Kakao

Kakao

Visste du at kakao (Theobroma cacao) betyr "gudenes føde"? Aztekerne regnet kakaotreet som hellig. Theobroma cacao kommer opprinnelig fra Sør-Amerika, men dyrkes idag i tropiske områder i flere deler av verden.

Utvelgelsen

Utvelgelsen
Den kakaoen vi bruker til Nutella®, stammer hovedsakelig fra Vest-Afrika. Kakaotrær bærer kakaokapsler som vokser direkte ut fra selve stammen eller grenene. Når kapslene blir modne, høstes de og befris for massen rundt. Kakaokapslene, fruktene som inneholder kakaobønnene, høstes året rundt. Kapslene åpnes, og bønnene med den søtaktige massen fjernes for så å gjære. Gjæringsprosessen varer omtrent en uke. Det er tilstrekkelig til at bønnene utvikler sin aroma og smak. De gjærede bønnene blir deretter soltørket for å redusere fuktighetsinnholdet og til slutt sendt til Ferrero-fabrikkene. Vi kjøper kun nøye utvalgte kakaobønner av beste kvalitet.

Fagkunnskap innenfor bearbeiding av kakaobønner

Fagkunnskap innenfor bearbeiding av kakaobønner
Den kakaoen vi bruker, bearbeides utelukkende ved Ferreros produksjonsanlegg etter strenge kvalitetskontroller: organoleptiske, fysiske, kjemiske, mikrobiologiske kontroller.
Vi kjøper bare ubehandlede kakaobønner, og vi omdanner dem til kakaopulver for å produsere Nutella®.
I årenes løp har vi bygget opp stor ekspertise innenfor bearbeiding av kakaobønner. Ferreros kakaopulver har en egen aroma som bidrar til den unike Nutella®-smaken.

Bearbeidingsmetoden

Bearbeidingsmetoden
Kakaopulveret fremstilles ved at ubehandlede kakaobønner bearbeides i en flerfaset omdannelsesprosess. Vi starter med tørkefasen, etterfulgt av avskallingsfasen: Bønnene legges i en stor kvern som skiller den spiselige, knuste delen som skal males, fra skallet.
De knuste bønnene behandles deretter med alkalier og brennes for å få frem aromaen og fargen. Deretter maler vi dem til kakaomasse som presses for å skille kakaosmøret fra "kakaokaken". Til slutt, etter å ha fjernet "kakaokaken", får vi kakaopulver.

Veien mot en bærekraftig forsyningskjede for kakao

Veien mot  en bærekraftig forsyningskjede for kakao
Kakao dyrkes hovedsakelig i utviklingsland. Etterspørselen etter kakao er stigende, og bønder står overfor mange utfordringer for å forsyne det globale markedet og håndtere komplekse økonomiske, sosiale og miljørelaterte spørsmål. Ferrero kjøper cirka 120 000 tonn kakaobønner hvert år. For å sikre kakaosektorens fremtid prioriterer vi ikke bare å sikre førsteklasses forsyning av kakao, men også noe som er enda viktigere, nemlig å forbedre levekårene for kakaodyrkerne og deres familier i de landene der vi kjøper kakao, og øke den kunnskapen de har om landbruk.

Arbeid mot et felles mål

Arbeid mot et felles mål
Ferrero er medlem av Verdens kakaoforbund (WFC). Forbundet fremmer en bærekraftig kakaosektor gjennom økonomisk og sosial utvikling samt ansvarlig bruk og vern av miljøet i områder der kakao dyrkes. Ferrero har som mål å skape en hundre prosent sertifisert bærekraftig kakaosektor innen 2020 og samarbeider tett med sertifiseringsstandarder (for øyeblikket med UTZ Certified, Rainforest Alliance CertifiedTM og Fairtrade) for å forbedre levekårene for kakaodyrkerne og deres familier og øke kunnskapen om landbruk i produksjonslandene. I dag er mer enn 40 % av den kakaoen vi bruker, sertifisert, og vi vil fortsette å øke takten i arbeidet med å nå vårt endelige mål.

Cacao roadmap