Elkötelezettségünk a fenntarthatóság iránt | Beszéljünk a minőségről

Elkötelezettségünk a fenntarthatóság iránt

Mi, a Nutellánál, partnereinkkel, társadalmi szervezetekkel és más intézményekkel karöltve, mélyen elkötelezettek vagyunk olyan minőségi alapanyagok kiválasztása iránt, amelyek tekintetbe veszik a társadalmi és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos elkötelezettségünket.

Az oldal megosztása

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS: Elkötelezettségünk a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat iránt

A mezőgazdasági ellátási lánc fenntarthatóságának elősegítése érdekében, a F-ACTS keretprogramon belül elindítottuk a Ferrero Gazdálkodási Értékek (FFV) elnevezésű programcsoportot, amely a főbb nyersanyagok ellátását érinti. Az egyes specifikus FFV programok az egyes felhasznált nyersanyagok tekintetében aktívak, és az alábbi hárompilléres megközelítés alapján törekszenek az egyes célkitűzések elérésére:
- célzott projektek és partnerségek kialakítása,
- szabványok és tanúsítványok elfogadása,
- intézményes és kollektív kötelezettségvállalás.
Tekintettel a nemzetközi ellátási láncok irányításának összetettségére, felismertük, hogy az egyes szereplők önállóan nem tudnak egy egységesített gyártási és ellátási láncot fenntarthatóvá tenni.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Elkötelezettségünk: a cukor

canne-a-sucre-nutella

Fenntartható cukornád-gazdálkodás

Egy célunk van: 2020-ra minden finomított nádcukrot hitelesített, fenntartható forrásból fogunk beszerezni. A cél lehető legrövidebb idő alatt történő hatékony teljesítése érdekében csatlakoztunk a „Bonsucro Limited”, ami egy olyan globális hálózat, amely egy általános hitelesítési rendszer segítségével biztosítja a cukornád-termesztés fenntarthatóságát. 2014-ben a Ferrero Csoport elsőként kapta meg a Bonsucro „Vezetői díját”, a fenntartható cukornád-iparág fejlesztésében való aktív részvételéért. Ezen felül, 2015-ben új partnerséget kezdtünk a méltányos kereskedelmet támogató Fairtrade szervezettel, biztosítva 20 000 tonna minősített cukornád szállítását 2016 és 2019 között. Ennek következményeként jelentős mennyiségű termény fog érkezni kistermelőktől. 2016-ban az általunk felhasznált nádcukor 47%-a származott fenntartható forrásból, amelyet nagyrészt a Bonsucro rendszere szerint hitelesítettek.

Elkötelezettségünk: a pálmaolaj

logo-rspo_3

Pálmaolajunk 100%-ban az RSPO által hitelesített, egyedileg kezelt termék

A Nutellához® felhasznált növényi olaj fenntartható gazdálkodásból származó pálmaolaj, ami a Fenntartható Pálmaolaj Kerekasztal (RSPO) által hitelesítetten, 100%-ban egyedileg kezelten készül. Ez azt jelenti, hogy pálmaolajunkat az egész ellátási lánc mentén elkülönítve tartjuk a hagyományos pálmaolajtól. A Ferrero RSPO-hitelesítéssel kapcsolatos eredményeit Richard Holland, a WWF piaci átalakításnak kezdeményezéséért felelős igazgatója is elismerte.

A Ferrero örömmel fogadja a Greenpeace ellátási lánc áttekinthetőségére vonatkozó kérését és egyetért abban, hogy ez a fenntartható beszerzés és a felelős ellátási lánc elengedhetetlen összetevője. Az üzemek teljes listája, melyekből a Ferrero beszerzést végez, a oldalon található meg.

biodiversite3_1

Mit jelent a Nutella® számára a fenntartható gazdálkodásból származó pálmaolaj?

A Ferrero Pálmaolaj Alapszabály segítségével megerősítettük elkötelezettségünket a pálmaolaj fenntartható termelése mellett, társadalmi és környezeti értelemben egyaránt, ezáltal is túllépve a korábban már bevezetett RSPO-hitelesítési rendszerek követelményeit. A Ferrero szállítóival közösen dolgozik azon, hogy olyan új módszereket alkalmazzon, amelyek segítségével elkerülhető az erdőirtás, a fajok kipusztítása, az üvegházhatást okozó gázok fokozott kibocsátása és az emberi jogok megsértése. Non-profit technikai partnerünk, a TFT segítségével közvetlenül az érintett helyszíneken értékeljük, mi valósul meg meg az ültetvényeinken abból, amit megfogalmaztunk a Ferrero Alapszabályban a környezeti és társadalmi elvárásainkkal kapcsolatban. Az eredményeket félévente nyilvánosan is publikáljuk. A Pálmaolaj Innovációs Csoportnak is tagjai lettünk, amely az RSPO szabványokra és kötelezettségvállalásokra épülő pálmaolaj-ipar reformjára irányuló kezdeményezést jelentette. Ezekben a kezdeményezésekben 9 nemzetközi környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet is részt vesz: tagságuk szavatolja, hogy nem a pálmaolaj használatát ellenzik, hanem együtt dolgoznak velünk azon, hogy annak fenntartható termesztését elősegítsék.

palmier-nutella_0

A Greenpeace és a WWF is elismeri a pálmaolaj fenntartható termelésére vonatkozó elkötelezettségünket

A Greenpeace Pálmaolaj Értékelőlap 2016 összesített értékelésében a két vezető vállalat között nevezett meg minket, továbbá a vizsgált 14 globális fogyasztási cikkeket gyártó nagyvállalat közül minket talált az egyetlen olyan cégnek, amely képes a beszerzett pálmaolaj majdnem 100%-a tekintetében az eredeti termőhely nyomonkövetésére. A WWF Pálmaolaj Beszerzési Értékelőlapján (amit 2016 szeptemberben adtak ki) 9-ből 9 pontot kaptunk, és elismerték, hogy az összesen 137 globális vállalat között azon „úttörő” vállalatok egyike vagyunk az iparág fenntarthatósági céljainak végső megvalósulása tekintetében, amelyek tettek azért, hogy a fenntartható (és nyomonkövethető) pálmaolaj minden társaság számára általános áruminősítési kritérium legyen.

foret-primaire-1

Erdőirtás elleni küzdelem

A pálmaolaj ellátási lánca tekintetében elkötelezettek vagyunk a magas szén-dioxid elnyelőképességű erdők, illetve a tőzeglápok védelme iránt. Óvjuk az őshonos erdőket, de nemcsak ezeket. Arra kérjük szállítóinkat, hogy tartsák tiszteletben a biodiverzitást és az állatfajok (például orangutánok) természetes élőhelyeit. Partnereink, az Airbus Defense & Space, a TFT és a SarVision segítségével egy kísérleti programban veszünk részt, amely biztosítja, hogy szállítóink is tiszteletben tartsák az erdőirtás elleni elkötelezettségünket. Ez a technológia nagy felbontású radaros és optikai képalkotási technológiákat kombinál, hogy pontosan lehessen ellenőrizni azokat a termőterületeket, amelyek ellátnak minket, illetve az azokat körülvevő erdőket. Partnereink elemzik a táj változásait, figyelmeztetnek minket bármilyen eltérés esetén, mint egy korai figyelmeztető rendszer, és lehetővé teszik számunkra, hogy az érintett termőterületeket azonosítsuk, és időben megtegyük a szükséges lépéseket szállítóinkkal.

relative-engagements-hommes_0

Pálmaolajunk beszerzése során fontos szempont az emberi jogok tiszteletben tartása

Arra kérjük szállítóinkat, hogy tartsák tiszteletben a dolgozók és a helyi közösségek jogait. Szállítóinknak vállalnia kell, hogy nem zsákmányolják ki dolgozóikat, tiszteletben tartják a munkaidőt és munkaszerződéseket kötnek. Tiszteletben kell tartaniuk továbbá az FPIC (Szabad, Előzetes és Megalapozott Beleegyezés) követelményeit is, amely az őshonos közösségek és népek számára jogot biztosít arra, hogy beleegyezzenek vagy elutasítsanak olyan projekteket, amelyek hatással lehetnek földjeikre. Az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveket vesszük figyelembe azon alapvető megelőző és reagáló emberi jogok kapcsán, amelyeket az ellátási láncban érvényesítünk, és amelyek tiszteletét a kereskedelmi partnereinktől is megköveteljük.

Elkötelezettségünk: a mogyoró

engagement-noisettes

Küzdelem egy felelős ellátási láncért

A mogyorószektor egy vezető világvállalataként 2020-ra az egész ellátási láncunk tekintetében teljesíteni kívánjuk a 100%-os nyomonkövethetőség célkitűzését, megcélozva azt is, hogy a szállítóink kizárólag a következőket figyelembe véve termesszenek mogyorót:
- a nemzeti jogszabályok betartása foglalkoztatási feltételek tekintetében (nem alkalmazhatnak olyan személyeket, akik nem töltötték be a helyi törvények szerinti munkaképes kort)
- a Ferrero Etikai Kódexe
- a Ferrero Üzleti Magatartási Kódexe 
A Ferrero® mogyoróinak ellátási láncában a nyomonkövetés annak lehetőségét jelenti, hogy azok mozgását minden egyes gyártási fázisban követni lehessen, eredetüket pedig vissza lehessen vezetni az adott mezőgazdasági céghez. Ezzel az eszközzel tisztán láthatjuk a mogyoróültetvények helyzetét, a termelők problémáit, akiktől az alapanyagot vesszük, annak érdekében, hogy jobban megértsük, milyen technikai támogatásra van szükségük.

ferrero-farming-turkey

FERRERO® TÖRÖKORSZÁGI ÜLTETVÉNYEK program

A mogyoró beszerzése és termesztése kapcsán világszerte megszerzett tapasztalatunk segítségével egységesíteni és terjeszteni tudjuk a mezőgazdaságben azonosított jó gyakorlatokat. Mivel a mogyoró legfőbb termelője Törökország, több százezer családi tulajdonú, átlagosan mindössze 1-2 hektáros ültetvénnyel, 2012-ben létrehoztunk a „Ferrero® Törökországi Ültetvények” (FFT) programot, amelyben helyi és nemzetközi partnerek is részt vesznek. A programnak kettős célkitűzése van:

1. A termesztett mennyiség, valamint a betakarítást követően a nyersanyagok minőségi és biztonsági színvonalának növelése
2. Számos etikai, társadalmi és környezetvédelmi kérdés kezelése.

A célkitűzések teljesülése érdekében egy agrármérnökökből álló csapat segíti a mogyorótermelőket, a Jó Mezőgazdasági Gyakorlatokra (GAP) vonatkozó továbbképzési programokkal. Továbbá, az emberek ismereteinek és tudatosságának növelése érdekében a megfelelő munkakörülmények megismertetésén is dolgozunk, a Jó Társadalmi Gyakorlatok oktatása révén: jelenleg is vannak a mogyorótermelők közösségeiben dolgozó szociális munkásaink. Az FFT programnak köszönhetően több mint 30 000 termelőt tudtunk már elérni. 2012 óta egy világszinten is meghatározó, hitelesítéssel foglalkozó céget, az SCS-t vontuk be konkrét helyszíni intézkedések kidolgozásába, és ők szúrópróbaszerű vizsgálatokkal is ellenőrizik, hogy a termelők megfelelnek-e az FFT mogyorótermesztési előírásainak.

Elkötelezettségünk: a kakaó

engagement-cacao_1

A fenntartható kakaóellátás felé

A kakaó többnyire fejlődő országokban terem. A kakaó iránti növekvő világméretű kereslet hatására a termelők komplex gazdasági, társadalmi és környezeti problémákkal szembesülnek. Mi, a Ferreronál közel 120 000 tonna kakaóbabot vásárolunk fel évente. Hogy óvjuk a kakaószektor jövőjét, a kitűnő minőségű kakaó biztosítása mellett a legfontosabb dolgunk, hogy az érintett országokban javítsuk a kakaótermelésből élő családok életkörülményeit, és továbbfejlesszük gazdálkodási ismereteiket.

producteur-cacao-nutella_0

A termelők társadalmi és gazdasági fejlődésének segítése

Elkötelezettségünk nem ér véget a legjobb kakaóbab megvásárlásával. 2020-ra azt az ambiciózus célkitűzést határoztunk meg a magunk számára, hogy 100%-ban olyan kakaót használjunk, ami hitelesítetten fenntartható forrásból származik, és szorosan együttműködjünk számos hitelesítő testülettel (UTZ tanúsítvány, Rainforest Alliance és Fairtrade minősítések). Célunk ezzel az, hogy javítsuk a kakaótermesztő családok életkörülményeit az érintett országokban, és növeljük mezőgazdasági szaktudásukat.  2016-ra már az általunk felhasznált kakaó több mint 50%-a származik hitelesített forrásból, és tovább dolgozunk azon, hogy minél hamarabb teljesíthessük célkitűzéseinket. Tagjai vagyunk a Világ Kakaó Alapítvány (WCF) szervezetnek is, amely a kakaógazdálkodás fenntarthatóságát a gazdasági és társadalmi fejlődésen, illetve a kakaótermesztő közösségek tudatos környezetgazdálkodásán keresztül segíti

save-children-ferrero

A gyermekek védelme és tanítása

A gyerekmunkával szemben a Ferrero „zéró toleranciát” hirdet, és elkötelezett a gyermekjogok védelme iránt, az egész ellátási lánccal együtt, ahogy az Üzleti Magatartási Kódexünkben is szerepel. A gyermekjogokkal kapcsolatos közös céljaink kapcsán a Ferrero sikeres partnerséget kezdeményezett a Save the Children szervezettel. A projekt 2016 márciusban indult, és célja, hogy védelmet és oktatást biztosítson olyan gyerekek számára, akik elefántcsontparti kakaóültetvényeken estek áldozatul gyerekmunkának. Itt 1,2 millió gyermeket a mai napig veszélyes körülmények között kényszerítenek munkára, néha az iskolából is kivéve őket, vagy megtagadva az oktatáshoz fűződő jogaikat.