Nutella®

מדיניות פרטיות

פרמיום חברה לדברי מתיקה ומסחר בע"מ ("פררו") מחויבת להגן על הפרטיות של משתמשי אתר אינטרנט זה ("האתר") ותעשה כל שביכולתה כדי להבטיח שהמידע האישי של המשתמשים (כפי שהם מוגדרים להלן) יטופל בשים לב לזכויות ולחירויות היסוד שלהם ומתוך דאגה לכבוד האדם ובעיקר בכל הנוגע לסודיות.

לפיכך, אנחנו בפררו הכנו מדיניות פרטיות זו כדי להסביר לך בקצרה כיצד נאסוף, נשתמש, נשתף ונאבטח את המידע האישי שלך. במדיניות פרטיות זו גם נתאר את אפשרויות הבחירה שלך לגבי השימוש, הגישה ותיקון המידע האישי שלך.

אנחנו עשויים לבקש מן המשתמשים למסור מידע אישי ופרטים כדי שנוכל לספק את השירותים שלנו, ולפיכך נרצה להסביר את ההליכים ודרכי הטיפול שבהם ננקוט בעת הטיפול במידע שיימסר לנו.

לידיעתך, אינך מחויב על פי דין למסור לנו את המידע האישי שלך, וכל מידע אישי שתמסור לנו נמסר מרצונך החופשי. יחד עם זאת, במידה ותבחר שלא למסור לנו מידע אישי מסוים, שימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר עשוי להיות מוגבל בהיקפו. 

מבלי לגרוע מכל דין, במדיניות פרטיות זו תמצא את כל המידע הנדרש כך שתוכל לתת את הסכמתך המפורשת והמושכלת לעיבוד המידע האישי שלך, במידת הצורך.

באופן כללי, פררו תעשה שימוש בכל מידע ונתון שתמסור או שייאסף על ידינו באופן אחר בקשר לאתר בהתאם לתקנה של האיחוד האירופי 2016/679("GDPR") או בהתאם לכל דיני הפרטיות המקומיים החלים.

משמעות הדבר, באופן ספציפי, הינה שכל עיבוד מידע אישי שיעשה על ידי פררו יעמד בעקרונות החוקיות, ההוגנות, השקיפות, הלימות המטרה, הגבלת אחסון, צמצום המידע, הדיוק, היושרה והסודיות.

 

בעל המידע

בעל המידע בקשר לכל פעולות עיבוד המידע האישי שיבוצעו באמצעות האתר הוא פררו, שמשרדיו הרשומים מצויים ברחוב הרוקמים 26, חולון, ישראל.

פררו מינתה ממונה לענייני פרטיות מקומי/ממונה אבטחת מידע (DPO). ניתן ליצור קשר עם ממונה אבטחת המידע ולכל מידע בנוגע לעיבוד מידע אישי על ידי פררו, לרבות רשימת מעבדי המידע של פררו, ב: privacy.il@ferrero.com.

 

איזה מידע אנו אוספים ממך?

בעת השימוש באתר, ובפרט, כאשר אתה מוסר מידע ומעלה קבצים לאתר על מנת לקבל גישה לשירותים של האתר, פררו עשויה לאסוף ולעבד מידע שקשור אליך כאינדיבידואל ושמאפשר לזהות אותך, בין באופן ישיר ובין באמצעות שילוב עם מידע נוסף ("מידע אישי"). פררו עשויה לאסוף מידע אישי כאמור כאשר אתה בוחר למסור אותו (כלומר, כאשר אתה מבקש לקבל שירותים כלשהם שניתנים באתר על ידי פררו) או פשוט באמצעות ניתוח ההתנהגות שלך באתר.

 

מידע הנמסר מרצון על ידי משתמשים

בעת יצירת חשבון באתר האינטרנט, אתה תידרש למסור מידע אישי מסוים כגון פרטי התקשרות (למשל, שם, כתובת דוא"ל, מס' טלפון, ארץ מגורים וכתובת) והעדפות שיווקיות, למטרות שלהלן.

כאשר האתר מאפשר לך להירשם באמצעות הפרופיל האישי שלך במדיה חברתית (Social Login) בהסכמתך מראש הניתנת לביטול, אנחנו עשויים לקבל גישה לאותו מידע מוגבל שכלול באותו הפרופיל, בקשר לשמך, גילך, מיקומך, סימוני העדפותיך, תחומי העניין שלך, אנשי הקשר שלך ותמונותיך.

 

נתוני גלישה

תפעול האתר, בהתאם לסטנדרט הנהוג לגבי כל אתרי האינטרנט, כרוך בשימוש במערכות מחשב ובתוכנות, האוספות מידע אודות משתמשי האתר כחלק מפעילותו השגרתית, וששידורם היא אוטומטית בעת השימוש בפרוטוקולי תקשורת אינטרנטית.

למרות שפררו אינה אוספת מידע זה כדי לשייכו למשתמש מסוים, עדיין קיימת האפשרות, שבשל אופי הנתונים ושבאמצעות עיבודם והצלבתם עם נתונים אחרים המוחזקים בידי צדדים שלישיים, נתונים אלה יאפשרו את זיהויו של המשתמש, באופן ישיר או באמצעות השימוש במידע אחר שנאסף. לפיכך, מידע זה עשוי, בנסיבות מסוימות, להיחשב גם כן כמידע אישי.

מידע זה כולל מספר פרמטרים הקשורים למערכת ההפעלה שלך ולסביבת המחשוב שלך, לרבות כתובת IP, מיקום (מדינה), שמות הדומיין של המחשב שלך, כתובות ה- URI של משאבים שאתה מבקש באתר, השעה בה הוגשו הבקשות, מידע אודות הפעילות שלך באתר האינטרנט שלנו (למשל, דפים בהם אתה מבקר, הסחורות בהן אתה צופה), השיטה בה אתה משתמש כדי להגיש בקשות לשרת, ממדי הקובץ שנתקבל בתגובה לבקשה, קוד ספרתי המציין את סטטוס התגובה שנשלחה על-ידי השרת (בהצלחה, שגיאה וכו'), פרטים על המכשיר (למשל, המחשב שלך, טאבלט או סמארטפון) בו אתה משתמש כדי לגשת לאתר שלנו וכיו"ב, באמצעות עוגיות וטכנולוגיות אחרות המאפשרות מעקב זה.

מידע זה ישמש את פררו אך ורק לצרכים סטטיסטיים אנונימיים לגבי השימוש באתר, ללא שיוכם לשום מזהה של המשתמשים, כדי להבטיח את פעולתו התקינה וכדי לזהות כל פגם ו/או שימוש לרעה של האתר. מידע זה  ישמש גם לצרכי חקירה של חבויות במקרה של פשעי מחשב שבוצעו כנגד האתר ו/או פררו.

 

פעילויות העיבוד

עיבוד המידע האישי ייעשה באמצעות הליכים, ובאמצעים טכניים ואלקטרונים, המתאימים להגנה על הסודיות ולאבטחת המידע, והוא כולל איסוף, רישום, ארגון, אחסון, עיון, פיתוח, שינוי, בחירה, אחזור, יישור, שימוש, שילוב, חסימה, תקשורת, הפצה, מחיקה והשמדה של מידע, לרבות שילוב של שתיים או יותר מבין פעילויות אלה.

 

מדוע אנו מעבדים מידע זה? מטרות העיבוד והבסיס המשפטי

פררו מתכוונת להשתמש במידע האישי שלך, שנאסף באמצעות האתר, למטרות שלהלן:

 • כדי לספק מענה או שירותים לבקשתך, לרבות למתן אפשרות ליצירת חשבון, כדי לקבל מידע מפררו ולשלוח אליך התראות באמצעות הודעות פוש; כדי לוודא את זהותך ולסייע לך במקרה שתאבד או תשכח את שם המשתמש/הסיסמה שלך לכל השירותים של פררו שדורשים רישום; כדי לאפשר לך ליצור ולהחזיק פרופיל משתמש רשום, כדי לעבד עסקאות ורישומים שאתה מבקש, כדי ליצור איתך קשר במקרה הצורך ולהשיב לבקשותיך ושאלותיך, כולל בדוא"ל; כדי לעבד תשלומים בכרטיסי אשראי וכדי לספק כל שירות אחר שאתה עשוי לבקש; כדי לסכם הזמנות רכישה ולספק מוצרים שנרכשו באתר וכדי לספק לך כל שירות אחר שאתה עשוי לבקש ("מתן השירות").

 

לא נדרשת הסכמה נוספת לעיבוד המידע לצורך המטרות שפורטו לעיל מאחר ועיבוד זה נדרש כדי לספק את השירותים המבוקשים, ולכן, הוא נדרש לשם קיום הסכם לו אתה צד או לצורך יישום האמצעים שביקשת לפני ההתקשרות בהסכם (GDPR ס' 6, 1ב), ולמעט שליחת ניוזלטרים הכפופה להסכמה נפרדת.

אינך מחויב למסור לפררו את המידע האישי שלך למטרות אלו; אולם, ככל שלא תמסור את אותו המידע, ייתכן שפררו לא תוכל לספק לך את השירותים שביקשת.

 

 •  למטרות שיווק, קידום מכירות ופרסום, לרבות לצורך שיווק ישיר, וכן לצורך ביצוע בדיקות, מחקר, סטטיסטיקות שיווק או סקרים, באמצעות דוא"ל, הודעות SMS, הודעות פוש, באנרים קופצים, מסרים מידיים, שיחות טלפון אנושיות, דפי המדיה החברתית הרשמיים של פררו, בקשר למוצרים ולשירותים של פררו כדי לשלוח אליך הצעות, קידומי מכירות ומידע נוסף אודות המוצרים והשירותים שלנו, וכדי לשלוח אליך ניוזלטרים שאליהם נרשמת כמנוי ושהסכמת לקבלם כשירות (המכילים תוכן אינפורמטיבי בלבד) ("שיווק").

 

העיבוד למטרות אלו מבוסס על הסכמתך המפורשת. לעולם אינך מחויב לתת את הסכמתך המפורשת לפררו לצורך השימוש במידע האישי שלך למטרות אלו, ולא תישא בשום השלכות ככל שתבחר שלא למסור מידע זה (למעט העובדה שלא תוכל להמשיך ולקבל מסרים שיווקיים נוספים מפררו). כל הסכמה שניתנת יכולה גם להימשך בשלב מאוחר יותר.

 

 • למטרות שיווק, קידום מכירות ופרסום עתידי, באמצעות שליחת דוא"ל שיווקי ישיר בקשר למוצרים ושירותים הניתנים על-ידי פררו, שהם זהים או דומים למוצרים ושירותים שביקש בעבר באמצעות האתר ("ספאם קל"). העיבוד למטרות אלו מבוסס על האינטרס הלגיטימי של פררו בשליחת מסרים שיווקיים ישירים בדוא"ל בקשר למוצרים ושירותים הניתנים על-ידי פררו והזהים או דומים למוצרים ושירותים שרכשת בעבר באמצעות האתר. תוכל לחסום תקשורת זו ולא תישא בשום השלכות אם תעשה כן (למעט העובדה שלא תוכל להמשיך ולקבל מסרים נוספים מפררו), באמצעות הבעת התנגדות דרך לינק ההסרה שיופיע בתחתית כל המסרים כאמור.

 

 • כדי ליצור את פרופיל המשתמש שלך (פרופיל אישי ו/או פרופילים מצרפיים) באתר שלנו, על-ידי איסוף וניתוח מידע אודות ההעדפות שתבחר והבחירות שתעשה באתר וכן באמצעות הפעילויות הכלליות שלך באתר, באמצעות שימוש בעוגיות פרופיילינג ("פרופיילינג").

 

מידע זה ישמש להתאמה אישית של השירותים הניתנים באמצעות האתר, במידת האפשר, בהתאם להעדפותיך ובחירותיך, וכן כדי לספק לך מידע ופרסומות שעשויות להיות רלוונטיות אליך ולתחומי העניין שלך, כדי להציע הצעות מותאמות אישית שעשויות לעניין אותך, כדי לספק לך מידע אודות אתרי אינטרנט/שירותים אחרים שפררו מאמינה שתוכל למצוא בהם עניין.  

כל האלגוריתמים שמעורבים בעיבוד זה נבדקים באופן סדיר כדי להבטיח את הוגנות העיבוד ולמנוע הטיות. העיבוד למטרה זו מבוסס על הסכמתך, שנתקבלה באמצעות באנר עוגייה קופץ ו/או תיבת סימון ספציפית. לעולם אינך מחויב לתת את הסכמתך לפררו לצורך השימוש במידע האישי שלך למטרה זו, ולא תישא בשום השלכות אם תבחר שלא למסור מידע זה (למעט העובדה שלא תוכל ליהנות מהתאמה אישית טובה יותר של חוויית המשתמש שלך באתר). כל הסכמה שניתנת יכולה גם להימשך בשלב מאוחר יותר, באמצעות שינוי הגדרות המכשיר שלך או באמצעות פנייה לפררו בכתובת שצוינה לעיל.

 

 • כדי לעמוד בדרישות החוק המחייבות את פררו לאסוף ו/או להמשיך בעיבוד סוגים מסוימים של מידע אישי, לרבות תקנות לגבי תחרויות במקרה של משתמשים המשתתפים בתחרויות או בקבלת פרסים באתר שלנו ("ציות"). כשאתה מוסר כל מידע אישי לפררו, פררו מחויבת לעבד אותו בהתאם לדינים החלים, שעשויים לכלול חובות רישום ודיווח של המידע האישי שלך לרשויות המדינה לצורך עמידה בחובות המס, המכס ושאר חובות חוקיות. לא נדרשת הסכמה נוספת לעיבוד המידע לצורך מטרה זו מאחר ועיבוד זה נדרש כדי לעמוד בחובה חוקית (GDPR, סע'  6, 1א').

 

 • כדי מנוע ולאתר כל תקלה ושימוש לרעה באתר, או כל פעולות מרמה המבוצעת באמצעות האתר ("שימוש לרעה/מרמה").

העיבוד למטרה זו נדרש כדי לממש את האינטרסים הלגיטימיים של פררו במניעה ואיתור פעילויות מרמה או שימוש לרעה של האתר (לתכלית פלילית פוטנציאלית).

 

 • כדי לנתח ולשפר את מתן השירות שלנו, לשפר את האתר, להעריך את אפקטיביות פעולות השיווק והשירותים של פררו, לבצע ניתוחים סטטיסטיים ודמוגרפיים של הלקוחות העסקיים והמשתמשים הרשומים של פררו ("ניתוח נתונים").

העיבוד למטרה זו נדרש כדי לממש את האינטרסים הלגיטימיים של פררו בפיתוח וניהול האתר וכדי לשפר את השירותים הניתנים באתר.

 

המשתמשים לא יידרשו למסור מידע אישי כדי לגלוש בדפים הפומביים של האתר. מסירת המידע האישי  למטרות שפורטו לעיל היא אופציונלית; אולם, אי מסירה של מידע נדרש (המצוין ככזה בטופס הרישום, במידת הצורך) עשויה למנוע מן המשתמשים להשלים את הרישום או להשתמש בשירותים קשורים.

 

מי יוכל לגשת למידע האישי שלך?

במסגרת פעילותו ולמטרות האמורות לעיל, המידע האישי שלך עשוי להיות משותף עם הישויות הבאות ("הנמענים"):

 

 • חברות אחרות בתוך קבוצת פררו לצרכים מנהליים פנימיים;
 • מעבדי נתונים שמונו כדין, המספקים שירותי עיבוד או שירותים נלווים ספציפיים (למשל, אחסון מידע, שליחת הודעות מאתנו, אכסון אתר אינטרנט, ניהול תחרויות, שירות לקוחות, שירותי IT בקשר לתפעול האתר, שליחת דוא"ל) מטעם פררו ובהתאם להנחיותיה, שמוכנותם לעניין אבטחת המידע נבדקה על-ידי פררו בטרם ההתקשרות בהסכם הנדרש לצורך עיבוד הנתונים.

הרשימה המעודכנת המלאה של מי שמונו כמעבדי נתונים, שעשויה לכלול חברות אחרות בתוך קבוצת פררו, זמינה אצל ממונה אבטחת המידע.

 • מספר אנשים שהורשו על-ידי פררו לעבד מידע אישי הנדרש לביצוע פעילויות הקשורות באופן ספציפי למתן השירותים באמצעות האתר (למשל, תחזוקה טכנית של ציוד רשת ורשתות תקשורת אלקטרונית), שכפופים להתחייבות לסודיות או שכפופים אחרת מבחינה משפטית לחובת סודיות (למשל, עובדי פררו);
 • ישויות, גופים ורשויות ציבוריות  בהתאם לדין החל או לצווים מחייבים של ישויות, גופים ורשויות אלה. אנו גם עשויים לשתף את המידע האישי שלך כאשר אנו מאמינים בתום לב כי שיתוף כאמור הינו הכרחי על מנת להגן את הביטחון שלך או על ביטחונם של אחרים, לצורך חקירת הונאה, או על מנת להשיב לרשויות ממשלתיות.

 

המידע האישי לא ייחשף ולא יועבר לצדדים שלישיים, למעט במקרה של עסקאות מסחריות חריגות, כאשר המידע האישי עשוי להימחות או להימסר לרוכשים/חוכרים או נמחים שהינם צד שלישי. 

 

העברת מידע

ניתן להעביר מידע אישי מישראל למדינות אחרות באיחוד האירופי שבהן ממוקמים המשרדים או השרתים של פררו או של מי מספקיה.

מידע אישי לא יועברו אל מחוץ לטריטוריה של האיחוד האירופי.

 

ילדים

על מנת לציית לחוקים שנועדו לשמור על פרטיותם של קטינים במרחב האינטרנטי, פררו אינה אוספת במודע מידע אישי של ילדים מתחת לגיל  16. פררו מתייחסת לפרטיותם של ילדים ברצינות. לפיכך, אנו ממליצים שהורה או אפוטרופוס יסייע ויכוון כל ילד מתחת לגיל 16 שעשוי לגלוש באתר או לגשת לשירותים הניתנים על-ידי פררו. ילדים מתחת לגיל 16 אינם אמורים להשתמש באתר של פררו או בשירותים. אם יגיע לידיעתה של פררו כי היא אספה בטעות מידע אישי מילד שגילו מתחת לגיל 16, פררו תמחק בהקדם האפשרי את אותו מידע.

אם ההורים/האפוטרופוסים מעוניינים למנוע מקטין גישה לאתר, קיימות תוכנית שניתן להשיגן בקלות, אשר מאפשרות לשלוט בגישה לאינטרנט או לאתרים ספציפיים.

 

אבטחת המידע האישי

כל המידע האישי שנאסף או שמעובד באמצעות האתר יאוחסן ויעובד באופן שיצמצם את הסיכון להשמדתו, אובדנו (לרבות אבדן מקרי), גישה / שימוש בלתי מורשים או שימוש שאינו בהתאם למטרה שלשמו הוא נאסף. הדבר מושג באמצעים טכניים וארגוניים המופעלים על-ידי פררו. רשימה מפורטת של אמצעי האבטחה של פררו זמינה כאן.

 

 

 

החזקת המידע האישי

בדרך כלל, פררו תשמור את המידע האישי שלך רק למשך הזמן שהדבר נדרש, ובהתאם למטרה שלשמה הוא נאסף:

 • מידע אישי שעובדו לצורך מתן השירות יישמר על-ידי פררו לתקופה שנחשבת כנחוצה בהחלט לצורך קיום מטרה זו. עם זאת, מידע זה יישמר לתקופה ארוכה יותר במידה ואנו נדרשים לכך על מנת לטפל בתלונות בקשר לשירותים או כדי להגן על האינטרסים של פררו בקשר לחבות אפשרית בנוגע למתן השירות.
 • מידע אישי שעובד לצורך שיווק ופרופיילינג יישמר על-ידי פררו מהמועד שבו נתת את הסכמתך ועד שהסכמתך זו נמשכה על-ידך. עם משיכת הסכמתך, המידע האישי לא ישמש עוד למטרות אלו, אך יכול והוא עדיין יישמר על-ידי פררו מאחר שיכול והוא יידרש כדי להגן על האינטרסים של פררו בקשר לחבות אפשרית הקשורה לעיבוד זה.
 • מידע אישי שעובדו לצורך ספאם קל יישמר על-ידי פררו מהרגע שבו נמסר על-ידך לפררו ועד שתביע התנגדות לעיבוד זה.

מהרגע שהבעת התנגדות, המידע האישי לא ישמש עוד למטרות אלו, אך יכול והוא עדיין יישמר על-ידי פררו, בפרט מאחר שיכול והוא יידרש כדי להגן על האינטרסים של פררו בקשר לחבות אפשרית הקשורה לעיבוד זה.

 • מידע אישי שעובד לצורך ציות יישמר על-ידי פררו לפרק הזמן הנדרש לפי החובות החוקיות הספציפיות שבגינן עובד המידע האישי.
 •  מידע אישי שעובד לצורך למנוע שימוש לרעה/מרמה ניתוח נתונים יישמר על-ידי פררו כל עוד הדבר נחשב כנחוץ בהחלט כדי לצורך קיום המטרות שלשמן נאסף.

 

לאחר המועדים כאמור, כל המידע יימחק או יהפכו לאנונימי, למעט המידע שאותו אנו נדרשים לשמור לפרק זמן ארוך יותר על פי דין.

 

מהן זכויותיך? כיצד תוכל לממשן?

בתור מושא המידע, הנך רשאי לממש את הזכויות שלהלן, בכל עת ובכפוף לדין החל:

 

 • קבלת אישור לכך שהמידע האישי שלך מעובד על-ידי פררו, גישה וקבלת עותק של מידע זה;
 • עדכון, שינוי ו/או תיקון המידע האישי שלך כאשר אינו מדויק או אינו שלם;
 • מחיקה של המידע האישי שלך כשלדעתך עיבודו אינו נחוץ או אינו חוקי, הפיכת המידע האישי שלך לאנונימי, חסימת המידע שעיבודו אינו חוקי או קביעת גבולות לעיבוד;
 • הבעת התנגדות לעיבוד המידע האישי שלך על בסיס נימוקים רלוונטיים שקשורים למקרה הספציפי שלך, כאשר אתה מאמין שאתה חייב למנוע מפררו לעבד את המידע האישי שלך למטרה מסוימת;
 • הבעת התנגדות לעיבוד המידע האישי שמבוצע למטרות של שליחת חומר פרסומי, ביצוע מכירות ישירות, מחקרי שוק או תקשורת מסחרית;
 • משיכת הסכמתך לעיבוד (לצורך שיווק ופרופיילינג), כאשר הסכמתך מהווה את הבסיס המשפטי לעיבוד - הדבר לא ישפיע על חוקיות העיבוד שבוצע טרם משיכת הסכמתך;
 • בקשה להגבלת העיבוד של המידע האישי שלך, כשלדעתך המידע האישי המעובד אינו מדויק או אם העיבוד אינו נחוץ או בלתי חוקי, כמו גם אם הבעת התנגדות לעיבוד;
 • יבילות – עומדת לך הזכות לקבל עותק של המידע האישי שמסרת לפררו בפורמט מובנה, שבשימוש נפוץ ושקריא באופן ממוחשב, ולבקש את העברת המידע האישי הנ"ל לבעל מידע אחר;
 • ביטול השימוש בפרסום המבוסס על תחומי עניין. אנו משתפים פעולה עם צדדים שלישיים על מנת לנהל את הפרסום שלנו באתרים אחרים. שותפי צד שלישי שלנו עשויים להשתמש בקבצי עוגיות (Cookies) או טכנולוגיות דומות על מנת לספק לך פרסום המבוסס על פעילויות הגלישה שלך ותחומי העניין שלך. אם תרצה לבטל את הסכמתך להשתמש בפרסום המבוסס על תחומי עניין כאמור, לחץ כאן או אם אתה נמצא באיחוד האירופי לחץ כאן. לתשומת ליבך כי תמשיך לקבל מודעות כלליות.

 

לידיעתך, ניתן בכל עת לשנות את רוב המידע האישי שאתה מוסר לפררו , לרבות העדפותיך לקבלת דוא"ל,  על-ידי גישה לפרופיל המשתמש שיצרת באתר, באם קיים.

כשאתה מבקש לקבל שירותים באמצעות האתר, ייתכן שבחרת אמצעי תקשורת אחד או יותר באמצעותו ניתן לעבד את המידע האישי לצרכי שיווק (למשל: טלפון, הודעת סמס, דוא"ל, דואר, מדיה חברתית). הנך רשאי לבקש למשוך את הסכמתך לעיבוד זה עבור כל אמצעי התקשורת שנבחרו, או לבחור לחסום אמצעי ספציפי מסוים (למשל, אם תמשוך את הסכמתך לקבל תקשורת שיווקית בהודעת סמס, לא תקבל תקשורת נוספת באמצעות הודעת סמס, אך תוכל להמשיך לקבל אותה בדוא"ל), באמצעות פרופיל המשתמש שלך שיצרת באתר, באם קיים.

תוכל גם למשוך הסכמתך לשיווק (עבור תקשורת המתקבלת בדוא"ל) על-ידי בחירה בקישור המתאים הכלול בתחתית כל מסר שיווקי. ניתן בכל עת למשוך את הסכמתך לעוגיות המבצעות פרופיילינג. כאשר ההסכמה לפרופיילינג ניתנה באמצעות תיבת סימון ספציפית, תוכל למשוך הסכמתך זו על-ידי שינוי העדפותיך בכל עת בתוך פרופיל המשתמש שלך שיצרת באתר, באם קיים.

בכל עת תהיה רשאי לממש את הזכויות הקבועות בדין שבתוקף, על-ידי הפניית הבקשה הרלוונטית למחלקת הפרטיות בכתובת הדוא"ל: privacy.il@ferrero.com.

לבסוף, אתה רשאי להגיש תלונות לרשות המקומית של האיחוד האירופי להגנת מידע או לרשות להגנת הפרטיות של ישראל (בכתובת: https://www.gov.il/he/Departments/General/public_inquiries_ilita) , אם הנך סבור שטיפלנו במידע בצורה לא חוקית.

 

תיקונים

מדיניות פרטיות זו נכנסה לתוקף ביום 15 ביולי,  2018.

פררו שומרת לעצמה את הזכות לתקן באופן חלקי או מלא את מדיניות פרטיות זו או רק לעדכן את תוכנה, למשל, כתוצאה משינויים בדין החל. אם פררו תערוך שינויים מהותיים אנו ניידע אותך באמצעות פרסום הודעה באתר בטרם כניסת השינויים לתוקף. פררו מזמינה אותך לעיין מעת לעת במדיניות פרטיות זו כדי להכיר את נוסחה העדכני ביותר, כך שתדע בכל עת כיצד פררו אוספת ומשתמשת במידע האישי שלך.

 

אם אתם אוהבים את זה, שתפו