LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pēdējās izmaiņas: 2015. gada 6. maijs
 

Uzņēmums „FERRERO INTERNATIONAL S.A.", juridiskā adrese L-2632, Findela, Rue de Trèves iela, „Findel" biznesa centrs, „B" komplekss (Reģistrācijas numurs B 60814) (turpmāk – „Ferrero" vai „mēs") ir tīmekļa vietnes „http://www.nutella.com" un mikro tīmekļa vietņu, kurām var piekļūt, izmantojot iepriekš minēto tīmekļa vietni, satura īpašnieks un operators (turpmāk atsevišķi – „Tīmekļa vietne" un kopā – „Tīmekļa vietnes"). Lūdzam ņemt vērā, ka „FERRERO INTERNATIONAL S.A." neatbild par jebkādām citām tīmekļa vietnēm, ko uztur citi „Ferrero Group" uzņēmumi.

Tīmekļa vietni izveidoja un Ferrero vārdā to pārvalda uzņēmums „Ogilvy Interactive S.r.l." ar juridisko adresi 20158, Milāna, Viale V.Lancetti iela 29.

1. Piekrišana lietošanas noteikumiem. Jūsu pieeja Tīmekļa vietnēm un to izmantošana tiek īstenota, pamatojoties uz turpmāk minētajiem lietošanas noteikumiem (turpmāk – „Lietošanas noteikumi"). Piekļūstot un izmantojot Tīmekļa vietnes, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus un ievērot visus piemērojamos likumus. Ja Jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, bez ierobežojumiem vai atrunām, Jums nav tiesību izmantot Tīmekļa vietni. Ferrero ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Lietošanas noteikumus, atjaunojot šo ziņojumu. Jums ir saistošas jebkādas šādas izmaiņas un tādēļ Jums periodiski ir jāapmeklē šī lapa, lai caurskatītu esošos Lietošanas noteikumus, kuru prasības Jums ir jāievēro.

 

2. Mērķtiecīga Tīmekļa vietņu izmantošana. Tīmekļa vietnes un to atbilstošais Saturs ir paredzēts tikai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem. Jums nav tiesību izmantot Tīmekļa vietni un tās Saturu attiecībā uz jebkādu komerciālu darbību.

Lai piekļūtu Tīmekļa vietnei, Jums ir jābūt sasniegušam 13 gadu vecumu. Taču dažas Satura daļas vai funkcijas var saturēt dažādus vecuma ierobežojumus, atkarībā no tā, kas ir piemērots noteiktām vecuma grupām vai ko tām atļauj likums. Mēs Jūs informēsim par gadījumiem, kad tiek piemēroti papildu vecuma ierobežojumi, un Jūs piekrītat ievērot prasības attiecībā uz vecumu un apstiprināt Jūsu vecumu. Piekļūstot Tīmekļa vietnei vai izmantojot jebkādu no tās funkcijām, Jūs apstiprināt, ka Jūs esat sasniedzis vecumu, kurā ir atļauts piekrist šiem Lietošanas noteikumiem vai gadījumā, ja Jūs to neesat sasniedzis, ka Jūs esat ieguvis vecāku/likumīgā aizbildņa piekrišanu šādi rīkoties.

 

3. Saturs un intelektuālā īpašuma tiesības; Satura izmantošanas nosacījumi. Tīmekļa vietnēs esošais Saturs un visi citi materiāli, tostarp, bet ne tikai, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz mākslas darbiem, grafiku, fotogrāfijām, tekstiem, video un audio ierakstiem, preču zīmēm un logotipiem, kas ir pieejami Tīmekļa vietnē (turpmāk kopā – „Saturs"), pieder Ferrero un/vai tā filiālēm. Jums ir tiesības piekļūt un izmantot Tīmekļa vietni un tās Saturu tikai personīgiem, nekomerciāliem vai izklaides mērķiem. Jums nav tiesību jebkādā veidā kopēt, pavairot, vairākkārtīgi izmantot, nodot, pielāgot, publicēt, ierāmēt, izvietot, augšupielādēt, izplatīt, pārveidot, pārraidīt vai veidot jebkādas Satura daļas pārveidotus darbus, tai skaitā jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem, iepriekš par to rakstveidā neinformējot Ferrero vai šādu materiālu īpašnieku. Visas tiesības, ko nepiešķir šie Lietošanas noteikumi, nepārprotami patur Ferrero.

Visas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi un logotipi un visi saistītie produktu nosaukumi, dizaina zīmes un saukļi, kas redzami Tīmekļa vietnēs, ir Ferrero, tā filiāļu un/vai tā licences devēju preču zīmes vai pakalpojumu zīmes (reģistrētas un nereģistrētas), ja vien šie Lietošanas noteikumi nenosaka citādi. Ferrero, tā filiāles un tā licences devēji nepārprotami patur visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz visu Saturu visās Tīmekļa vietnēs. Jums netiek piešķirta nekāda veida licence attiecībā uz jebkādu Tīmekļa vietņu Saturu. Ferrero, tā filiāles vai tā licences devēji pēc saviem ieskatiem ir tiesīgi pieprasīt pilnīgu likumīgu savu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, tai skaitā cenšoties panākt krimināllietas ierosināšanu.

 

4. Lietotāja rīcība / tīmekļa vietnes izmantošanas noteikumi. Tīmekļa vietne var sniegt Jums iespēju kontaktēties ar citiem un dalīties ar Jūsu domām, informāciju un materiāliem. Jūs apzināties, ka Saturs, ko lietotāji izvietoto Tīmekļa vietnē, ne vienmēr atspoguļo Ferrero viedokli vai ideālus. Ferrero sagaida, ka visi tā lietotāji respektēs citus cilvēkus. Ja Jūs pamanāt jebkādu šo Tīmekļa vietnes izmantošanas noteikumu pārkāpumu vai cita veida citu lietotāju nepieņemamu rīcību, Jums ir jāsazinās ar mums un jāziņo par šādu darbību, izmantojot vienu no iespējām, kas ir minētas turpmāk 17. sadaļā.

Jūs pilnībā atbildat par saturu, informāciju un citiem materiāliem, ko Jūs publicējat Tīmekļa vietnē, iesniedzat Tīmekļa vietnē vai nododat citiem lietotājiem (tostarp, bet ne tikai, radošās idejas, ieteikumus un atsauksmes/informāciju par Ferrero produktiem un pakalpojumiem) (turpmāk – „Lietotāja radīts saturs"), un piekrītat, ka Jūs nesauksiet pie atbildības No atbildības atbrīvotās personas par jebkādu citu lietotāju saturu, informāciju vai materiāliem, kam Jūs piekļūstat, izmantojot Tīmekļa vietni.

Lietotāja radītā satura aizliegumu kategorijas, kas tiks uzskaitītas turpmāk, ir tikai piemēri un tās nav uzskatāmas par izsmeļošām. Bez ierobežojumiem, Jūs piekrītat, ka Jūs neizvietosiet vai nenodosiet citiem lietotājiem jebkādu Lietotāju radīto saturu, kas:


• ir apmelojošs, aizvainojošs, neķītrs, zaimojošs, skandalozs, musinošs, pornogrāfisks, nepieklājīgs vai aizskarošs;

• pārkāpj vai aizskar citas personas intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, mūzika, video ieraksti, fotogrāfijas vai citi materiāli, ja Jums nav īpašnieka rakstiska pilnvarojuma šādu materiālu izvietošanai Tīmekļa vietnē);

• pārkāpj jebkuras personas publicēšanas tiesības vai tiesības uz privātumu;

• ir draudīgs, aizvainojošs vai var izraisīt huligānismu, rasismu, diskrimināciju, fanātismu, jebkāda veida naidu vai fizisku kaitējumu pret jebkādu cilvēku grupu vai indivīdu;

• ir jebkādā veidā neprecīzs, nepatiess vai maldinošs;

• ir nelikumīgs vai tiešā vai netiešā veidā veicina jebkādas nelikumīgas darbības;

• veicina nelikumīgu vai nesankcionētu citas personas ar autortiesībām aizsargāta darba kopēšanu vai atsauces uz minēto darbu, vai sniedz informāciju, lai apietu jebkādus drošības pasākumus;

• satur „maskētu" necenzētu leksiku (t.i., F@&#);

• satur programmatūras vīrusus vai jebkādus citus datorkodus, datnes vai programmas, kuru mērķis ir pārtraukt, iznīcināt vai ierobežot jebkādas datora programmatūras vai aparatūras, vai telekomunikāciju iekārtas funkcionalitāti; vai

• satur jebkāda veida reklāmu, reklāmas materiālus, mēstules, surogātpastu, ķēdes vēstules, piramīdas shēmas vai jebkāda cita veida uzspiešanu.

Mēs esam tiesīgi pēc saviem ieskatiem pārskatīt, rediģēt vai izdzēst saturu un materiālus, ko Jūs vai citi lietotāji nosūtat vai publicējat Tīmekļa vietnē, taču mums nav pienākums šādi rīkoties. Jebkurā gadījumā mūsu pieņemtais lēmums ir galīgs.

Jūs apzināties, ka, izmantojot Tīmekļa vietni, Jums tiks atklāts saturs un materiāli no dažādiem avotiem, un ka Ferrero neatbild par šāda satura un materiālu precizitāti, atbilstību, lietderību, drošību vai intelektuālā īpašuma tiesībām vai intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir saistītas ar šādu saturu vai materiāliem.

Jūs nedrīkstat izmantot zirnekļprogrammas, robotus, datu ieguves metodes vai citas automatizētās ierīces vai programmas, lai sistematizētu, lejupielādētu vai citādi pavairotu, uzglabātu vai izplatītu saturu, kas pieejams Tīmekļa vietnē. Turklāt Jūs nedrīkstat izmantot jebkādus šādus automatizētos līdzekļus, lai pārvaldītu Tīmekļa vietni vai mēģinātu pārsniegt ierobežotās pilnvaras un piekļuves tiesības, kas Jums tiek piešķirtas saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Jums nav tiesību pārdot Tīmekļa vietnes izmantošanas vai piekļuves tiesības jebkādai trešajai personai.

5. Jūsu nosūtīto, publicēto, iesniegto vai pārsūtīto materiālu īpašuma tiesības; izmantošanas tiesības; iesniegumi. Mēs esam tiesīgi iekļaut Tīmekļa vietnē funkcijas, kas ļaus Jums augšupielādēt, koplietot, nosūtīt, publicēt, iesniegt vai nosūtīt uz Tīmekļa vietni komentārus, fotogrāfijas, videoierakstus, mūziku vai jebkādus citus materiālus vai saturu, ko mēs Jums atļaujam augšupielādēt (Lietotāja radītais saturs). Lūdzam pievērst uzmanību, ka jebkurš Lietotāja radītais saturs, ko Jūs nosūtat, izvietojat, iesniedzat vai pārsūtat, var kļūt publiski pieejams (saistībā ar Jūsu vārdu, lietotājvārdu, pilsētu, valsti un/ vai Jūsu attēlu, ja tāds ir) un tas ir uzskatāms un tiks uzskatīts, un ar to rīkosies kā ar nekonfidenciālu informāciju, kas nepieder Ferrero. Šāds Lietotāja radītais saturs, pēc tā nosūtīšanas Ferrero, nekavējoties kļūst par Ferrero īpašumu, un Ferrero no šī brīža un turpmāk pieder visas ekskluzīvās tiesības, īpašumtiesības un ieinteresētība tajā (attiecas uz jebkuru trešo personu tiesībām). Turklāt Ferrero un tā filiāles var brīvi izmantot šādu Lietotāja radīto saturu bez ierobežojumiem, BEZ KOMPENSĀCIJAS, BEZ CITIEM PIENĀKUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM ATTIECĪBĀ PRET JUMS, jebkādiem mērķiem (attiecas uz jebkuru trešo personu tiesībām), tostarp, bet ne tikai:

- izmantot un attēlot Lietotāja radīto saturu visā pasaulē ar jebkāda veida elektronisko vai digitālo mediju palīdzību komerciāliem, tirdzniecības un/vai sabiedrisko attiecību mērķiem bez termiņa ierobežojumiem.

- izmantot un attēlot Lietotāja radīto saturu apmeklētājiem no citām tīmekļa vietnēm un sociālo tīklu vietnēm, tostarp, bet ne tikai, „Facebook", „Twitter", „Pinterest" vai „Google+".

- izmantot un attēlot Lietotāja radīto saturu, lai izstrādātu, radītu, reklamētu, veicinātu un pārdotu produktus.

Jums ir tiesības iebilst, nosūtot bez maksas pieprasījumu, par Jūsu personīgo datu apstrādi tirdzniecības nolūkā. Ferrero Jūs informēs pirms Jūsu personas dati pirmo reizi tiks atklāti trešajām personām vai izmantoti trešo personu vārdā tirdzniecības nolūkos, un Jums tiks piedāvātas tiesības bez maksas iebilst pret minēto informācijas izpaušanu vai izmantošanu.

Ferrero un tā filiālēm ir papildu tiesības atveidot, atklāt, pārsūtīt, publicēt, izplatīt vai izvietot jebkuros plašsaziņas līdzekļos, vai arī rediģēt, pārveidot vai dzēst visu vai jebkādu daļu no jebkāda Lietotāja radītā satura. Ferrero neatbild par šāda Lietotāja radītā satura izpaušanu vai jebkādu līdzību ar Lietotāja radīto saturu, kā arī par jebkādām turpmākām Ferrero veiktām izmantošanām vai darbībām.

Jūs piekrītat ļaut Ferrero un tā filiālēm sazināties ar Jums pa e-pastu (vai citā, Jūsu norādītā veidā) par jebkādu pieprasījumu, ko mēs varētu būt saistījuši ar Jūsu Lietotāja radīto saturu. Tīmekļa vietnes var ļaut Jums nosūtīt Ferrero radošas idejas, ierosinājumus vai materiālus (turpmāk – „Iesniegumi"); Jums nevajadzētu sūtīt nekādus Iesniegumus Ferrero jebkāda veida komunikācijā, izmantojot šo Tīmekļa vietni vai kā citādi, ja vien neesat saņēmis/-usi pieprasījumu to darīt. Ja Jūs izvēlaties sūtīt mums Iesniegumu, Jums ir jāpiekrīt papildu noteikumiem, kas regulē šādu iesniegšanu (turpmāk – „Iesniegšanas noteikumi").

6. Atsauces uz citām tīmekļa vietnēm. Tīmekļa vietne var saturēt atsauces uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav mūsu īpašumā, ko mēs neekspluatējam un neuzturam. Jums ir jābūt uzmanīgam/-ai, kad Jūs pametat Tīmekļa vietni un lasāt ikkatras Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku. Tāpat Jums ir patstāvīgi jānovērtē jebkuras tīmekļa vietnes autentiskums, kas Jums šķiet vai kas apgalvo, ka ir viena no mūsu Tīmekļa vietnēm (tajā skaitā tās, kas ir saistītas caur e-pastu). Neņemot vērā jebkādas atsauces, kas var būt Tīmekļa vietnē, mēs nekontrolējam, neiesakām vai neapstiprinām, un neesam saistīti ar šīm tīmekļa vietnēm vai to saturu, produktiem, pakalpojumiem vai konfidencialitātes politiku. Jūs pats/-i personīgi uzņematies risku, apskatot jebkādas trešās personas tīmekļa vietnes. Lejupielādētais materiāls noteiktās tīmekļa vietnēs var radīt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma risku vai vīrusa ieviešanas risku Jūsu datorsistēmā.

7. Akcijas un piedāvājumi. Laiku pa laikam mēs pēc saviem ieskatiem varam rīkot akcijas (piemēram, konkursus, izlozes, momentloterijas utt.) vai izvirzīt piedāvājumu Tīmekļa vietnē (turpmāk – „Akcija"). Jebkura Tīmekļa vietnē izvietotā Akcija nav spēkā, ja to aizliedz vai paredz jebkādi oficiāli noteikumi, kas attiecas uz šādu Akciju. Katrai Akcijai ir savi noteikumi un nosacījumi, kas šiem Lietošanas noteikumiem nosaka papildu prasības. Lai piedalītos jebkurā Akcijā, Jums ir jāpiekrīt šādiem noteikumiem un nosacījumiem.

8. Tīmekļa vietnes darījumi. Ja vēlaties iegādāties jebkādas preces, kas var būt pieejamas Tīmekļa vietnē (turpmāk katrs atsevišķi – „Darījums"), Jums tiks lūgts sniegt noteiktu informāciju, kas attiecas uz Jūsu Darījumu (piemēram, Jūsu kredītkartes numurs, juridiskā adrese, piegādes informācija utt.). Jūs apliecināt un garantējat, ka Jums (i) ir tiesības izmantot jebkādu kredītkarti, debetkarti vai citu maksājuma veidu, ko Jūs izmantojat saistībā ar Darījumu, un (ii) Jūs esat sasniedzis astoņpadsmit (18) gadu vecumu vai arī Jums līdzās atrodas kāds no vecākiem vai likumīgais aizbildnis, kas Jūsu vārdā veiks Darījumu. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt vai atcelt jebkuru pasūtījumu, ko Jūs esat veikuši pie mums. Daži gadījumi, kas var izraisīt Jūsu pasūtījuma atcelšanu ir, bet ne tikai, ja produktam ir bijusi nepareiza cena; ja maksājuma vai rēķina informāciju nevar apstiprināt; vai ja produkts vairs nav pieejams mūsu noliktavā vai trešās personas noliktavā, kas mūs apgādā. Atceļot pasūtījumu, mēs centīsimies Jūs informēt, sazinoties pa e-pastu, izmantojot juridisko adresi un/vai tālruņa numuru, kas norādīts brīdī, kad veicāt pasūtījumu.

9. Privātums. Jūsu personiski identificējamās informācijas privātums mums ir ļoti svarīgs. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kādu informāciju mēs ievācam un kā mēs ievācam, izmantojam, izpaužam un pārvaldām šādu informāciju, lūdzam iepazīstieties ar mūsu Konfidencialitātes politiku, kas regulē arī to, kā Jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietnes.

10. Eksporta kontrole. Programmatūra vai citi materiāli mūsu Tīmekļa vietnēs var būt pakļauti ASV Eksporta kontrolei. Nekāda veida programmatūru mūsu Tīmekļa vietnēs nedrīkst lejupielādēt un eksportēt (i) uz (vai to pilsoņiem vai iedzīvotājiem) Kubu, Irāku, Lībiju, Ziemeļkoreju, Irānu, Sudānu, Sīriju vai citu valsti, kurai ASV ir noteikusi preču embargo, vai uz jebkuru citu valsti, kur tam būtu nepieciešama licence, vai ir spēkā ierobežojumi vai aizliegumi, ko nosaka ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošību birojs, ASV Valsts kases Ārvalstu kapitāla kontroles birojs, vai citi līdzīgi noteikumi vai iestādes; vai (ii) jebkuram, kas iekļauts ASV Valsts kases Īpaši noteikto pilsoņu sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta noraidīto pasūtījumu tabulā vai tamlīdzīgos sarakstos. Lejupielādējot vai lietojot jebkādu programmatūru mūsu Tīmekļa vietnēs, Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs neatrodaties jebkādā no minētajām valstīm, neesat to kontrolē, neesat to pilsonis vai iedzīvotājs, un neatrodaties kādā no minētajiem sarakstiem.

11. Atteikums no garantijām/atbrīvošana no atbildības.


JŪS UZŅEMATIES VISU RISKU PAR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU. TĪMEKĻA VIETNES UN VISA PROGRAMMATŪRA, PAKALPOJUMI, SATURS UN LIETOTĀJU RADĪTAIS SATURS, KAS IR PIEEJAMS CAUR TĪMEKĻA VIETNĒM TIEK NODROŠINĀTS „KĀ IR" BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, NEPĀRKĀPŠANU, TIESĪBĀM VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA DAŽAS JURISDIKCIJAS VAR NEPIEĻAUT NETIEŠO GARANTIJU IZSLĒGŠANU, TĀDĀ GADĪJUMĀ DAŽI IZŅĒMUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES. MĒS NENODROŠINĀM VAI NEGARANTĒJAM, KA, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNES, JEBKĀDU PROGRAMMATŪRU, PAKALPOJUMUS, SATURU VAI LIETOTĀJU RADĪTO SATURU, NETIKS PĀRKĀPTAS TREŠO PERSONU TIESĪBAS. MĒS NEGARANTĒJAM, KA TĪMEKĻA VIETNE, JEBKĀDS SATURS VAI SATURS, KURAM PIEKĻŪST, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, IR PILNĪGI DROŠS, PILNĪGS VAI IR BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI, VAI KA TĪMEKĻA VIETNE VAI SERVERIS, KAS PADARA TĪMEKĻA VIETNI PAR PIEEJAMU, NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS ELEMENTUS. MĒS NEATBILDAM PAR TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU, TOSTARP, BET NE TIKAI, SATURU UN JEBKĀDIEM PAZIŅOJUMIEM, KĻŪDĀM VAI IZLAIDUMIEM TAJĀ, PAR SATURU, KO SNIEDZ TREŠĀS PERSONAS (TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR SATURU, KAS PĀRKĀPJ TREŠO PERSONU TIESĪBAS), PAR ATSAUCĒM UZ JEBKURU CITU TĪMEKĻA VIETNI VAI TĀS VEIDU VAI SATURU, VAI PAR JEBKURU CITU JAUTĀJUMU SAISTĪBĀ AR TĪMEKĻA VIETNI UN TO, KĀ JŪS TO IZMANTOJAT. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA VEIDA CILVĒKTIESĪBU PĀRKĀPUMA, LĪGUMA, STINGRAS ATBILDĪBAS VAI CITU JURIDISKU VAI OBJEKTĪVU IZPRATNI PAR VISIEM UN JEBKĀDA VEIDA TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, IZŅĒMUMA, SODA VAI JEBKĀDA CITA VEIDA ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR ADVOKĀTA KOMISIJAS MAKSĀM UN IZDEVUMIEM, NEIEGŪTO PEĻŅU, PAZAUDĒTIEM DATIEM, ZAUDĒTĀM IESPĒJĀM, SEGŠANAS IZMAKSĀM UN MIESAS BOJĀJUMIEM/ VARDARBĪGU NĀVI), KATRS NO KURIEM ŠAJOS NOTEIKUMOS TIEK IZSLĒGTS PUŠU VIENOŠANĀS CEĻĀ, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI MĒS BIJĀM INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. VIENĪGAIS JUMS PIEEJAMAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NEAPMIERINĀTĪBAS GADĪJUMĀ AR ŠO TĪMEKĻA VIETNI IR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS PĀRTRAUKŠANA. LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA DAŽAS JURISDIKCIJAS VAR NEPIEĻAUT NOTEIKTU ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANU, TĀDĀ GADĪJUMĀ DAŽI NO IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM IZŅĒMUMIEM VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES.

12. Atlīdzība. Izmantojot Tīmekļa vietni, Jūs piekrītat aizsargāt, atlīdzināt un pasargāt Ferrero, to amatpersonas, direktorus, darbiniekus, mātes, meitas uzņēmumus, filiāles, biznesa partnerus, tīmekļa vietnes izstrādātājus, pārstāvjus un aģentus (turpmāk tekstā kopā – „No atbildības atbrīvotās Puses") no un pret jebkādām un visām pretenzijām, zaudējumiem, pienākumiem, saistībām, izmaksām vai parādiem un izdevumiem (tostarp, bet ne tikai, saprātīgām advokāta komisijas maksām un izmaksām), kas izriet no: (i) jebkura Jūsu izdarīta šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma, (ii) jebkāda veida Iesnieguma vai Lietotāja radītā satura (tostarp, bet ne tikai, prasībām par autortiesību, preču zīmju, tirdzniecības noslēpumu vai citu trešās personas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma, publicitātes tiesību un tiesību uz privātumu pārkāpuma vai neslavas celšanas), (iii) Jūsu veiktas jebkāda Satura vai funkciju izmantošanas, kas pieejamas Tīmekļa vietnē vai izmantojot to (izņemot tiktāl, ciktāl prasība ir balstīta uz trešo personu tiesību pārkāpumu, izmantojot Ferrero radītos materiālus), (iv) Jūsu izdarītā piemērojamo tiesību aktu vai jebkādas vienošanās ar trešo personu vai noteikumu, kas uz Jums attiecas, pārkāpuma, un (v) jebkura cita jautājuma, kas skar Tīmekļa vietni un Jūsu piekļuvi, un tās izmantošanu.

Jūs piekrītat pielikt visas pūles, lai sadarbotos ar mums, lai aizsargātu jebkuru šādu jautājumu. Mēs paturam tiesības uz sava rēķina uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli pār jebkuru jautājumu, kas attiecas uz Jūsu veicamo zaudējumu atlīdzināšanu.

13. Piemērojamie likumi/jurisdikcija. Visi jautājumi, kas attiecas uz Tīmekļa vietni un/vai šiem Lietošanas noteikumiem, tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Luksemburgas Lielhercogistes likumiem, bez atsauces uz kolīzijas vai izvēles iespēju starp tiesību principiem. Jūs piekrītat, ka ekskluzīvā jurisdikcija un jebkuras tiesvedības vieta, kas attiecas uz Tīmekļa vietni un/vai šiem Lietošanas noteikumiem, būs atbilstošās tiesas, kas atrodas Luksemburgas pilsētā.

Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja Jūs esat ASV vai Kanādas pilsonis, uzturaties tajās vai piekļūstat Tīmekļa vietnei no šīm valstīm, tad Tīmekļa vietnes/šos Lietošanas noteikumus regulē (ASV) Ņujorkas štata likumi, un Jūs piekrītat, ka ekskluzīvā jurisdikcija un jebkuras tiesvedības vieta, kas attiecas uz Tīmekļa vietni un/vai šiem Lietošanas noteikumiem, būs atbilstošās tiesas, kas atrodas Ņujorkas apgabalā, Ņujorkas štatā (ASV). Mēs negarantējam un netieši nenorādām uz to, ka Tīmekļa vietnes vai Tīmekļa vietņu Saturs/materiāli ir piemēroti izmantošanai ārpus Eiropas Savienības vai Amerikas Savienotajām Valstīm.

Lai gan mūsu Tīmekļa vietnes ir pieejamas visā pasaulē, mūsu Tīmekļa vietnēs esošais Saturs vai atsauces uz to var nebūt pieejamas visām personām vai visos reģionos.

Turklāt Tīmekļa vietnes var saturēt atsevišķas sadaļas, kas ir īpaši paredzētas noteiktiem reģioniem (turpmāk – „Vietējās sadaļas"). Lūdzam ņemt vērā, ka Vietējās sadaļas var saturēt īpašus iekšējos noteikumus (turpmāk – „Iekšējie noteikumi"), kas prevalē pār šiem Lietošanas noteikumiem. Mēs Jūs informēsim par to, kad tiek piemēroti Iekšējie noteikumi, un, ja Jūs piekļūsiet un / vai izmantosiet jebkuru Vietējo sadaļu, Jūs arī piekritīsiet ievērot atbilstošos Iekšējos noteikumus.

Turklāt ne visām personām būs iespēja piedalīties, būs tiesības saņemt piedāvājumus vai laimēt balvas, attiecīgā gadījumā, izlozēs, saturos vai līdzīgās akcijās, kas būs pieejamas, izmantojot Tīmekļa vietni. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā ierobežot mūsu Tīmekļa vietņu un/vai jebkura pakalpojuma pieejamību jebkurai personai, reģionam vai jurisdikcijai. Jūs uzņematies pilnu atbildību par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu.

14. Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma (turpmāk – „DTAL") paziņojums (tikai ASV). Mūsu politikā ietilpst atbilstoši reaģēt uz paziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem, kas atbilst 1998. gada ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam („DTAL"), tostarp likvidējot vai liedzot pieeju materiāliem, kas tiek uzskatīti par nelikumīgas darbības priekšmetu. Ja Jūs labticīgi uzskatāt, ka materiāli, kas pieejami vienā no mūsu Tīmekļa vietnēm, pārkāpj Jūsu autortiesības, Jums ir jāsūta prasība vai paziņojums par pārkāpumu attiecībā uz šo Tīmekļa vietni vai tās Saturu Ferrero īpašajam pārstāvim uz:

Ferrero U.S.A., Inc. Adresāts: Patērētāju Attiecības 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873. Tālruņa numurs: (800) 688-3552

15. Nodalāmība. Ja kāds šo Lietošanas noteikumu termins vai noteikums tiek konstatēts vai atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai nepiemērojamu jebkāda iemesla dēļ saskaņā ar jebkuru likuma varu vai sabiedrisko kārtību, šāds nosacījums ir nodalāms tiktāl, ciktāl tas ir spēkā neesošs vai nepiemērojams, un pārējie nosacījumi paliek pilnā spēkā.

16. Atteikšanās no tiesībām; tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Gadījumā, ja mēs daļēji vai pilnībā neesam izmantojuši jebkādas no tiesībām vai atteikumu no pretenziju iesniegšanas par jebkādu Jūsu izdarītu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu, tas neliedz mums veikt turpmāku šādu tiesību īstenošanu, vai arī tas netiks uzskatīts par mūsu atteikumu no pretenziju iesniegšanas par jebkuru Jūsu turpmāko šādu tiesību vai jebkura šo Lietošanas noteikumu nosacījuma pārkāpumu. Mūsu tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem ir kumulatīvi, un jebkādu šādu tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošana neierobežo mūsu tiesības izmantot jebkuras citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

17. Kontaktinformācija. Ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri par Tīmekļa vietnēm vai šiem Lietošanas noteikumiem, vai arī ja Jūs vēlaties paziņot par jebkādu saturu, ko Jūs uzskatāt par neatbilstošu šiem Lietošanas noteikumiem, Jūs varat sazināties ar mums:

„Ferrero International S.A." Adresāts: Patērētāju Attiecības – „Nutella Findel" biznesa centrs, „B" komplekss, Rue de Trèves iela, L-2632 Findela, Luksemburga, +352 349711

© 2015 Ferrero Group. Visas tiesības aizsargātas.