PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Jõustumise kuupäev: 1. juuli 2015

FERRERO INTERNATIONAL S.A.("Ferrero" või "meie") austab teie privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele teie veebilehe, sellega seotud mobiilse veebilehe ja mis tahes mikrolehe (mida võib hallata kolmas isik Ferraro nimel) külastuse ajal ja pärast seda. Kõik need veebilehed võivad olla ligipääsetavad sama veebilehe kaudu (igaüks eraldi "Veebileht" ja üheskoos "Veebilehed"). Selles osas tegutseb FERRERO INTERNATIONAL S.A., asukohaga L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B (registreerimisnumber B 60814) andmetöötlejana. Käesolevad privaatsuspõhimõtted ("Privaatsuspõhimõtted") avalikustavad meie tavad Veebilehtede kaudu andmete kogumisel ja meiepoolsel andmete kasutamisel. Privaatsuspõhimõtted kohalduvad ainult läbi Veebilehtede kogutud andmetele ega kohaldu läbi teiste allikate kogutavatele andmetele, kaasa arvatud, kuid mitte piiratud Facebooki, Twitteri ja YouTube'iga ja mis tahes kolmanda isiku või sotsiaalmeedia veebilehega. Palume tähele panna, et Ferrero INTERNATIONAL S.A. ei vastuta ühegi teise Ferrero kontserni kuuluva ettevõtte poolt peetava veebilehe eest. Kui te ei nõustu mis tahes tingimusega käesolevates Privaatsuspõhimõtetes, palun ärge kasutage Veebilehte/Veebilehti ega andke meile mingisuguseid isikuandmeid.

Isikuandmete ja isikustamata andmete kogumine. Me kogume ja säilitame Veebilehe kaudu teie kohta teatud delikaatseid isikuandmeid (andmed, millega on võimalik teie mingil viisil identifitseerimine, nt teie vanus, nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi ja/või finantsteave) ("DIA") ainult siis, kui te neid vabatahtlikult esitate. Me võime nõuda, et esitate DIA teatud juhtudel, näiteks kui kasutate tellimisblanketti meie poolt pakutavate toodete ja teenuste ostmiseks, esitate kommentaare või küsimusi, nõuate teavet, osalete kampaanias, võistluses või loteriis või kasutate teisi Veebilehe võimalusi ja funktsioone. Ferrero ei kogu DIA-d teie Veebilehtede külastuste kohta, välja arvatud juhul, kui te andmed meile vabatahtlikult esitate. Erandiks on mõned käesoleva veebilehe toimimiseks kasutatavate informatsioonisüsteemide ja -programmide poolt kogutud isikuandmed, mille edastamine on lahutamatu osa interneti kommunikatsiooniprotokollide kasutamisest (nt IP aadressid) ning mis ei nõua teilt rohkemate andmete esitamist kui vajalik meie Veebilehtede tegevuses osalemiseks. Kui te otsustate keelduda meile isikuandmete edastamisest, pääste siiski ligi meie veebilehele, kuid te ei saa osaleda teatud kampaaniates, luua veebilehe teatud teenuste kasutamiseks kasutajatunnust, teha edukat tellimust või saada tooteinformatsiooni.

Teatud Veebilehe lehed võivad teil lubada kasutajatunnuse loomist, trükkides selleks sisse oma kasutajanime/ID või e-posti aadressi ning salasõna ja muu teabe või kasutades ühte olemasolevatest sotsiaalmeedia tuvastusmeetoditest nagu Facebook, Google + ja Yahoo. Kui te otsustate luua kasutajatunnuse kasutades ühte sotsiaalmeedia tuvastusmeetoditest, lubate te meile ligipääsu teabele, mis on avalikult kättesaadav või mille olete teinud avalikult kättesaadavaks (nt nimi, kasutajatunnus, profiilipilt) ja teabele, millele te lubate veebilehele ligi pääseda. Tuvastades end ühe sotsiaalmeedia tuvastusmeetodi kaudu, lubate te meile ligipääsu kättesaadavale teabele. Me soovitame teil üle vaadata teie poolt tuvastamiseks valitud meetodi privaatsuspõhimõtted ja mis tahes kasutustingimused.

Veel enam, Veebilehega ühendudes esineb teatud DIA-d (nt IP aadress, ostueelistused, profiilitunnused), mis võivad sisaldada identifikaatoreid, mis lubavad meil teie seadmes kuvada kohaldatud reklaame, koos tehniliste, isikustamata andmetega, mis ei identifitseeri mis tahes isikut ("mitte-DIA", nt internetibrauseri liik), mida võidakse koguda ja säilitada läbi "küpsiste" tehnoloogia kasutamise. Lisaks võivad teised osapooled nagu reklaamipartnerid ja analüüsiteenuste osutajad teie nõusolekul koguda informatsiooni teie veebitegevuse kohta aja jooksul ja Veebilehtede üleselt. Selline teave aitab meil uuendada Veebilehte nõnda, et see jääks meie külastajatele huvitavaks ja sisaldaks sisu, mis on kohandatud külastajate huvidele vastavalt. Te võite seadistada oma arvutibrauseri küpsiseid blokeerima või teavitama teid küpsiste saatmisest. Kui te blokeerite küpsiseid, ei pruugi me olla võimelised teie Veebilehe külastust optimeerima ja Veebilehe teatud teenused ei pruugi olla saadaval.

Selleks, et saada rohkem informatsiooni Veebilehtedel küpsiste kasutamise kohta, palun lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid siin .
Teie DIA kasutamine Kui te annate Veebilehele oma DIA, piirame DIA kasutamist eesmärgiga, milleks see koguti, vastavalt tingimustele käesolevates Privaatsuspõhimõtetes. Teie DIA muu piiratud kasutamine võib sisaldada:

§ Teie küsimustele ja kommentaaridele vastamist, teile Veebilehe teatud osadele ja teenustele ligipääsu pakkumist ja teile teadaannete saatmist teie aktiivsuse kohta Veebilehel.
§ Teie nõuete täitmist.
§ Kahtlustatava kelmuse, ahistamise, füüsiliste ähvarduste või muude seaduse, eeskirjade või määruste, Veebilehe tingimuste ja põhimõtete või kolmandate isikute õiguste rikkumise uurimist või mis tahes kahtlustatava meie poolt ebasobivaks peetava käitumise uurimist.
§ Me võime kasutada teie poolt tellimuse täitmiseks esitatud finantsteavet ulatuses, milles te meile finantsteavet (näiteks krediitkaardi- ja pangaarvenumbreid) seoses Veebilehel pakutavate ostlemis- ja kaubandusteenustega esitate.
§ Teie nõusolekul selleks, et aidata meil arendada, kätte toimetada ja täiustada meie tooteid, teenuseid, sisu ja reklaame.
§ Jagamist meie ema-, tütar- ja sidusettevõtete ning reklaamipartneritega, kes on seotud Veebilehe loomise, tootmise, esitamise ja haldamisega nii palju kui vajalik meie nimel Veebilehega seotud teenuste osutamiseks (näiteks Veebilehe administreerimine, kampaaniate ja teiste Veebilehe võimaluste administreerimine, turundus, andmete analüüsimine ja klienditeenindus). Selleks, et taolist teavet jagada, võib meil olla vajalik edastada teie DIA väljapoole eelnevalt kokku lepitud jurisdiktsiooni ning teie nõustumine taolise edastamisega. Nendel osapooltel ei ole lubatud täiendav DIA kasutamine või avalikustamine teisteks otstarveteks.
§ Jagamist kolmandast isikust teenusepakkujaga, kelle me oleme palganud teostama meie nimel Veebilehega seotud ülesandeid (taolised ülesanded on näiteks, kuid mitte piiratud, tellimuse täitmise, saadetiste kättetoimetamise, posti ja e-posti saatmise, kliendinimekirjadest korduva informatsiooni eemaldamise, andmete analüüsimise ja turustamisabi pakkumise, krediitkaardimaksete töötlemise ja klienditeeninduse pakkumisega). Need kolmandad osapooled, käitudes Ferrero andmetöötlejatena, omavad ligipääsu DIA-le, mis on vajalik nende ülesannete sooritamiseks ja võivad koguda või säilitada DIA-d osana nende ülesannete sooritamisest, kuid ei ole autoriseeritud seda kasutama teistel eesmärkidel.
§ Sisemisi eesmärke nagu auditeerimine, andmeanalüüs ja teadustegevus meie toodete, teenuste ja kliendisuhtluse edendamiseks.
§ Teisi eesmärke, mis avaldatakse DIA kogumisel või mis tahes täiendavates tingimustes, mis kohalduvad Veebilehe konkreetsele omadusele.
§ Seaduse, määruse või kohtumääruse alusel nõutud avalikustamist.
§ Kohtumenetluse eesmärgil või sellega seoses või õigushüvede tõendamist, kaitsmist või teostamist.

Välja arvatud siin sätestatu, ei jaga me teie DIA-d mis tahes kolmandatele osapooltele ilma teie erinõusolekuta.

Turunduseesmärgid. Te võite valida, kas soovite saada meilt reklaamteateid ja te võite muuta oma privaatsuseelistusi igal ajal, saates meile kirjaliku teate. Kui te otsustate meilt reklaamteateid mitte saada, ei saada me teile pelgalt reklaamsõnumeid ega jaga teie isikuandmeid teiste ettevõtetega. Me võime siiski teiega kontakteeruda administratiivsel eesmärgil, näiteks kinnitamaks tellimust või teie tehtud taotluse edasiseks taotlemiseks.

Internetikasutaja käitumispõhine reklaam (profileerimine). Mõnel meie Veebilehtede lehel võime kasutada ja/või lubada kolmandatest isikutest reklaamipartneritel koguda (ka läbi veebijälgimise vahendite nagu küpsised) isikuandmeid seoses teie tegevusega nendel lehtedel. Neid andmeid kogutakse ainult teie eelneva erinõusoleku korral ja teile tulevikus teiste Veebilehtede külastamisel suunatud reklaamide näitamiseks.

Isikuandmete käitlemine. Teil on ülim kontroll meie poolt kogutud ja kasutatava DIA üle. Te võite alati otsustada teatud DIA-d mitte esitada, kuid palun pidage meeles, et teil ei pruugi olla võimalik kasutada Veebilehe pakutud teatud võimalusi ilma meile DIA-d esitamata (nt me ei saa täita teie tellimust ilma teatud DIA-ta). Kui te soovite kinnitada, uuendada, tühistada või parandada Veebilehe kaudu kogutud teie mis tahes DIA-d, kirjutage meile e-posti aadressile privacy@ferrero.com .

Lingid teistele veebilehtedele. Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida Ferrero ei oma, halda ega pea ülal. Pidage meeles, et Veebilehelt lahkudes peate lugema iga teie poolt külastava veebilehe tingimusi ja privaatsuspõhimõtteid. Samuti peaksite iseseisvalt hindama iga veebilehe autentsust, mis ilmneb ühe meie Veebilehena või väidab end olevat üks meie Veebilehtedest (kaasa arvatud e-posti teel lingitud veebilehed). Hoolimata mis tahes linkidest, mis Veebilehel olla võivad, me ei kontrolli, soovita ega toeta neid, ega ole seotud nende veebilehtede või nende sisu, toodete, teenuste või privaatsuspõhimõtetega. Teatud veebilehtedelt materjali alla laadides võite te riskida intellektuaalse omandi õiguste rikkumise või enda arvutisse viiruste laadimisega.

Teabejagamine.

Ferrero Veebilehed ei jaga, müü ega üüri delikaatseid isikuandmeid iseseisvatele ettevõtetele nende isiklikuks kasutamiseks ilma teile valikuvõimalust andmata.

Teie poolt meie lehe võimaluste kasutamisel või käesoleva veebilehe kaudu toote või teenuse taotlemisel meiega jagatud delikaatseid isikuandmeid võidakse koguda ja säilitada ühes või rohkemas meie korporatiivsetest andmebaasidest. Me võime jagada – kohalduva õiguse nõudmisel teie eelneval nõusolekul – teie kohta kogutud delikaatseid isikuandmeid teiste Ferrero ettevõtete pere ja tütarettevõtete ettevõtetega. Meie "ettevõtete pere" on ettevõtete kontsern, mis on meiega seotud ühise juhtimise või omandilise kuuluvuse kaudu. Me jagame selles "peres" teavet äritegevuse ja meie klientidele toodete ja teenuste pakkumise tavalise osana.

Käesolev Veebileht võib jagada delikaatseid isikuandmeid alltöövõtjatega (nt pilveteenusepakkujatega). Alltöövõtjatel on keelatud kasutada neid andmeid mis tahes muul viisil kui Ferrerole vajalike teenuste pakkumiseks ning nad ei või neid andmeid jagada ega edasi müüa.

Selle veebilehe veebilehenäitajad võivad olla jagatud teiste Ferrero veebilehtede, tütarettevõtete või sidusettevõtetega. Jagatav teave on koondteave ega sisalda teie delikaatseid isikuandmeid.

Käesolev veebileht avaldab teie delikaatseid isikuandmeid ilma teavituseta ainult siis, kui on selleks seaduse alusel kohustatud, või heas usus uskudes, et selline tegevus on vajalik: (a) õiguslike ediktidega vastavuses olemiseks või Ferrero suhtes käiva kohtuprotsessi nõuete järgimiseks; (b) Ferrero õiguste või vara kaitsmiseks ja käesoleva veebilehe kaitsmiseks; või, (c) pakiliste asjaolude korral Ferrero kasutajate, selle veebilehtede või avalikkuse turvalisuse kaitsmiseks.

Laste puutumatuse kaitse. Ferrero võtab laste puutumatuse kaitset tõsiselt. Me haldame Veebilehti kooskõlas kõigi eelnevalt sätestatud jurisdiktsiooni kohalduvate seadustega. Me ei kogu DIA-d üheltki isikult allpool teovõimelist vanust või, mil kohalduva õiguse alusel lubatud, alla kolmeteistkümne (13) aasta vanuselt isikult. Alla kolmeteistkümne (13) aasta vanused lapsed peaksid saama enne Veebilehele mis tahes isikuandmete esitamist vanema/eestkostja nõusoleku. Kui me tuvastame pärast andmete kogumist, et isik on alla nõutud vanuse, ei kasuta ega säilita me tema isikuandmeid ilma tema vanema/eestkostja nõusolekuta. Siiski ei või laps ilma sellise nõusolekuta osa võtta teatud tegevustest. Vanem/eestkostja võib üle vaadata, eemaldada, muuta või keelduda edasisest tema lapse andmete kogumisest või kasutamisest, kontakteerudes meiega ühel "Isikuandmete käitlemise" punktis nimetatud viisil (palun esitage lapse nimi, aadress ja e-postiaadress).

Turvatavad; säilitamine. Teie DIA turvalisus on meile väga tähtis. Me kasutame kogutud informatsiooni kaitsmiseks mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja juhtimisprotseduure. Siiski ei saa me internetile iseloomuliku avatud loomuse tõttu garanteerida, et meie- ja teievaheline suhtlus või Veebilehel säilitatud teave või meie serverid on täielikult vabad kolmandate isikute, nagu häkkerite, autoriseerimata ligipääsust. Teiepoolne Veebilehe kasutamine näitab teie teadlikkust sellest ohust. Me eitame seaduse poolt lubatud täies ulatuses täielikult kohustust ja vastutust mis tahes kahjude eest (kaasa arvatud, kuid mitte piiratud mis tahes otsese, erilise, kaudse, tuletusliku või karistusliku kahjuga või mis tahes kahju eest, tulenegu see lepingulistest suhetest (kaasa arvatud oluline rikkumine), lepinguvälistest suhetest (kaasa arvatud hooletus) või mis tahes muust alusest), mida te võite kanda teie poolt Veebilehele sisestatud teabe mis tahes kaotuse, autoriseerimata ligipääsu, väärkasutuse või muutmise tõttu. Me säilitame meie poolt kogutud teavet nii kaua kui vajalik ja asjakohane kogumise eesmärkideks, välja arvatud kui pikem säilitamise periood on seaduse alusel nõutud või lubatud.

Kohalduv õigus/kohtualluvus. Kõik asjaolud seoses Veebilehe ja/või käesolevate Privaatsuspõhimõtetega alluvad ja tõlgendatakse vastavalt Luksemburgi seadustele, ilma viiteta õiguse valiku või kollisiooni põhimõtetele. Te nõustute, et erandliku kohtualluvuse järgi on mis tahes kohtumenetluse koht seoses Veebilehe ja/või käesolevate Privaatsustingimustega Luksemburgi asjakohastes kohtutes. Me ei garanteeri ega anna mõista, et Veebilehed või Sisu/materjalid Veebilehel on sobivad kasutamiseks väljaspool Luksemburgi. Veebilehtedel edastatud teave mis tahes toodete või teenuste kohta kohaldub ainult Luksemburgis ja need tooted ja teenused ei pruugi olla saadaval kõikjal. Kui te asute väljaspool Luksemburgi, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi kohalduvate kohalike seaduse järgmise eest.

Vara üleandmine. Äritegevuse käigus võime me müüa või osta vara. Kui teine isik omandab Ferrero või kõik või olulise osa meie varadest, võib meie Veebilehtede kasutajate kohta kogutud DIA ja mitte-DIA üle anda sellele isikule. Kui mis tahes pankroti- või restruktureerimise menetlus on meie poolt või meie vastu algatatud, võib taolist teavet lugeda meie varaks ning seda võidakse müüa või üle anda kolmandatele isikutele.

Eraldatavus. Kui mõni käesolevate Privaatsuspõhimõtete säte kuulutatakse või tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või täitmisele mittepööratavaks mis tahes põhjusel mis tahes seaduse või avaliku korra alusel, eraldatakse see kehtetus või täitmisele mittepööratavas osas ja ülejäänud sätted jäävad kehtima täies jõus ja täiel toimel.

Muudatused ja uuendused meie Privaatsustingimustes. Ferrero reserveerib õiguse muuta või uuendada käesolevaid Privaatsustingimusi mis tahes ajal ja ilma teid eelnevalt teavitamata. Palun kontrollige aeg-ajalt, kas meie Privaatsustingimustes on tehtud mis tahes muudatusi või uuendusi. Muudatuste ja uuenduste tegemise korral postitakse need siia ja need kajastuvad uuendatud jõustumise kuupäevas käesolevate Privaatsustingimuste esimesel leheküljel.

Kontaktandmed. Kui teil on mis tahes küsimusi või kommentaare seoses meie Veebilehtede või käesolevate Privaatsustingimustega, võite meiega ühendust võtta käesoleval e-posti aadressil privacy@ferrero.com, lisades, millisest riigist te kirjutate.

© 2015 Ferrero Group