove igapäevaselt. Pidev tooraine organoleptilise kvaliteedi kontroll toimub erinevatel etappidel (tarnija juures, tooraine tehasesse jõudmise hetkel, nagu ka arengu-ja tootmisüksustes ning lõplikus kvaliteedikontrollis) kasutades moodsaid meetodeid ja kirjeldavaid sensoranalüüse.