Hrvatska

Nutella limitirana kolekcija I Rijeka Gacka

Rijeka Gacka

Nutella limitirana kolekcija I Rijeka Gacka glavni cover

Rijeka Gacka naša je najpoznatija ponornica. Poznata su njena vrela, krško polje i ponori. Gacka lijeno vijuga velikim krškim poljem u zaleđu Velebita i Senjskog bila, a sa sjeveroistoka omeđenog Malom Kapelom. Voda Gacke izuzetno je čista i bogata kisikom. Beskrajno slikovito izvorišno područje rijeke sastoji se od mnogo manjih izvora nalik na jezerca. Tu se nalaze i brojne stare mlinice koje podsjećaju na neka davna vremena. Gacka je izvrsna destinacija za ribolov na pastrve poznata među ribičima diljem svijeta.