PAN DE PAYÉS

PAN DE PAYÉS

במקור מקטלוניה, ללחם הזה קרום קשה, פירורים דחוסים ו-honeycomb קטן. כל המאפיינים האלה הופכים אותו לעמיד יותר.

Now it's nutella time also in:

ספרד
ספרד
גרמניה
גרמניה
איטליה
איטליה
הולנד
הולנד