باگت

باگت با آن شکل مشخص و بلند خود (همانطور که برازنده نامش به معنی ترکه چوب است) در تمام جهان علی الخصوص فرانسه شناخته‌­شده است. باگت با آن رویه ترد و طلایی تا بافت نرم و سفید، مهمان افتخاری تمام میزهای فرانسوی است و در هر وعده غذایی جای دارد. این نان برای صبحانه هر روزه نیز عالی است.