Cukurs

Cukurs

Atkarībā no ražošanas ģeogrāfiskās atrašanās vietas Nutella® sastāvā ir cukurbiešu vai/un rafinēts niedru cukurs. Mūsu visa pasaulē iepirktā cukura veidu sadalījums ir aptuveni šāds: 75% cukurbiešu cukura un 25% niedru cukura.

Uzticības vēsture

Uzticības vēsture
Ferrero iedibina un uztur spēcīgas uzticībā balstītas attiecības ar lauksaimniecības kooperatīviem un cukura ražotājiem. Ar dažiem no piegādātājiem mēs sadarbojamies jau 42 gadus. Lai atbalstītu izejvielu piegādi no citām cukura ražotājvalstīm, jauniem piegādātājiem mūsu sagādes un kvalitātes kontroles komandas liek iziet iesākuma atlases procedūru. Tas garantē, ka izejvielas vienmēr atbilst Grupas augstās kvalitātes standartiem, ko pārrauga iekšējā audita sistēma. Cieša sadarbība ar piegādātājiem Ferrero ļauj identificēt Nutella® izmantoto cukuru.

Kvalitāte pirmajā vietā

Kvalitāte pirmajā vietā
Mēs iepērkam vienīgi kristālisko cukuru ar noteikta izmēra daļiņām. Saņemot cukura partiju, tiek veikta stingra tīrības un daļiņu izmēra kontrole.
Ferrero Grupa apliecina, ka tās produktos, tajā skaitā Nutella®, netiek izmantoti ģenētiski modificēti organismi. Izmantotais cukurs ir 100% ģenētiski nemodificēts.

BONSUCRO: Labo cukurniedru iniciatīva

BONSUCRO: Labo cukurniedru iniciatīva
Līdz 2020. gadam Ferrero ir apņēmies no sertificētiem cukurniedru audzētājiem uzpirkt visu rafinētā cukura ražu. Kopš 2010. gada Grupa ir iesaistījusies Bonsucro – Labo cukurniedru iniciatīvā, kas ir globāla bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir ar sertifikācijas sistēmu veicināt ilgtspējīgu cukurniedru audzēšanas nozares attīstību. 2014. gadā Bonsucro pasniedza Ferrero Group pirmo Līderības balvu, tādējādi novērtējot uzņēmuma lomu ilgtspējīgas cukurniedru nozares attīstībā.