Prekių Ženklo „Nutella®“ Naudojimo

„NUTELLA®“ yra „Ferrero S.p.A.“ registruotas prekių ženklas.
„NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremo naudojimas kituose produktuose savaime nesuteikia teisės naudoti prekių ženklo „NUTELLA®“. Vis dėlto tam tikrais atvejais „Ferrero S.p.A.“ leidžia jį ribotai naudoti, kai yra laikomasi toliau išdėstytų sąlygų.

 

NEPRIKLAUSOMIEMS MAŽMENININKAMS TAIKOMOS PREKIŲ ŽENKLO „NUTELLA®“ NAUDOJIMO ŽYMINT ŠVIEŽIAI PAGAMINTUS PRODUKTUS, SKIRTUS SUVARTOTI IŠ KARTO, SĄLYGOS

 

Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos išskirtinai tik nepriklausomiems mažmenininkams, veikiantiems maisto produktų pardavimo ir (arba) maitinimo paslaugų teikimo srityje (pvz., nepriklausomos kepyklos, restoranai, konditerijos parduotuvės ar kavinės) (toliau – Mažmenininkai) Lietuvos Respublikoje dėl „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremo kaip charakterizuojančios sudedamosios dalies viename ar keliuose jų produktuose (toliau – Produktas) naudojimo. Šios Sąlygos ir jomis suteikiama naudojimo teisė taikomos tik pavieniams nepriklausomiems Mažmenininkams; bet kuris maisto produktų mažmeninis pardavėjas ir (arba) maitinimo paslaugų teikėjas, esantis „tinklo“ dalimi arba franšizės naudotoju, nėra laikomas Mažmenininku ir todėl jam nesuteikiama teisė naudoti prekių ženklą „NUTELLA®“ pagal šias Sąlygas. Jeigu mažmenininkui nėra aišku, ar jis laikomas Mažmenininku, kuriam suteikiama prekių ženklo naudojimo teisė, jis gali kreiptis tiesiogiai į „Ferrero“.

„Ferrero“ gali pakeisti Sąlygas arba jas panaikinti, o Mažmenininkai sutinka bent kartą per šešis mėnesius pasitikrinti, ar Sąlygos nebuvo pakeistos ar panaikintos. Mažmenininkai sutinka laikytis ir būti saistomi naujausios dokumento versijos.

 

Sąlygos:

 1. 1) Prekių ženklą „NUTELLA®“ Jūs galite naudoti tik siekdami parodyti vartotojams, kad „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremas yra leidžiamo naudoti maisto produkto (toliau – Produktas) sudedamoji dalis, naudojama maisto produkto viduje arba tepama ant viršaus, kaip nurodyta šių Sąlygų pabaigoje. Jūs neturite teisės naudoti prekių ženklo „NUTELLA®“ reklamoje ir kitoje medžiagoje, pateikiamoje ne prekybos vietoje.
   
 2. 2) Produktas turi būti pagamintas ir parduodamas išimtinai tik Mažmenininko prekybos vietoje, saugioje ir sveikoje aplinkoje pagal taikytinus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, taip pat vietos valdžios potvarkius.
   
 3. 3) Produktas turi būti šviežiai pagamintas ir parduodamas ne vėliau kaip per 24 val. nuo jo pagaminimo.
   
 4. 4) „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremas negali būti verdamas (kepamas), šaldomas arba maišomas su kitomis sudedamosiomis dalimis.
   
 5. 5) Prekių ženklas „NUTELLA®“ visada turi būti naudojamas:
  1. a) vienspalvėmis didžiosiomis raidėmis (pagal šias Sąlygas logotipo „NUTELLA®“ () naudojimas nėra leidžiamas); ir
  2. b) kartu su registruoto prekių ženklo simboliu „®“ pabaigoje.
    
 6. 6) Prekių ženklas „NUTELLA®“ negali būti pabrėžiamas labiau nei Produkto pavadinimas.
   
  PAVYZDYS
   
  ​​

   
 7. 7) Prekių ženklas „NUTELLA®“ negali būti naudojamas tokiu būdu, kuriuo būtų daromos sąsajos su „Ferrero“, ir negali būti nesąžiningai naudojamasi „Ferrero“ reputacija. Be to, produktai su „NUTELLA®“ neturi dominuoti, palyginus su kitais prekybos vietoje siūlomais produktais.
   
  LEISTINO IR DRAUDŽIAMO NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI
  Kai Mažmenininkas siūlo daugiau kaip vieną Produktą, „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremas meniu stenduose prekybos vietoje gali būti pateikiamas pirmoje ingredientų sąrašo vietoje tik po vieno iš Produktų pavadinimu. Pavyzdžiui:
   
   
  Meniu stenduose prekybos vietoje „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremas negali būti pateikiamas pirmoje ingredientų sąrašo vietoje po visų Produktų pavadinimais. Pavyzdžiui:
   
  ​​
   
  Meniu stendai (ar jų dalys/rinkiniai) prekybos vietoje negali būti skirti vien tik Produktams su „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremu. Pavyzdžiui, toliau pateikiamas pavyzdys yra neleidžiamas:
   
   
  Stiklainius su „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremu leidžiama išdėstyti, kai jie yra laikomi ir (arba) naudojami gaminant Produktus prekybos vietoje, o ne išskirtinai skirti prekybos vietai dekoruoti.
  Bet kokia prekybos vietoms skirta medžiaga (kai ji pateikta „Ferrero“) turi būti išdėstoma protingai. Pavyzdžiui:
   
   
  Perteklinis stiklainių su „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremu naudojimas išstatant juos prekybos vietoje ne faktiniam naudojimui (žr. tolesnį pavyzdį) nėra leidžiamas be rašytinio „Ferrero“ leidimo.
  Bet kokios medžiagos, pažymėtos „Ferrero“ prekių ženklais, išskyrus stiklainius su „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremu, naudojamu gaminant Produktus, nėra leidžiamas be rašytinio „Ferrero“ leidimo.
   

   
 8. 8) Prekių ženklo „NUTELLA®“ naudojimas Produkto pristatyme yra leidžiamas išskirtinai tik su nuoroda į produktų rūšis, dėl kurių naudojimo su „NUTELLA®“ lazdynų riešutų kremu „Ferrero“ davė aiškų sutikimą. „Ferrero“ patvirtintų formuluočių tokiems produktams sąrašas yra pateiktas šių Sąlygų pabaigoje, tačiau „Ferrero“ pasilieka teisę savo nuožiūra šį sąrašą pakeisti ir į jį įtraukti (iš jo pašalinti) vieną ar keletą punktų.
   
 9. 9) „Ferrero“ pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti leidimą bet kuriam Mažmenininkui ar Mažmenininkų kategorijoms naudoti prekių ženklą „NUTELLA®“ pagal šias Sąlygas. Leidimo panaikinimas įsigalioja nedelsiant, kai Mažmenininkas nesilaiko šių Sąlygų.
   

Leidžiamos formuluotės:

 • duona su „Nutella ®“;
 • blyneliai su „Nutella ® “; lietiniai su „Nutella ® “ or prancūziški lietiniai su „Nutella® “
 • prancūziškas ragelis/sviestinė bandelė su „Nutella® “ or kruasanas/brijošė su „Nutella ® “
 • blynas su „Nutella® “;
 • skrebutis su „Nutella® “
 • vaflis su „Nutella ®“