NUTELLA® Preču Zīmes Izmantošanas

NUTELLA® ir Ferrero S.p.A. reģistrēta preču zīme.
NUTELLA® riekstu šokolādes krēma izmantošana citu produktu pagatavošanā nepiešķir jums automātiski tiesības izmantot NUTELLA® preču zīmi. Taču Ferrero S.p.A piešķir piekrišanu preču zīmes ierobežotai izmantošanai atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

 

NUTELLA® PREČU ZĪMES IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI NEATKARĪGIEM MAZUMTIRGOTĀJIEM SAISTĪBĀ AR SVAIGI PAGATAVOTIEM PRODUKTIEM TŪLĪTĒJAM PATĒRIŅAM

 

Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) attiecas tikai uz neatkarīgiem mazumtirgotājiem, kuri Latvijā darbojas pārtikas preču tirdzniecības un/vai ēdināšanas jomā (piemēram, neatkarīgas maizes ceptuves, restorāni, beķerejas un kafejnīcas) (turpmāk – “Mazumtirgotāji”) un kuri vēlas izmantot atsauci uz NUTELLA® riekstu šokolādes krēmu kā sastāvdaļu, kas tiek izmantota vienā vai vairākos piedāvātajos produktos (turpmāk – “Produkts”). Šie Noteikumi un ar tiem piešķirtās izmantošanas tiesības attiecas tikai uz neatkarīgiem Mazumtirgotājiem ar atsevišķu veikalu; pārtikas preču tirdzniecības uzņēmumi un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kas ir uzņēmumu “ķēdes” daļa vai kas īsteno darbību uz franšīzes līguma pamata, nav uzskatāmi par Mazumtirgotājiem šo Noteikumu izpratnē un līdz ar to nav tiesīgi izmantot NUTELLA® preču zīmi saskaņā ar šiem Noteikumiem. Ja mazumtirgotājam ir šaubas par to, vai tas ir uzskatāms par autorizēto Mazumtirgotāju, tas var sazināties tieši ar Ferrero.

Ferrero ir tiesīgs grozīt vai atcelt šos Noteikumus, un Mazumtirgotāji piekrīt vismaz reizi sešos mēnešos pārbaudīt, vai Noteikumi nav tikuši grozīti un joprojām ir spēkā. Mazumtirgotāji piekrīt ievērot un uzņemties par saistošu Noteikumu aktuālāko redakciju.

 

Noteikumi

1) Jums ir tiesības izmantot NUTELLA® preču zīmi, lai informētu patērētājus par to, ka apstiprinātajā pārtikas produktā (“Produkts”), atbilstoši Noteikumu beigās norādītajam, kā sastāvdaļa vai tā pārklāšanai tiek izmantots NUTELLA® riekstu šokolādes krēms. Ir aizliegta jebkāda NUTELLA® preču zīmes izmantošana reklāmai vai materiāliem, kas ir izvietoti ārpus tirdzniecības vietas.
 

2) Produkts tiek gan sagatavots, gan tirgots tikai un vienīgi Mazumtirgotāja tirdzniecības vietā, drošā un veselīgā vidē, atbilstoši piemērojamo tiesību aktu, noteikumu un pašvaldības rīkojumu prasībām.
 

3) Produkts tiek svaigi pagatavots un pārdots ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tā pagatavošanas.
 

4) Nav atļauta NUTELLA® krēma vārīšana, saldēšana vai sajaukšana ar citām sastāvdaļām.
 

5) NUTELLA® preču zīme vienmēr jāizmanto:

a) ar vienkrāsainiem lielajiem burtiem (NUTELLA® logo () izmantošana saskaņā ar šiem Noteikumiem nav atļauta); un

b) kopā ar reģistrētas preču zīmes simbolu ®.
 

6) Norāde uz NUTELLA® preču zīmi nevar tikt jebkādā veidā izcelta, salīdzinājumā ar piedāvātā Produkta nosaukumu.
 

PIEMĒRS

 


 

7) NUTELLA® preču zīme nevar tikt izmantota veidā, kas norāda uz jebkāda veida piederību Ferrero vai ļauj negodprātīgi gūt priekšrocības no Ferrero preču zīmes atpazīstamības. Turklāt produkti, kuru sastāvā ir NUTELLA®, nevar tikt norādīti kā galvenie (dominējošie), salīdzinājumā ar citiem tirdzniecības vietā piedāvātajiem produktiem.
 

ATĻAUTO UN AIZLIEGTO IZMANTOŠANAS VEIDU PIEMĒRI
Gadījumā, ja Mazumtirgotājs piedāvā vairāk nekā vienu Produktu, tirdzniecības vietā izvietotajā ēdienu piedāvājuma izkārtnē NUTELLA® riekstu šokolādes krēms var tikt norādīts piedāvātā Produkta variāciju pirmajā pozīcijā tikai zem viena no piedāvāto Produktu nosaukumiem. Piemēram:

 

 

Tirdzniecības vietā izvietotajās ēdienu piedāvājuma izkārtnēs NUTELLA® riekstu šokolādes krēms nevar tikt norādīts piedāvātā Produkta variāciju uzskaitījuma pirmajā pozīcijā zem visu Produktu nosaukumiem. Piemēram:

 

 

Tirdzniecības vietā izvietotās ēdienu piedāvājuma izkārtnes (to daļas vai elementi) nevar tikt veltītas tikai Produktiem, kas satur NUTELLA® riekstu šokolādes krēmu. Piemēram, šādu izkārtņu izvietošana nav atļauta:

 

 

Tirdzniecības vietā ir atļauts izvietot NUTELLA® riekstu šokolādes iepakojumus, kuri tiek faktiski glabāti un/vai izmantoti Produktu pagatavošanai, ar nosacījumu, ka NUTELLA® krēma iepakojumi netiek izvietoti tirdzniecības vietā tikai dekoratīvos nolūkos. Jebkādu (Ferrero nodrošināto) tirdzniecības materiālu izvietošanai tirdzniecības vietā ir jābūt adekvātai. Piemēram:

 

 

Pārmērīga NUTELLA® riekstu šokolādes krēma iepakojumu izvietošana, drīzāk veidojot daļu no tirdzniecības vietas interjera, un nevis faktiskai lietošanai paredzētu produktu izvietošanu (skat. piemēru zemāk) bez Ferrero rakstveida piekrišanas nav atļauta. Ferrero zīmola materiālus, izņemot NUTELLA® riekstu šokolādes krēma iepakojumus, kuri tiek izmantoti Produktu pagatavošanai, nav atļauts izmantot bez Ferrero rakstveida piekrišanas.

 


 

8) NUTELLA® preču zīmes izmantošana Produkta demonstrēšanai ir atļauta tikai un vienīgi atsaucoties uz produktu veidiem, ko Ferrero ir nepārprotami apstiprinājusi lietošanai kombinācijā ar NUTELLA® riekstu šokolādes krēmu. Ferrero apstiprināto formulējumu saraksts ir pievienots šo Noteikumu beigās, un Ferrero patur tiesības pievienot un/vai dzēst vienu vai vairākas no sarakstā ietvertajām pozīcijām pēc saviem ieskatiem.
 

9) Ferrero patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt kādam Mazumtirgotājam vai Mazumtirgotāju kategorijai saskaņā ar šiem Noteikumiem piešķirtās NUTELLA® preču zīmes izmantošanas tiesības. Šo Noteikumu neievērošanas gadījumā Mazumtirgotājs nekavējoties zaudē tiesības izmantot NUTELLA® preču zīmi.
 

Apstiprinātie formulējumi:

  • Maize ar Nutella ®
  • Plānās pankūkas ar Nutella ® / Crêpes” ar Nutella ®
  • Kruasāns/briošs ar Nutella ®
  • Pankūka ar Nutella ®
  • Grauzdēta maizes šķēle ar Nutella ®
  • Vafele ar Nutella ®