Hrvatska

Nutella limitirana kolekcija I Gajeta falkuša

Gajeta falkuša,
Palagruža

Nutella limitirana kolekcija I Gajeta falkuša glavni cover

Falkuša je simbol hrvatske maritimne baštine. Ovaj poseban tip gajete komiški su ribari razvili kako bi se prilagodili uvjetima ribolova i navigacije na najudaljenijim rutama te su sve do 19. stoljeća bili jedini pučinski ribari sposobni ploviti do Palagruže u lov na srdele. Falkuša je brod čudesnih maritimnih sposobnosti te je jedina među hrvatskim ribarskim barkama koja se iz Jadrana otisnula u daleka prostranstva Mediterana. Gajeta falkuša duga je 9 i široka 2.55 metara, a krasi ju impresivno trokutno latinsko jedro. Jedine falkuše u svijetu te nekolicina ljudi koji njima znaju upravljati nalaze se u Komiži na otoku Visu.