Uporabo Znamke Nutella®

Uporabo Znamke Nutella®

NUTELLA® je registrirana znamka družbe Ferrero S.p.A.
Uporaba lešnikovega namaza NUTELLA® pri pripravi drugih proizvodov ne dalje avtomatsko pravice do uporabe znamke NUTELLA®. Vendar je določena omejena uporaba odobrena s strani družbe Ferrero S.p.A. v skladu s spodaj navedenimi splošnimi pogoji.

 

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ZNAMKE NUTELLA® S STRANI NEODVISNIH TRGOVCEV NA DROBNO ZA SVEŽE PRIPRAVLJENE PROIZVODE ZA NEPOSREDNO POTROŠNJO

 

Ti splošni pogoji (»Splošni pogoji«) se nanašajo izključno na neodvisne prodajalce na malo, ki delajo na področju prodaje prehrambnih izdelkov in/ali prehrambnih storitev (npr. samostojne pekarne, restavracije, slaščičarne ali kavarne) (v nadaljnjem besedilu »Trgovci na drobno«) v Sloveniji in z namenom sklicevanja na lešnikov namaz NUTELLA® kot specifično sestavino enega ali več njihovih proizvodov (v nadaljnjem besedilu »Proizvod«). Ti splošni pogoji uporabe in tu dovoljena uporaba se nanašajo samo na samostojne prodajalne neodvisnih trgovcev na drobno; kateregakoli trgovca s prehrambnimi proizvodi in/ali ponudnika prehrambnih storitev, ki je del “verige” ali posluje kot franšiza, se ne šteje za trgovca na drobno in zaradi tega ni pooblaščen uporabljati znamko NUTELLA® skladno s temi splošnimi pogoji. V kolikor trgovec na drobno ni prepričan, ali se šteje za pooblaščenega trgovca na drobno, lahko neposredno kontaktira družbo Ferrero.

Ferrero lahko spremeni ali umakne splošne pogoje in Trgovci na drobno se strinjajo, da bodo vsaj v vsakih šest mescev preverili, ali so splošni pogoji uporabe spremenjeni ali umaknjeni. Trgovci na drobno se strinjajo, da bodo ravnali skladno in so obvezani z najnovejšo različico dokumenta.

 

Splošni pogoji uporabe

 1. 1) Znamko NUTELLA® lahko uporabljate samo, da prikažete potrošniku, da je lešnikov namaz NUTELLA® sestavina dovoljenega prehrambnega proizvoda ali z njim premazana (“Proizvod”), kot je določeno na koncu teh splošnih pogojev uporabe. Ne smete uporabljati znamke NUTELLA® pri zunanjem oglaševanju in v promocijskem gradivu.
   
 2. 2) Proizvod mora biti tako pripravljen kot prodan samo in izključno v prodajalni trgovca na drobno, v varnem in zdravem okolju ter skladno z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in lokalnimi odloki. 
   
 3. 3) Proizvod mora biti sveže pripravljen in prodan najkasneje v roku 24 ur od njegove priprave. 
   
 4. 4) NUTELLA® se ne sme kuhati, zamrzniti ali mešati z drugimi sestavinami. 
   
 5. 5) Uporaba znamke NUTELLA® mora biti vedno:
  1. a) v monokromatskih velikih tiskanih črkah (uporaba logotipa NUTELLA® () ni dovoljena v okviru teh splošnih pogojev); in
  2. b) na način, da se poleg znamke navede simbol ®, simbol registrirane znamke.
    
 6. 6) Znamka NUTELLA® ne sme biti poudarjen nad samim imenom proizvoda. 
   

  PRIMERI

   

  ​​


   
 7. 7) Uporaba znamke NUTELLA® ne sme biti na način, da napotuje na sodelovanje z družbo Ferrero in ne sme neupravičeno izkoristiti prednost dobrega imena družbe Ferrero. Poleg tega proizvodi z NUTELLO® ne smejo biti prevladujoči v primerjavi z ostalimi proizvodi, ki so v ponudbi v prodajalni.
   

  PRIMERI DOVOLJENIH IN PREPOVEDANIH UPORAB
  tam kjer trgovec nudi več od enega proizvoda v popisu proizvodov v ponudbi v prodajalni, se lahko navede lešnikov namaz NUTELLA® kot prvo sestavino, tik pod nazivom enega proizvoda. Na primer:

   

   

  Na popisu proizvodov v ponudbi prodajnega mesta ne moremo napeti proizvode, ki vsebujejo lešnikov namaz NUTELLA® kot prvo sestavino tik pod nazivom vsega prouzvodov. Na primer:

   

  ​​

   

  Popisi proizvodov v ponudbi v prodajalni se ne smejo izključno nanašati na proizvode, ki vsebujejo lešnikov namaz NUTELLA®. Na primer slednje ni dovoljeno:

   

   

  Dovoljeno je prikazovati kozarce lešnikovega namaza NUTELLA® , dejansko shranjenega in/ali uporabljenega za pripravo proizvodov na prodajnem mestu, ampak zgolj v obsegu, da kozarci lešnikovega namaza Nutella® niso postavljeni izključno v okrasne namene. 
  Uporaba kakršnihkoli gradiv na prodajnih mestih (kjer so zagotovljeni s strani družbe Ferrero) morajo biti postavljeni na razumen način. Na primer:

   

   

  Uporaba prekomerne količine kozarcev lešnikovega namaza NUTELLA®, ki predstavljajo del prodajnega mesta in niso namenjene dejanski uporabi (glej primer spodaj), ni dovoljena brez pisnega dovoljenja družbe Ferrero.
  Uporaba kakršnegakoli materiala z znamkami družbe Ferrero, drugačnega od kozarcev NUTELLA® , uporabljenih pri pripravi proizvodov, ni dovoljena brez pisnega dovoljenja družbe Ferrero.

   


   
 8. 8) Uporaba znamke NUTELLA® je pri prestavitvi proizvodov dovoljena izključno glede vrste proizvodov, izrecno dovoljenih s strani družbe Ferrero za uporabo v kombinaciji z lešnikovim namazom NUTELLA®. Seznam proizvodov, odoberenih s strani družbe Ferrero za takšne proizvode, je navedena na koncu teh splošnih pogojev in Ferrero si pridržuje pravico do spremembe po lastni presoji z dodajanjem in/ali odstranjevanjem enega ali več njih. 
   
 9. 9) Ferrero si pridržuje pravico po lastni presoji preklicati pooblastilo za uporabo znamke NUTELLA® skladno s temi pogoji kateremukoli trgovcu na drobno ali kategoriji trgovcev na drobno. Preklic pooblastila bo veljaven takoj v primeru, da trgovec ne izpolni teh pogojev.
   

Dopuščeni nazivi:

 • Kruh z Nutello
 • Palačinke z Nutello
 • Rogljiček/Brioš z Nutello
 • Ameriške palačinke z Nutello
 • Toast z Nutello
 • Vaflji z Nutello