Palmeolje

Palmeolje

Palmeolje fremstilles av fruktkjøtt fra oljepalmen (Elaeis guineensis) som vokser rundt ekvator. Denne tropiske frukten har en rødlig farge og størrelse omtrent som en stor oliven.

Foto: rspo.org

Fra et tropisk klima

Fra et tropisk klima
Naturen spiller en stor rolle i produksjonen av palmeolje. Palmeplanten trives best i solskinn, tropiske temperaturer og jevnt fordelt nedbør gjennom hele året.
Sammenlignet medproduksjonen av andre vegetabilske oljer bruker palmeolje mindre areal. Oljepalmer produserer i snitt 3,7 tonn palmeolje per hektar i forhold til andre rivaler (soyabønne, solsikke og raps) som gir mindre enn 0,7 tonn olje per hektar. Takket være sin overlegne produktivitet klarer palmeoljen å tilfredsstille den voksende etterspørselen etter vegetabilske oljer.

En naturlig fruktolje som har vært brukt i matlaging i hundrevis av år

En naturlig fruktolje som har vært brukt i matlaging i hundrevis av år
Palmeolje har vært brukt i matlaging i over 10 000 år.
I Sørøst-Asia, Afrika og deler av Brasil brukes palmeolje mye til matlaging i hjemmet.
I Vesten brukes palmeolje hovedsakelig i raffinert form som en naturlig ingrediens i mange næringsmidlersom margarin, sukkervarer, iskrem og bakervarer.

Palmeolje tilfører Nutella® unike egenskaper

Palmeolje tilfører Nutella® unike egenskaper
Palmeolje brukes i Nutella® for å gi produktet den kremete teksturen. Palmeolje er med på å forsterke smaken av ingrediensene. Det er dessuten den ingrediensen som best gir Nutella® den rette, jevne konsistensen og den spesielle smørbarheten, og som fremfor alt forhindrer den hydrogeneringsprosessen som ellers ville danne helseskadelige transfettsyrer. Palmeolje bidrar også til å bevare den unike Nutella®-smaken gjennom hele produktets holdbarhetstid fordi oksideringsstabiliteten er høyere enn for andre vegetabilske oljer.

Palmeoljeforedling

Palmeoljeforedling
Ferrero har solid erfaring fra foredling av palmeolje, og dette skjer med det største omhu, takket være avanserte teknologier og et spesielt fokus på kvalitet og sikkerhet.
Innhøstingen av palmefrukt skjer varsomt, og tiden fra frukten høstes til oljen trekkes ut er kortest mulig. Prosesseringsfasen er også svært omhyggelig, med bruk av skånsom varmebehandling for å holde utviklingen av kontaminanter på et minimum.
Kontaminanter fra varmebehandling er stoffer som kan forekomme i alle typer olje og fett når de utsettes for svært høye temperaturer, og de kan ha negative helseeffekter hvis de forekommer i stort omfang. Nutella® er et fullstendig trygt produkt produkt og samsvarer allerede med de nye terskelverdiene som anbefales av EFSA (den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet). Vi hilser dette EFSA-initiativet velkommen: vi prioriterer alltid helse og sikkerhet.

Bare bærekraftig, sporbar og sertifisert palmeolje i Nutella®

Bare bærekraftig, sporbar og sertifisert palmeolje i Nutella®
Den vegetabilske oljen som brukes i Nutella®, er hundre prosent RSPO-sertifisert, bærekraftig palmeolje.. Ferreros RSPO-sertifisering er også blitt lovprist av Richard Holland, direktør for WWFs markedsomstillingsinitiativ.

Ferrero og palmeoljecharteret

Ferrero og palmeoljecharteret
Sertifiseringen er det første skrittet på veien mot å innfri en mer brærekraftig produksjon.. I november 2013 valgte vi å styrke vårt engasjement for ansvarlig anskaffelse av palmeolje gjennom Ferreros palmeoljecharter. Formålet var i enda større utstrekning å sikre at den palmeoljen som brukes i Nutella®, ikke bidrar til avskoging, artsutryddelse, store klimagassutslipp eller brudd på menneskerettighetene. 17. November ble Ferrero også en del av Palm Oil Innovation Group (POIG), et initiativ for å reformere palmeoljeindustrien, gjennom RSPO standarder og forpliktelser.

Kontroller i felten

Kontroller i felten
Sammen med TFT, en teknisk samarbeidspartner, arbeider vi direkte i felten for å vurdere hva som blir gjort på plantasjene våre i samsvar med miljø- og samfunnskriteriene i Ferrero-charteret. Hver sjette måned offentliggjør vi oppdateringer.
Per juni 2015 er palmeoljen i Nutella® og andre Ferrero-produkter hundre prosent atskilt og kommer fra 59 bruk og 249 plantasjer på Malayahalvøya (74 % av totalvolumet), Papua Ny-Guinea (17,4 %), øyene i Malaysia (3,8 %), Indonesia (1,7 %), Brasil (1,0 %) og Salomonøyene (0,1 %) ifølge sporbarhetsdataene fra TFT. Vi bruker dessuten cirka 27 510 småbrukere eller småbønder som leverandører.

Greenpeace anerkjenner Ferreros palmeoljecharter

Greenpeace anerkjenner Ferreros palmeoljecharter
Våre tiltak for å takle avskoging på en fornuftig og ansvarlig måte støttes av Greenpeace, som regner Ferrero som et av de første og mest aktive selskapene som innfører en strategi for å stanse avskogingen

Mer informasjon om palmeolje finnes på vår side med vanlige spørsmål.