DUK | Pakalbėkime apie kokybę

DUK | Pakalbėkime apie kokybę

„Nutella®“ atsako į visus jūsų klausimus.

„Nutella®“ Cukrus

icon

Kokios rūšies cukrų naudojate kremui „Nutella®“?

Mūsų perkamo cukraus proporcijos apytikriai pasiskirsčiusios taip: 75 % cukrinių runkelių, 25 % rafinuoto cukranendrių cukraus.

„NUTELLA®“ ALYVPALMIŲ ALIEJUS

icon

Ar „Nutella®“ kada nors paminėta EMST rekomendacijose?

EMST rekomendacijose niekada nėra paminėtas kremas „Nutella®“ ir niekad nebuvo raginimo nebevartoti alyvpalmių aliejaus. Taip pat  „Nutella®“ niekada nebuvo išimta iš prekybos jokios šalies rinkoje.

icon

Ar alyvpalmių aliejus kenkia sveikatai?

Priešingai tam tikram oportunistiškam požiūriui, teigti, kad alyvpalmių aliejus kenkia sveikatai, yra neteisinga. „Ferrero“ visuomet skiria daug dėmesio ir gaminamų produktų, ir žaliavų kokybei. Alyvpalmių aliejus iš esmės naudojamas dėl natūralios klimės; jo struktūra idealiai tinkama konditerijos gaminiams ir kremams, tad dėl šios priežasties nebereikia naudoti hidrintų riebalų. Alyvpalmių aliejų žmonės naudoja mitybai jau tūkstančius metų. Daugelis mokslinių tyrimų patvirtina neutralų jo poveikį žmogaus medžiagų apykaitai laikantis subalansuotos mitybos.

icon

Ar kremo „Nutella®“ augaliniai aliejai yra hidrinti?

Ne. Kremo „Nutella®“ sudėtyje esantis augalinis aliejus – tai natūraliai išgaunamas alyvpalmių vaisių aliejus, kuris suteikia šiam produktui kreminę konsistenciją. Dėl šios priežasties nebereikia hidrinimo proceso, per kurį susidaro riebalų rūgščių transizomerai, specialistų ir mokslininkų laikomi itin kenksmingais sveikatai.

icon

„Ferrero“ alyvpalmių aliejaus chartija – kas tai?

„Ferrero“ alyvpalmių aliejaus chartija atspindi mūsų pasiryžimą dar tvirčiau laikytis su jo tvarumu susijusių įsipareigojimų. Chartiją sudaro gairės veiksmų, kurių tikslas pašalinti miškų kirtimo priežastis ir sukurti balansą tarp aplinkosaugos ir socialinių aspektų bei pelno siekimo. 10 „Ferrero“ alyvpalmių aliejaus chartijos tikslų būtų galima glaustai apibendrinti taip :

 1. Kurti atsekamą tiekimo grandinę
 2. Nekirsti anglies dvideginį sugeriančių miškų
 3. Nenaudoti ugnies žemės plotų išvalymui
 4. Nesodinti kultūrų durpynuose
 5. Apsaugoti nykstančias rūšis
 6. Stebėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
 7. Ginti žmogaus teises, įskaitant čiabuvių išankstinį sutikimą ar prieštaravimą dėl planuojamos veiklos
 8. Ginti darbuotojų teises
 9. Nenaudoti parakvato (herbicido)
 10. Aktyviai kovoti su korupcija

Visi šie klausimai svarstomi bendradarbiaujant su TFT

icon

Ar kremo „Nutella®“ gamybai naudojamas alyvpalmių aliejus kenkia aplinkai?

„Ferrero“ prisijungė prie Apskritojo stalo diskusijų dėl alyvpalmių aliejaus (RSPO) organizacijos dar 2005 metais. Ši asociacija nustatė principus, kaip skatinti socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu tvaraus alyvpalmių aliejaus naudojimą. Nuo 2013 gruodžio kremui „Nutella“ gaminti visame pasaulyje naudojamas tik 100 % segreguotas RSPO sertifikuotas alyvpalmių aliejus. Tačiau „Ferrero“ atsakomybė vien tik sertifikavimu neapsiriboja: bendrovė laikosi įsipareigojimų, nurodytų savo 2013 metais sudarytoje alyvpalmių aliejaus chartijoje, ir siekia šalinti pagrindines priežastis, dėl kurių kertami miškai, bei sukurti balansą tarp aplinkosaugos, bendruomenių poreikių ir ekonominės naudos siekio. Be to, „Ferrero“ aktyviai palaiko Palmių aliejaus inovacijų grupę – kelių bendrovių iniciatyvą, kurios misija yra pervarkyti alyvpalmių aliejaus pramonę ir nutraukti grandis, susidariusias tarp alyvpalmių aliejaus gamybos, miškų ir durpynų naikinimo bei žmogaus teisių pažeidimų.

icon

Ar „Nutella®“ saugi vartoti?

Taip, „Nutella®“ yra visiškai saugus maisto produktas. Vartotojų sveikata ir gerovė yra absoliutus bendrovės „Ferrero“ prioritetas. Teiginiai, kad  „Nutella®“ gali sukelti vėžį, nes jos sudėtyje yra alyvpalmių aliejaus, yra ypač neatsakingi ir neturintys mokslinio pagrindo.

icon

Kodėl kremo „Nutella®“ receptūrai naudojamas alyvpalmių aliejus?

Alyvpalmių aliejus yra geriausias pasirinkimas siekiant užtikrinti tinkamą produkto konsistenciją ir struktūrą, be to, jis nepakeičia kitų ingredientų skonio. Visų svarbiausia, naudojant šį aliejų nereikalingas hidrinimo procesas, per kurį susidaro riebalų rūgščių transizomerai, specialistų ir mokslininkų pripažinti kaip itin kenksmingi sveikatai. Daugelis kitų rūšių aliejų turėtų būti hidrinami norint išgauti mūsų produktams būtiną konsistenciją.

icon

Kokia Europos maisto saugos tarnybos (EMST) nuomonė apie alyvpalmių aliejų?

Naujausiose Europos maisto saugos tarnybos (EMST) rekomendacijose sakoma, kad kai kurių teršalų (3-MCPD, 2-MCPD ir GE), susidarančių termiškai aporojant, yra daugelyje maisto produktų, o didesni jų kiekiai aptinkami augaliniuose aliejuose, kurie apdorojami aukštoje temperatūroje. Daug šių teršalų susidaro kaitinant aliejų didesnėje kaip 200°C temperatūroje. EMST pripažino, kad pramonė ėmėsi optimizuoti šiuo procesus ir apdirbimui naudoja žemesnę temperatūrą, o rezultatai daug žadantys, nors tikimasi dar didesnių pastangų. Aliejuose ir riebaluose teršalų mažėja palyginti su dabartiniais standartiniais rinkos produktais. Šie pasiekimai leidžia kurti produktus, kuriuose teršalų kiekis yra minimalus ir visiškai atitinka EMST apibrėžtus kriterijus.

„NUTELLA®“ LAZDYNŲ RIEŠUTAI

icon

Iš kur perkate lazdynų riešutus?

Dvi pagrindinės mūsų naudojamus lazdynų riešutus auginančios šalys yra Turkija ir Italija. „Ferrero“ yra viena iš daugiausiai šių riešutų sunaudojanti gamintoja pasaulyje. Dėl šios priežasties mes ketiname iki 2020 metų įdiegti 100 % visų mūsų naudojamų lazdynų riešutų tiekimo atsekamumą.

„NUTELLA®“ PIENAS

icon

Kodėl kremui „Nutella®“ naudojate pieno miltelius?

Pieno milteliai šokolado ir konditerijos produktų gamybai naudojami dėl technologinių priežasčių. Nugriebto pieno miltelių kokybė daugiausia priklauso nuo šviežio pieno, iš kurio jie gaminami, kokybės. Mes atsirenkame superkamą pieną pagal savo kriterijus, kurie kai kuriais atvejais net griežtesni, nei to reikalauja galiojantys įstatymai.

„NUTELLA®“ KAKAVA

icon

Iš kur atkeliauja jūsų kakava?

Kremui „Nutella®“ naudojama kakava daugiausia superkama iš Dramblio Kaulo Kranto ir Ganos. „Ferrero“ perdirba žalias kakavos pupeles ir gamina kakavos miltelius savo gamyklose.

icon

Kaip kremui „Nutella®“ naudojamos kakavos gamyba veikia aplinką?

„Ferrero“ pasirašė bendruosius veiksmus apibrėžiantį dokumentą dėl miškų kirtimo sustabdymo ir jų plotų atkūrimo kakavą auginančiose šalyse – Dramblio Kaulo Krante ir Ganoje. Šie veiksmai minėtose šalyse apima patikimas stebėjimo sistemas, kurios leis šokolado ir kakavos pramonės bendrovėms atsekti perkamą kakavą nuo pirkimo punkto iki pat ūkio. Taip pat bus siekiama užtikrinti efektyvų tiekimo drandinės atsekamumą dirbant su Dramblio Kaulo Kranto ir Ganos vyriausybėmis. Be šių veiksmų, „Ferrero“ ir toliau dirba ties savo siekiu sukurti 100 % skaidrią kakavos tiekimo grandinę iki pat ją auginančio ūkio ir puoselėti partnerystes su tokiomis organizacijomis kaip „Gelbėkit vaikus“, „Fairtrade“ ir „ECOOKIM“, kuriomis gerinamos ūkininkų ir jų bendruomenių gyvenimo sąlygos.

icon

Vakarų Afrikos kakavos plantacijose plačiai paplitęs vaikų išnaudojimas. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu?

Remdamasi savo verslo kodeksu „Ferrero“ patvirtina savo ketinimus prisidėti prie veiklos stabdant vaikų išnaudojimą, ypač žiauriausias jo formas, taip pat ir visų rūšių vergovę, priverstinį darbą ir darbą už bausmę. „Ferrero“ verso kodeksas remiasi Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos 138 straipsniu, nurodančiu minimalų dirbti leistiną amžių, ir 182 straipsniu dėl blogiausių vaikų darbo formų. „Ferrero“ užtikrina, kad bendrovės tiekėjai paiso čia minimo kodekso principų. „Ferrero“ verslo kodeksą galite perskaityti šiame puslapyje. Daugiau apie „Ferrero“ poziciją dėl vaikų išnaudojimo kakavos tiekimo grandinėje galite rasti čia.