Vanlige spørsmål
Sukker
Sukker
De sukkertypene vi kjøper globalt kan grovt klassifiseres som følger: 75 % sukkerbete og 25 % raffinert rørsukker.
Palmeolje
Palmeolje
Ja, det er fullstendig trygt å spise Nutella®. Forbrukernes helse og velvære har førsteprioritet hos Ferrero. Påstander om at man kan få kreft av Nutella® fordi det inneholder palmeolje er upålitelige og har ikke noe vitenskapelig grunnlag.
I motsetning til villedende påstander er det helt feil å hevde at palmeolje er skadelig for helsen. Ferrero har alltid vært svært opptatt av kvaliteten til så vel våre produkter som råvarene. Palmeolje brukes først og fremst på grunn av dens naturlige opprinnelse. Dens struktur er ideell til sukkervarer og smørbart pålegg og gjør det dermed unødvendig å bruke transfett. Palmeolje har vært brukt i matlaging i flere tusen år. Mange forskningsstudier bekrefter den nøytrale effekten av palmeolje på stoffskiftet ved et balansert kosthold.
Palmeolje er det beste alternativet for å sikre at produktet får riktig konsistens og tekstur, og påvirker ikke de andre ingrediensenes karakteristiske smak. Det viktigste er at den ikke krever hydrogeneringsprosessen som danner "transfett", noe myndigheter og forskere verden over har innsett å være spesielt helsefarlig. Mange andre oljetyper ville måtte hydrogeneres for å oppnå den konsistensen våre produkter krever.
Ifølge EFSAs (den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet) seneste anbefalinger finnes det enkelte varmeprosessfremkalte kontaminanter (2-MCPD, 3-MCPD, GE) i et bredt utvalg matvarer, og i større kvanta i vegetabilske oljer som utsettes for høye temperaturer under matvareforedling. Disse kontaminantene dannes i betydelig grad når oljen når en temperatur over 200 °C.
EFSA har sett at industrien har begynt å optimere prosessene med lavere temperaturer, og resultatene er lovene, men det er ønskelig at det oppnås mer. Som følge av dette har oljene og fettet betydelig lavere nivåer av kontaminanter enn de vanlige typene man finner på markedet. Dette gjør det mulig å lage produkter med minimale nivåer av kontaminanter helt i tråd med parametrene EFSA har definert.
EFSA har verken nevnt Nutella® i sine anbefalinger eller anbefalt at man bør slutte å spise palmeolje. Dessuten er Nutella® aldri blitt fjernet fra supermarkedhyllene i noe land.
Ferrero bekrefter at Nutella® aldri er blitt fjernet fra supermarkedhyllene i noe land. Den italienske supermarkedskjeden Coop fjernet produkter fra deres eget varemerke som inneholdt palmeolje.
Nei. Den vegetabilske oljen som finnes i Nutella® er palmeolje, som ekstraheres på naturlig vis fra palmefrukten og gir pålegget den kremaktige konsistensen. Derfor trenger ikke produktet å gjennomgå en hydrogeneringprosess som skaper transfett, som er ansett som svært usunt både av myndigheter og vitenskapsmenn.
Ferrero sluttet seg til RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) så tidlig som i 2005. Denne foreningen etablerte et sett med prinsipper for å fremme produksjon og bruk av en palmeolje som er bærekraftig både for samfunnet og for miljøet. Siden desember 2013 inneholder Nutella® fra våre globale produksjonsanlegg 100 % segregert RSPO-sertifisert palmeolje. Men Ferreros ansvar opphører ikke med sertifisering: engasjementet fortsetter via Palm Oil Charter, som ble lansert i 2013 for å ta tak i de viktigste årsakene til avskoging og skape balanse mellom bevaring av miljøet, samfunnets behov, samt økonomiske fordeler og rentabilitet.
Ferreros palmeoljecharter gjenspeiler vår avgjørelse om å styrke vår forpliktelse til bærekraftig palmeolje. Det består at et sett med retningslinjer som har som mål å utrydde hovedårsakene til avskoging, samt skape en balanse mellom miljømessige og samfunnsmessige hensyn på den ene siden, og lønnsomhet på den andre. De ti målene som er fastsatt av Ferrero i vårt Palm Oil Charter, kan oppsummeres slik:

1. Sporbarhet i forsyningskjeden
2. Ikke rydde skogarealer med store karbonlagre
3. Ikke bruke brenning til å rydde land
4. Ikke dyrke opp torvjord
5. Beskyttelse av truede arter
6. Overvåkning av drivhusgassutslipp
7. Styrking av menneskerettigheter, inkludert FPIC – Free Prior Informed Consent
8. Styrking av arbeidernes rettigheter
9. Ikke bruke parakvat (ugressmiddel)
10. Aktiv kamp mot korrupsjon

Alle disse sakene vil bli vurdert sammen med TFT-organisasjonen (ex The Forest Trust).
Hasselnøtter
Hasselnøtter
Våre hasselnøtter kommer hovedsakelig fra Tyrkia og Italia. Ferrero er en av de største brukerne av hasselnøtter på verdensbasis. Vi har derfor til hensikt å implementere 100 % sporbarhet av alle hasselnøttene vi bruker innen 2020.
Kakao
Kakao
Kakaoen som brukes i Nutella® kommer hovedsakelig fra Elfenbenskysten og Ghana. Ferrero prosesserer de rå kakaobønnene til kakaosmør og kakaopulver direkte ved sine fabrikker.
I samsvar med sine Etiske retningslinjer, bekrefter Ferrero sin klare intensjon om å bidra til utrydding av barnearbeid, spesielt de mest skadelige formene av det, samt alle typer slavearbeid, tvangsarbeid eller straffarbeid. Ferreros Etiske retningslinjer er basert på ILO-konvensjon 138 om minimumsalder for adgang til sysselsetting, samt ILO-konvensjon 182 om de verste former for barnearbeid. Ferrero påser at deres leverandører overholder prinsippene i ovennevnte retningslinjer. Ferreros Etiske retningslinjer er tilgjengelige på denne nettsiden.
Melk
Melk
Bruken av melkepulver i sjokolade og konfektprodukter er grunnet teknologiske formål. Kvaliteten til skummetmelkpulveret avhenger hovedsakelig av kvaliteten på den ferske melken det er laget av. Vi velger denne melken ut fra kriterier som i noen tilfeller er strengere enn det loven krever.