Nutella®

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

FERRERO d.o.o. s sedežem na naslovu Radnička cesta 39, Zagreb, Republika Hrvaška, OIB /osebna identifikacijska številka/: 00356483075 (v nadaljevanju besedila: „Ferrero“ ali „mi“), je lastnik vsebine in upravljavec spletne strani https://www.nutella.com/sl/hrsl/odkrijte-nutello in mikro spletnih strani, do katerih se dostopa prek navedene spletne strani (posebej „stran“ in skupaj „strani“). Upoštevajte, da Ferrero ne odgovarja za druge spletne strani, ki jih vzdržujejo ali so last tretje osebe ali druge družbe iz skupine Ferrero.

 

ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA: 101.000,00 HRK

Trgovsko sodišče v Zagrebu, Tt-03/510-3

 

ČLANI UPRAVE: Marco Pescarolo, Francesco Clavarino, Vincenzo Losacco, Paolo di Pietro, Stephan Werner Nießner

 

POSLOVNI RAČUNI:

  • Zagrebačka banka HR5823600001101672558
  • Privredna banka Zagreb HR6923400091110482535
  • Raiffeisen bank Zagreb HR6924840081104895164

 

1. Sprejemanje pogojev uporabe

Za dostop do strani in njihovo uporabo veljajo naslednji pogoji uporabe („Pogoji uporabe“). Z dostopom do spletnih strani ali z njihovo uporabo sprejemate obveznosti, navedene v teh Pogojih uporabe, in usklajenost z vsemi veljavnimi predpisi. Če se ne strinjate z navedenimi Pogoji uporabe brez omejitev, spletne strani ne smete uporabljati. Ferrero lahko po lastni presoji v kateremkoli trenutku spremeni Pogoje uporabe in posodobi te informacije. Te spremembe so za vas zavezujoče, zato bi morali občasno to stran obiskati in pregledati za vas zavezujoče veljavne Pogoje.

 

2. Namen strani

Strani in njihova vsebina so namenjeni izključno osebni, nekomercialni uporabi. Strani in njenih vsebin ne smete uporabljati za nobeno komercialno dejavnost. Za dostop do strani in do njenih določenih vsebin in značilnosti lahko obstajajo različne starostne omejitve, odvisno od tega, kaj je primerno ali zakonsko dovoljeno za določeno starost. Obvestili vas bomo, kadar bodo vpeljane dodatne starostne omejitve, in če boste želeli dostopati do določenih vsebin in funkcij strani, se boste morali strinjati s spoštovanjem starostnih omejitev in preverbo starosti. Z dostopom do strani ali uporabo katerekoli njene vsebine potrjujete, da izpolnjujete zakonsko predpisano starostno mejo za dostop v skladu s temi Pogoji uporabe, ali da ste, če je ne izpolnjujete, od svojih staršev/zakonitih skrbnikov pridobili soglasje za dostop. Če nam za uporabo določenih značilnosti ali vsebin strani morate posredovati svoje osebne podatke, se uporabijo določila pravila zasebnosti, ki jih lahko preverite na https://www.nutella.com/sl/hrsl/pravila-zasebnosti.

 

3. Lastnina nad vsebino in intelektualna lastnina; Uporaba vsebine v skladu s Pogoji

Vsebina in vsi drugi materiali s strani, vključno z, vendar ne omejeno na avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v umetniških delih, slikah, fotografijah, besedilih, video in avdio posnetkih, blagovnih znamkah in logotipih, ki so na strani (skupno ime: „vsebina“) so last družbe Ferrero in/ali njenih podružnic. Do strani lahko dostopate in uporabljate njihovo vsebino izključno za osebne, nekomercialne namene ali za zabavo. Kopiranje, reproduciranje, predelava, prenašanje, prilagajanje, objavljanje, uokvirjanje, objavljanje na spletu, nalaganje, distribuiranje, spreminjanje ali emitiranje kateregakoli dela vsebine ali vsako ustvarjanje izpeljank iz teh vsebin na kakršenkoli način, vključno za kakršnekoli javne ali komercialne namene, ni dovoljeno brez poprejšnjega pisnega dovoljenja družbe Ferrero oziroma lastnika navedenih materialov. Vse pravice, ki niso odobrene v skladu s temi Pogoji uporabe, si pridržuje izključno družba Ferrero.

Vse blagovne znamke, trgovska imena in logotipi ter vsa povezana imena izdelkov, oblikovalske oznake in slogani, ki se pojavljajo na spletni strani, so blagovne znamke, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine (registrirane ali neregistrirane), družbe Ferrero, njenih podružnic in/ali izdajatelja licenc, razen če tukaj ni drugače navedeno. Družba Ferrero, njene podružnice in izdajatelji licenc si izrecno pridržujejo vse pravice intelektualne lastnine vseh vsebin na strani. Vi niste imetnik licence za nobeno vsebino na teh spletnih straneh. Družba Ferrero, njene podružnice ali izdajatelji licenc lahko po lastni presoji zahtevajo uveljavljanje svojih pravic intelektualne lastnine v največji zakonsko dovoljeni meri, vključno z uvedbo kazenskega postopka.

 

4. Obnašanje uporabnika/pravila o sprejemljivi uporabi storitev

Stran vam omogoča, da vzpostavite stik z drugimi in delite svoje misli, podatke in materiale. Vsebina, ki jo uporabniki objavljajo na tej strani, ne odraža nujno stališč in mnenj družbe Ferrero. Ferrero od vseh uporabnikov pričakuje, da spoštujejo druge in vse veljavne predpise ali pravila. Če opazite kakršnokoli kršitev navedenih predpisov ali pravil o sprejemljivi uporabi storitve ali kakšno drugo obliko nesprejemljivega obnašanja kateregakoli uporabnika, nas o takem ravnanju obvestite na katerega od načinov, ki so navedeni v nadaljevanju v 15. točki.

Izključno vi sami ste odgovorni za vsebino, informacije in druge materiale, ki jih objavljate na strani, nalagate na strani, ali posredujete drugim uporabnikom (vključno, vendar ne omejeno na kreativne ideje, predloge in povratne informacije/informacije o izdelkih in storitvah družbe Ferrero) („vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki“) in se strinjate, da tretja stran, ki objavlja informacije, ni odgovorna za katerokoli vsebino, informacije ali materiale drugih uporabnikov, do katerih dostopate na straneh.

Brez omejitev soglašate, da ne boste objavljali ali drugim uporabnikom posredovali prepovedanih vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, vsebin, ki kršijo veljavne predpise, in ki so vključno, vendar ne omejeno:

 

• obrekovalne, nasilne, nedostojne, vulgarne, sramotne, provokativne, pornografske, nespodobne ali žaljive

• posegajo v ali kršijo pravice intelektualne lastnine tretje osebe (na primer glasba, video posnetek, fotografije ali drugi materiali, za katere od lastnika teh materialov niste pridobili pisnega dovoljenja za objavljanje na strani)

• kršijo pravice katerekoli tretje strani do publicitete ali pravice do zasebnosti

• so grozilne, vznemirjajoče ali spodbujajo nasilno obnašanje, rasizem, diskriminacijo, zadrtost, sovraštvo ali fizično ogrožanje katerekoli vrste, usmerjeno na katerokoli skupino ali posameznika

• so napačne, lažne ali na kakšen drug način zavajajoče

• so nezakonite ali spodbujajo, posredno ali neposredno, kakršnekoli nezakonite dejavnosti

• spodbujajo nezakonito ali nepooblaščeno kopiranje avtorsko zavarovanega tujega dela, objavljajo povezave na navedena dela ali nudijo informacije, kako zaobiti varnostne ukrepe

• vsebujejo „zamaskirano“ vulgarnost (npr. *ebi se)

• vsebujejo programske viruse ali katerekoli druge računalniške kode, datoteke ali programe, ki so zasnovani, da bi ovirali, uničili ali omejili funkcionalnost katerekoli računalniške programske ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme, ali

• vsebujejo kakršnokoli oglaševanje, promocijske materiale, vsiljeno elektronsko pošto ali vsebine, verižna pisma, piramidne sheme ali kakršnokoli drugo obliko vsiljivega obnašanja.

 

Ferrero lahko po lastni presoji urejuje ali izbriše vsebino in materiale, ki jih vi ali drugi pošiljajo ali objavljajo na strani, vendar tega ni dolžan storiti. V vsakem primeru je odločitev Ferrera dokončna.

Zavedati se morate, da se pri uporabi te strani izpostavljate vsebini in materialom iz različnih virov, in da družba Ferrero ne odgovarja za točnost, ustreznost, koristnost in varnost teh vsebin ter za materialne pravice ali pravice intelektualne lastnine teh vsebin in materialov.

Ne smete uporabljati spletnih pajkov, robotov, tehnik podatkovnega rudarjenja ali drugih avtomatiziranih naprav ali programov za indeksiranje, nalaganje ali drugo reproducirane, shranjevanje ali distribucijo vsebin, ki so na voljo na tej strani. Prav tako ne smete uporabljati avtomatiziranih sredstev, s katerimi bi manipulirali s stranjo ali poskušali prekoračiti omejena pooblastila in dostop, ki vam je odobren v sklopu teh Pogojev uporabe. Uporabe strani ali dostopa do strani ne smete preprodajati nobeni tretji osebi.

 

5. Lastništvo nad materialom, ki ga pošiljate, objavljate, posredujete ali prenašate; pravica do uporabe; posredovane vsebine (z izjemo zbiranja osebnih podatkov s strani družbe Ferrero v skladu s Pravili zasebnosti https://www.nutella.com/sl/hrsl/pravila-zasebnosti)

Na spletno stran lahko dodamo funkcije, ki vam omogočajo nalaganje, deljenje, pošiljanje, objavljanje, komentiranje ali posredovanje komentarjev, fotografij, video posnetkov, glasbe ali kateregakoli drugega materiala ali vsebin, za katere vam lahko omogočimo nalaganje (vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki). Zavedajte se, da lahko vsaka vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki, in ki ste jo poslali, objavili, predali ali posredovali, postane javno dostopna (vključno z vašim imenom, uporabniškim imenom, mestom, državo in/ali vašo fotografijo, če ste jo objavili), in da se ta vsebina razume in obravnava kot vsebina, ki ni zaupne narave in ni last družbe Ferrero. Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki, se takoj po prenosu na spletno stran družbe Ferrero prenese v last družbe Ferrero in/ali nastane izključna in neomejena pravica do izkoriščanja avtorskega dela/vsebine v korist družbe Ferrero in Ferrero bo od tega trenutka dalje izključno in neomejeno posedoval vse pravice do izkoriščanja, lastništvo in interes v zvezi z navedenimi vsebinami (v skladu z vsemi pravicami tretje osebe).

Poleg tega bo imelo podjetje Ferrero in njene podružnice pravico do proste uporabe vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, brez omejitve, BREZ NADOMESTILA, DRUGIH OBVEZNOSTI ALI KAKRŠNIHKOLI DRUGIH ODGOVORNOSTI DO VAS, za katerikoli namen (v skladu z vsemi pravicami tretje osebe), vključno, vendar ne omejeno na naslednje:

– trajno uporabo in prikazovanje vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki s celega sveta prek katerekoli vrste elektronskih ali digitalnih medijev za komercialne in marketinške namene in/ali za potrebe odnosov z javnostjo

– uporabo in prikazovanje vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, obiskovalcem drugih spletnih strani in strani družabnih omrežij, vključno, vendar ne omejeno na Facebook, Twitter, Pinterest ali Google+

– uporabo in prikazovanje vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, za razvoj, proizvodnjo, oglaševanje, promocijo in trženje izdelkov.

 

Če družba Ferrero zbira osebne podatke v skladu s Pravili zasebnosti, si več o tem oglejte na https://www.nutella.com/hr/hrsl/pravila-zasebnosti.

Družba Ferrero in njene podružnice bodo še dalje imele pravico do reproduciranja, razkrivanja, prenosa, distribucije, emitiranja ali objavljanja vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, v kateremkoli mediju (objavljanje avtorskega dela), ali do urejevanja, spreminjanja, obdelave ali izbrisa celotnega ali kateregakoli dela te vsebine. Ferrero ne odgovarja za razkrivanje vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, ali za kakršnekoli podobnosti med vsebinami, ki jih ustvarijo uporabniki in prihodnjimi uporabami ali aktivnostmi podjetja Ferrero.

Ferrero se lahko obrne na vas glede zahteve, ki bi jo morebiti imeli v zvezi z vašimi vsebinami. Na strani vam bo morda omogočeno pošiljanje kreativnih idej, predlogov ali materiala družbi Ferrero („posredovanje vsebine“); teh vsebin ne smete posredovati družbi Ferrero v nobeni komunikacijski obliki prek te strani ali na drugi način, razen če tako ne zahteva družba Ferrero. Če se odločite za posredovanje takšne vsebine, boste morali sprejeti dodatne pogoje, ki so predpisani ali se nanašajo na posredovanje vsebin („pogoji posredovanja vsebin“).

 

6. Povezave na druge spletne strani

Stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki niso v naši lasti, s katerimi ne upravljamo in jih ne vzdržujemo. Bodite pozorni na to, ko boste zapustili spletno stran, in preberite pogoje uporabe in pravila zasebnosti na vsaki strani, ki jo obiščete. Prav tako bi morali sami oceniti verodostojnost katerekoli strani, ki se pojavi in navaja, da je ena od naših strani (vključno s tistimi stranmi, na katere ste dobili povezavo po elektronski pošti). Ne glede na to, da so te povezave navedene na naši strani, jih mi ne nadzorujemo, ne priporočamo in ne podpiramo, nismo povezani z njimi, njihovimi vsebinami, izdelki, storitvami ali pravili zasebnosti. Po spletnih straneh tretje osebe brskate na lastno odgovornost. Z nalaganjem materiala z določenih spletnih strani tvegate kršitev pravic intelektualne lastnine ali vnos virusov v svoj računalniški sistem.

 

7. Promocije in ponudbe

Ferrero lahko po lastni presoji na spletni strani občasno objavi promocijo (npr. tekmovanje, nagradne igre itd.) ali ponudbo („promocija“). Vsaka promocija, navedena na spletni strani, bo neveljavna, če zajema prepovedane vsebine ali se zanjo objavijo kakršnakoli uradna pravila, ki se nanašajo na promocijo. Vsaka promocija bo imela lastna pravila in pogoje, ki bodo dodani pogojem iz teh Pogojev uporabe. Sodelovanje v katerikoli promociji od vas zahteva, da sprejmete ta pravila in pogoje.

 

8. Transakcije na stranici

Če se odločite za nakup izdelkov, ki so na voljo prek te spletne strani (posamezno „transakcija“), boste morali navesti določene informacije, ki so relevantne za vašo transakcijo (npr. številko kreditne kartice, naslov za plačilo, podatki za dobavo, itd.). Z dostopom do transakcije potrjujete in zagotavljate, da (i) imate zakonito pravico do uporabe katerekoli kreditne kartice, debetne kartice ali drugega načina plačila za transakcijo in da (ii) imate osemnajst (18) ali več let, ali da je, če imate manj kot osemnajst (18) let, prisoten starš ali zakoniti skrbnik, ki bo opravil transakcijo v vašem imenu. Ferrero si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne ali odpove Vaš plačilni nalog iz naslednjih razlogov (vključno, vendar ne omejeno): če je na izdelku navedena napačna cena, če ni možno potrditi plačila ali podatkov za plačilo, če izdelka nimamo več na zalogi/v ponudbi ali na zalogi/v ponudbi dobavitelja naše tretje strani. V primeru odpovedi vašega naročila, vas bomo o tem obvestili prek kontakta, ki ste ga navedli pri naročilu (po elektronski pošti, na naslov za plačilo in/ali na telefonsko številko).

 

9. Varovanje zasebnosti

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Za več informacij o tem, katere informacije zbiramo in na kakšen način jih zbiramo, uporabljamo in razkrivamo ter upravljamo s temi podatki, preberite naša Pravila zasebnosti na https://www.nutella.com/sl/hrsl/pravila-zasebnosti, ki se nanašajo tudi na uporabo naših strani.

 

10. Odrekanje jamstva/odgovornosti

SPLETNO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. SPLETNE STRANI IN VSA PROGRAMSKA OPREMA, STORITVE, VSEBINA IN VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI, KI SO DOSTOPNI NA STRANEH, SO OMOGOČENI „TAKŠNI, KOT SO", BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI IMPLICIRANEGA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, IMPLICIRANA JAMSTVA MOŽNOSTI PRODAJE, NEKRŠITVE LASTNIŠTVA ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. ZAVEDATI SE MORATE, DA NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO ODREKANJA ODGOVORNOSTI, ZATO SE NEKATERA ODREKANJA MORDA NE NANAŠAJO NA VAS. S TEM NE POTRJUJEMO IN NE ZAGOTAVLJAMO, DA Z UPORABO SPLETNE STRANI, KATEREKOLI PROGRAMSKE OPREME, STORITEV, VSEBINE ALI VSEBINE, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI, NE BOSTE KRŠILI PRAVIC TRETJE OSEBE. NE ZAGOTAVLJAMO, DA SO DOLOČENA SPLETNA STRAN, VSEBINA ALI VSEBINA, DO KATERE DOSTOPATE PREK STRANI, POVSEM VARNI, BREZ PREKINITVE ALI NAPAK IN DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE, ALI DA NA STRANI ALI NA STREŽNIKU, PREK KATEREGA DOSTOPATE DO SPLETNE STRANI, NI VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA UPORABO SPLETNE STRANI, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBINO IN KATEROKOLI IZJAVO, NAPAKE ALI OPUSTITVE, KI JIH STRAN VSEBUJE, VSEBINO TRETJE OSEBE (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBINE, KI KRŠIJO KATEREKOLI PRAVICE TRETJE OSEBE), POVEZAVE, NA KATEROKOLI DRUGO SPLETNO STRAN ALI NJENE FUNKCIJE ALI VSEBINO, ALI KARKOLI POVEZANO S STRANJO IN VAŠO UPORABO TE STRANI. V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠENKOLI DELIKT, POGODBO, OBJEKTIVNO ODGOVORNOST ALI DRUGE PRAVNE ALI PRAVIČNE TEORIJE ZA KAKRŠNEKOLI IN VSE POSREDNE, NEPOSREDNE, POSEBNE, NENAMERNE, POSLEDIČNE, USTREZNE, KAZENSKE ALI DRUGE ŠKODE KATEREKOLI VRSTE (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ODVETNIŠKE NAGRADE IN STROŠKE, IZGUBLJEN DOBIČEK, IZGUBLJENE PODATKE, ZAMUJENE PRILOŽNOSTI, STROŠKE KRITJA IN OSEBNE POŠKODBE/SMRTNI IZID), IZ KATERIH JE VSAKA S TEM IZKLJUČENA NA PODLAGI SPORAZUMA MED STRANKAMA, NE GLEDE NA TO, ALI SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTIH TAKŠNIH ŠKOD. EDINI PRAVNI POUK ZA NEZADOVOLJSTVO S TO SPLETNO STRANJO JE, DA JO PRENEHATE UPORABLJATI. ZAVEDAJTE SE, DA NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO ODREKANJA DOLOČENIH ŠKOD, ZATO SE NEKATERE OD TEH ODREKANJ MORDA NE NANAŠAJO NA NAS.

Lahko se zgodi, da stran ni dostopna zaradi del in vzdrževanja spletne strani ali zaradi dodajanja novih vsebin ter v primeru nepredvidljivih okoliščin, ki so izven nadzora Ferrera, vendar si bo Ferrero le-te prizadeval odpraviti v najkrajšem možnem roku.

 

11. Povrnitev škode

Z uporabo spletne strani se strinjate, da boste zagovarjali, povrnili škodo in ne boste krivili Ferrera, direktorjev, zaposlenih, matične družbe, podružnic, pridruženih družb, poslovnih partnerjev, razvojnih programerjev spletnih strani, predstavnikov in zastopnikov Ferrera (skupno ime: „Strani, ki objavljajo informacije“), za in zoper vse terjatve, škode, obveznosti, izgube, odgovornosti, stroške ali dolgove in izdatke (vključno, vendar ne omejeno na razumne odvetniške nagrade in stroške), ki izhajajo iz naslednjega: (i) vaše kršitve kateregakoli od navedenih Pogojev uporabe, (ii) katerekoli posredovane vsebine ali vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki (vključno, vendar ne omejeno na terjatve zaradi kršitve avtorskih pravic, blagovne znamke, poslovne skrivnosti ali drugih pravic intelektualne lastnine tretje osebe, pravice do publicitete, pravice do zasebnosti ali obrekovanja), (iii) vaše uporabe katerekoli vsebine ali funkcij, ki so na voljo na spletni strani ali prek strani (razen v obsegu, ko terjatev temelji na kršitvi pravic tretje strani na osnovi materialov, ki jih je izdelala družba Ferrero), (iv) vaše kršitve veljavnega zakona ali kateregakoli sporazuma ali razmerja s tretjo osebo, ki velja za vas (v) katerekoli druge zadeve, povezane s stranjo in vašim dostopom in uporabo strani.

 

12. Merodajno pravo/sodna pristojnost

Za vse spore, ki nastanejo iz uporabe te strani in/ali teh Pogojev uporabe, se uporabi hrvaško pravo. V skladu s sprejemanjem teh Pogojev uporabe, z obiskom spletnih strani ali njihove uporabe, se strinjate z izključno pristojnostjo hrvaških sodišč. Čeprav so naše strani dostopne povsod po svetu, pa obravnavana vsebina ali vsebina, na katero se na naših straneh sklicujemo, morda ne bo na voljo vsem osebam ali na vseh geografskih območjih. Spletne strani lahko imajo dele, ki so posebno zasnovani za določeno geografsko območje („lokalni deli"). Zavedajte se, da lahko za lokalne dele veljajo posebna pravila („hišna pravila"), ki imajo prednost pred temi Pogoji uporabe. O uporabi takšnih pravil vas bomo obvestili, če pa dostopate do kateregakoli lokalnega dela in/ali ga uporabljate, boste morali sprejeti ustrezna hišna pravila in z njimi soglašati. Poleg tega morda vsi koristniki ne bodo mogli sodelovati ali biti primerni za ponudbe ali morebitno osvajanje nagrad,  sodelovanje v nagradnih igrah, vsebinah ali podobnih promocijah, ki so na voljo prek spletnih strani. Pridržujemo si pravico do omejitve dostopnosti naših strani in/ali nudenja katerekoli storitve katerikoli osebi, na kateremkoli geografskem območju ali znotraj katerekoli sodne pristojnosti po lastni presoji in v vsakem trenutku. V skladu z navedenim, prevzemate izključno odgovornost za usklajenost svojih dejanj z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni.

 

13. Salvatorna klavzula

Če bi bil kateri od pogojev ali določil teh Pogojev domnevno ali izrečeno neveljaven, nezakonit ali neizvedljiv iz kateregakoli razloga na podlagi kateregakoli zakonskega predpisa in javne ureditve, bo to določilo razveljavljeno v obsegu, v katerem je neveljavno ali neizvedljivo, druga določila pa v celoti ostajajo veljavna.  

 

14. Odrekanje; pravni pouk

Če ne bomo mogli delno ali v celoti uveljaviti katerihkoli pravic ali ugovorov iz teh Pogojev uporabe, to ne bo preprečilo družbe Ferrero, da te pravice uveljavi naknadno, in to ne bo pomenilo našega odrekanja ali izgube teh pravic ter drugih pravic, ki so navedene v Pogojih.

 

15. Podatki za stik

Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje v zvezi s spletnimi stranmi ali s temi Pogoji uporabe ali želite prijaviti katero koli vsebino, za katero menite, da ni v skladu s temi Pogoji uporabe, nas lahko kontaktirate na naslednjI naslov:

 

Ferrero d.o.o.
Za: Oddelek za odnose s potrošniki – Nutella
Radnička cesta 39
Zagreb
Republika Hrvaška
OIB /osebna identifikacijska številka/: 00356483075
+385 1 2355 000 (Recepcija)
ali
e-pošta: potrosacki-servis@ferrero.com

Delovni čas Oddelka za odnose s potrošniki je med 9. in 17. uro.

Če vam je všeč, delite na