Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

NAŠE PALMOVO OLJE

100% certificirano trajnostno palmovo olje, RSPO certificirano palmovo olje in zavezano ohranjanju gozdov.

Zavedamo se dejstva, da se dobavna veriga palmovega olja sooča z okoljskimi izzivi, povezanimi z vplivom na uničevanje gozdov. Zato se Ferrero zavzema za ciljanje trajnostnega sektorja predelave palmovega olja in je eno prvih svetovnih podjetij, ki ima 100% certificirano ločeno dobavno verigo palmovega olja, RSPO certificirano.

Palm Oil Fruit | Nutella

Na kratko odkrijte vse o našem palmovem olju

Bi radi izvedeli več o pomembnosti uporabe trajnostnega palmovega olja v Nutelli®? V tem videoposnetku smo povzeli vse pomembne informacije, ki jih morate poznati, uživajte med gledanjem!

Od kod prihaja?
Klikni in potuj.

100% sledljivo
palmovo olje

Palmovo olje, ki ga uporabljamo pri Nutelli®, je 100% trajnostno palmovo olje in ga lahko sledimo vse do mlinov. Prihaja predvsem iz Malezije (v povprečju 80% naše količine, sledi ji Indonezija.

Nutella Map
Sustainable Palm Oil RSPO Logo | Nutella

RSPO je razvila sklop okoljskih in družbenih standardov, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, da bi lahko proizvajala trajnostno palmovo olje (certificirano trajnostno palmovo olje). Cilj teh meril je okrepiti prakse trajnostnega gojenja palmovega olja.

Palmovo olje v Nutelli® prihaja iz certificirane ločene dobavne verige. Izvira iz različnih certificiranih nasadov in je v celotni dobavni verigi shranjena ločeno od običajnega palmovega olja. Prek tega sistema lahko 100% našega palmovega olja sledimo vse do mlinov, kar zagotavlja, da ne prihaja iz nasadov, ki uničujejo gozdove.

Palm Oil Farmers Trees | Nutella

7 načel RSPO

Da bi dobili RSPO, morajo pridelovalci palmovega olja upoštevati naslednjih sedem načel (načela in merila - posodobljeno leta 2018):
 

Principle 1: Bodite etični in transparentni

Principle 2: Ravnajte v skladu z zakonodajo in spoštujte pravice

Principle 3: Optimizirajte proizvodnjo, učinkovitost, pozitiven učinek in odpornost

Principle 4: Spoštujte skupnost in človekove pravice ter poskrbite za skupno dobro

Principle 5: Podpiranje vključevanja majhnih kmetij

Principle 6: Spoštovanje pravic delavcev in delovnih pogojev

Principle 7: Zaščititi, ohraniti in okrepiti ekosisteme in okolje.V skladu z načelom 7, merilo 7.12 zahteva, da nove rastline ne vodijo do krčenja gozdov ali zamenjave katerega koli območja, da bi ohranili ali povečali visoko ohranitveno vrednost. Visoke ohranitvene vrednosti so biološke, ekološke, družbene ali kulturne vrednote izjemnega pomena ali ključnega pomena za okolje.

Za več informacij obišči.

Palm Oil Trees | Nutella

Preseganje certificiranja

Da bi še bolj poudarili naše zaveze, ki presegajo certifikat RSPO (Okrogla miza o trajnostnem palmovem olju), je Ferrero leta 2013 razvil svojo Listino o palmovem olju, da bi se ob sodelovanju z dobavitelji izognil krčenju gozdov, ogrožanju in izumrtju živalskih vrst, visoki emisiji toplogrednih plinov in kršenju človekovih pravic. Poleg tega pa za nadaljnjo večjo preglednost naše dobavne verige vsakih šest mesecev objavljamo najnovejše podatke o sledljivosti naših oskrbovalnih mlinov.Tu lahko najdete najnovejše sporočilo za javnost:

Ferrero je tudi član pobude POIG (Palm Oil Innovation Group), ki vključuje pridelovalce, proizvajalce in neprofitne organizacije, ki sodelujejo v industriji palmovega olja. Za več informacij obiščite povezavo do spletnega mesta POIG.

nutella-brot2x

Ali ste vedeli?

Ferrerjeva oskrba s palmovim oljem vodi do 56%* zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) v primerjavi z necertificiranim palmovim oljem. To je rezultat študije o popolni skladnosti s standardom ISO 14044, ki je bila izvedena leta 2019, da bi tako ugotovili vplive našega pridobivanja palmovega olja na okolje.

* Na kg rafiniranega, beljenega in razdišavljenega (RBD) palmovega olja.

Spremljanje rabe zemljišč s pomočjo satelitskega omrežja

Da bi okrepili naša načela o preprečevanju krčenja gozdov, uporabljamo orodja, kot je inovativna tehnologija Starling, ki v skoraj realnem času spremlja vso našo dobavno verigo palmovega olja in da bi zagotovili, da to ne bo vplivalo na krčenje gozdov. Zahvaljujoč temu sistemu, ki uporablja kombinacijo radarskih in optičnih satelitskih posnetkov z visoko ločljivostjo, lahko podrobno preslikamo rabo tal do 1,5 metra in ugotovimo potencialno krčenje gozdov. V takem hipotetičnem primeru smo sposobni raziskati in ukrepati temu primerno.

Starlingov zemljevid prepoznava nasade palm, naravne gozdove in druga območja, zdaj pa si v tem videoposnetku oglejmo, kako to konkretno deluje!

Palm Oil Scorecard | Nutella

Naša prizadevanja je priznala tudi WWF organizacija

Naša prizadevanja je prepoznala in jim zaupala neprofitna organizacija, imenovana World Wide Fund for Nature. Fundacija je na seznamu točkovanja za leto 2020, ki so ga predlagali kupci palmovega olja in ocenjuje, da svetovna podjetja podpirajo trajnostno palmovo olje, Ferrero uvrstila na prvo mesto od 173 podjetij. Ferrero je s skupno 21,5 točkami od 22 vodilna panoga med največjimi svetovnimi trgovci na drobno, proizvajalci različnih izdelkov in podjetji, ki distribuirajo živilske izdelke. Ferrero je še posebej prepoznaven po prizadevanjih za odpravljanje krčenja gozdov v tropskih predelih in po preglednosti v dobavni verigi. Rezultat je zelo pomembno priznanje za naša prizadevanja na področju trajnostnega palmovega olja in velika spodbuda za nadaljnja prizadevanja.

Če vam je všeč, delite na