Kontrolēta augstākās kvalitātes piena piegādes ķēde

Kontrolēta augstākās kvalitātes piena piegādes ķēde
Nutella® ražošanā mēs izmantojam vienīgi pienu, ko piegādā uzticami biznesa partneri, kas spēj nodrošināt kontrolētai piegādes ķēdei atbilstošus ražošanas un piegādes apstākļus. Mēs garantējam stingru un nepārtrauktu piegādātāju atlasi un pilnīgi piegādes procesa pārredzamību. Mēs izmantojam kontroles mehānismu, kas ir daudz stingrāki, nekā tie, ko pieprasa likums, kā arī veicam papildus pārbaudes, lai varētu nodrošīnāt augstākās kvalitātes pienu.

Kvalitāte un svaigums

Kvalitāte un svaigums
Ferrero gadu gaitā ir nepārtraukti uzturējis un lolojis ilgtermiņa attiecības ar rūpīgi atlasītiem piegādātājiem no vietējiem piena ražošanas reģioniem.
Mūsu piegādātāji pienu savāc tieši no lauksaimniekiem, tādējādi nodrošinot svaigumu, garšas kvalitāti un produkta drošību.
Šāda pieeja ir ļāvusi uzplaukt abpusējai sadarbībai ar mērķi nodrošināt nemainīgus piena kvalitātes standartus , svaigumu un kvalitāti pie Ferrero piena piegādātājiem visā pasaulē.

Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontrole
Piedevām piena augstāko kvalitāti kontrolē starptautiska ekspertu komisija. Piena paraugus viņi nogaršo un pārbauda ik dienas. Konstanta sastāvdaļu organoleptiskās kvalitātes kontrole notiek visdažādākajos piegādes un ražošanas posmos (pie piegādātājiem, ražotnē piegādes ienākšanas brīdī, tāpat arī pētniecības un attīstības nofaļā un kvalitātes kontroles līmenī), izmantojot modernas deskriptīvi sensorās analīzes metodes.