نان لندن

نان لندن

در انگلستان هیچ چیز جای یک تکه نان تست و یک فنجان چای را نمی­‌گیرد. و بهترین حالت وقتی است که تکه ضخیم نان تازه در دسترس باشد. انتخاب­‌ها و تنوع زیادی برای نان وجود دارد از جمله نان پرغله، نان مزرعه و یا وایت بلومرز. هر کسی سلیقه‌­ای مخصوص به خود دارد!

از صبحانه ما لذت ببرید