מדיניות עוגיות

מהן עוגיות?

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים הנשלחים אל מכשירו של המשתמש (בדרך כלל לדפדפן) על ידי אתרי האינטרנט בהם הוא מבקר; הם נשמרים במכשירו של המשתמש ואז נשלחים מחדש אל אתרי האינטרנט בביקורים הבאים של המשתמש באתרי אינטרנט אלו. [בעת גלישה לאתר אינטרנט, משתמש יכול לקבל עוגיות מאתרי אינטרנט או שרתי אינטרנט אחרים, הנקראות "עוגיות צד שלישי". הדבר מתרחש משום שהאתר בו המשתמש מבקר עשוי לכלול פריטים כגון תמונות, מפות, קבצי שמע, קישורים לעמודי אינטרנט פרטיים במתחמים המצויים בשרתים השונים מזה בו שמור הדף בו המשתמש מבקר].

עוגיות אינן גורמות נזק למכשירך ועשויות לאפשר לנו להעניק לך גלישה טובה ומהירה יותר (מטרתן עשויה לנוע בין אימות IT לאגירת מידע על תצורות המשתמש בגישה לשרת נתון, וכו'.) באתר שלנו. עוגיות, כגון אלו המשמשות להציע לך הצעות שיווקיות, נשמרות במכשירך אך ורק לאחר שאתה נותן לנו את הסכמתך המפורשת המובעת בהתנהגות שאינה משתמעת לשני פנים או באמצעות הכלים המפורטים להלן. עוגיות מצויות בד"כ במספרים משמעותיים בכל דפדפן של המשתמש ולעיתים אף עשויות להישמר לתקופה ארוכה.

עוגיות נחלקות לשתי קבוצות עיקריות: עוגיות "טכניות" ו-עוגיות "פרופיל".

א. עוגיות טכניות, שהן עוגיות אשר משמשות בעיקר להפעלה טובה יותר של האתר בהיבט הטכני, משמשות לתעבורת תקשורת ברשתות תקשורת אלקטרוניות, או כאשר הדבר נדרש על מנת לספק שירות אשר נתבקש באופן מפורש על ידי המשתמש. עוגיות טכניות יכולות להתחלק לעוגיות גלישה או פעילות מסוימת, המאפשרות למשתמש לנווט או לעשות שימוש באתר (לדוגמא, לרכישת פריטים ברשת או לאמת את זהות המשתמש לצורך גישה אל פעילויות מסוימות); עוגיות אנליטיות, הנחשבות לעוגיות טכניות, כל עוד מנהל האתר עושה בהן שימוש באופן ישיר על מנת לאסוף מידע אגרגטיבי אודות מספר המבקרים ודפוסי הביקור של אותם מבקרים באתר אינטרנט; עוגיות יישומיות, המאפשרות למשתמשים לנווט כפונקציה של קריטריונים הנקבעים מראש כדוגמת שפה או מוצרים הנרכשים, על מנת לשפר את איכות השירות.
הסכמתו מראש של המשתמש אינה נדרשת על מנת להתקין עוגיות אלו אולם המשתמש חייב להיות מודע לקיומן והוא רשאי להתנגד להתקנתן.

ב. עוגיות פרופיל ושיווק

מטרתן של עוגיות שיווק היא לשלוח הודעות שיווקיות לאחר ניווטים מסוימות באתר אינטרנט בעוד שבעוגיות פרופיל נעשה שימוש על מנת ליצור פרופיל משתמש על מנת לשלוח הודעות פרסומיות התואמות עם ההעדפות העולות מהניווט של המשתמש. מאחר ומשמעות הדבר היא איסוף מידע אישי, ושמירתו לפרק זמן לאחר הגישה לאתר, משתמשים חייבים להיות מיודעים כנדרש לגבי השימושים של עוגיות אלו ולהעניק לכך את הסכמתם התקפה.

מידע זה עשוי להיות משותף עם צדדים שלישיים, לדוגמא גופים המעורבים בהתקנתן של העוגיות על המסוף של המשתמש, הקשורים לפררו באמצעות התקשרויות חוזיות על מנת להגן על זכויותיך; הדבר עשוי להתרחש לדוגמא במקרים של יישומי רשתות חברתיות. במקרים אלו, האתר שלנו יתקשר מול אותה רשת חברתית שעשויה לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להציג לך הודעות פרסומיות מותאמות אישית באתרים שונים שאינם תחת שליטתה של פררו [ככל ונדרש, אנא ציינו אם הודעות פרופיל גם הותקנו על ידי סוכנויות או רשתות פרסום]. למידע נוסף אודות אותם צדדים שלישיים, אנא קראו את ההודעות וטפסי ההסכמה המצויים כאן.

העדפות דפדפן לגבי עוגיות

הנך רשאי לסמן את העדפותיך בקשר לשימוש בעוגיות באמצעות ההגדרות בדפדפן שלך בכל עת. אף על פי כן, חלק מהפונקציות של האתר לא יהיו נגישות אם תבטל השימוש בחלק מהעוגיות (חלק מהעוגיות הינן חיוניות לצורך הפעלה בסיסית של האתר). ההעדפות שלך ניתנות לאימות או לשינוי בהעדפות הדפדפן לצורך בחירת השימוש המועדף בעוגיות על ידי האתר. אנא בחר למטה את סוג הדפדפן בו הנך עושה שימוש על מנת להגיע לדף ההגדרות ולהליך שיש לבצעו על מנת להגדיר את ההעדפות האלו [אם הטכנולוגיה של האתר תואמת לגרסא של דפדפן המשתמש, יש לאפשר קישור ישיר לחלק תצורת ההגדרות בדפדפן].

- Chrome
- Firefox
- IE
- Opera
- Safari