نان مونترال

اگرچه در این شهر نان تست برای صبحانه استفاده می‌شود، ولی شهرت شهر به خاطر بیگل‌های آن است. این شیرینی‌های سنتی در کوره‌های چوبی تهیه می‌شوند و عمدتاً در دو نوع خشخاشی و یا کنجدی فروخته می‌شوند. البته این شیرینی‌ها در انواع دیگر نیز عرضه می‌شوند و همراه با لایه‌ای از نوتلا، انتخاب مناسبی برای خوردن در بین راه هستند. این شیرینی‌ها در روزهای تعطیل نیز همراه با مخلفات متنوع‌تری مصرف می‌شوند.