Veelgestelde vragen
Suiker
Suiker
De soorten suiker die wij wereldwijd aankopen, kunnen grofweg als volgt worden onderverdeeld: 75% bietsuiker en 25% geraffineerde rietsuiker.
Palmolie
Palmolie
In tegenstelling tot sommige opportunistische gezichtspunten is het niet correct om te zeggen dat palmolie schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Ferrero heeft altijd zeer veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zijn producten en grondstoffen. Palmolie wordt in essentie gebruikt vanwege haar natuurlijke oorsprong; het heeft een ideale structuur voor zoetwarenproducten en -spreads en als gevolg hiervan hoeven er geen gehydrogeneerde vetten te worden gebruikt. Palmolie wordt al duizenden jaren gebruikt in menselijke voeding. Veel wetenschappelijke studies bevestigen de neutraliteit van palmolie-effecten op de stofwisseling binnen een evenwichtig voedingspatroon.
Nee. Palmolie vormt een plantaardige olie in Nutella®. Deze olie wordt op natuurlijke wijze gehaald uit het fruitpulp dat het smeersel zijn romige smaak geeft. Om deze reden hoeft het product geen hydrogeneringsproces te ondergaan dat leidt tot de vorming van transvetzuren die door overheden en wetenschappers als bijzonder schadelijk voor de gezondheid worden beschouwd.
Het Ferrero-palmoliehandvest weerspiegelt onze beslissing om ons streven naar het inkopen van duurzame palmolie nog meer kracht bij te zetten. Het bevat een reeks richtlijnen om de belangrijkste oorzaken van ontbossing aan te pakken en een optimale balans te vinden tussen enerzijds ecologische en sociale kwesties en anderzijds winstgevendheid. De tien Ferrero-doelstellingen uit het palmoliehandvest kunnen als volgt worden samengevat:

1. Traceerbare toeleveringsketen
2. Niet overgaan tot ontbossing van land met een hoge koolstofvoorraad
3. Geen gebruik maken van vuur om land vrij te maken.
4. Niet planten op veenbodems
5. Bescherming van bedreigde diersoorten
6. Monitoring van broeikasgassenuitstoot
7. Respect voor de mensenrechten, met inbegrip van de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van inheemse en lokale gemeenschappen (FPIC).
8. Versterking van de rechten van de werknemers
9. Geen gebruik van bestrijdingsmiddel Paraquat
10. Actieve bestrijding van corruptie

Al deze doelstellingen worden verwezenlijkt in samenwerking met de organisatie TFT (voorheen The Forest Trust).
Ferrero is sinds 2005 lid van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil - Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie). Deze vereniging ontwikkelde een reeks criteria met het oog op het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzame palmolie (ecologisch en sociaal). Sinds december 2013 wordt Nutella wereldwijd geproduceerd met 100% gesegregeerde en RSPO-gecertificeerde palmolie. De verantwoordelijkheid van Ferrero houdt echter niet op bij de certificering alleen: het engagement wordt verder kracht bijgezet via ons palmoliehandvest, gelanceerd in 2013, dat tot doel heeft de belangrijkste oorzaken van ontbossing aan te pakken en een optimale balans te vinden tussen het behoud van het leefmilieu, de behoeften van de lokale gemeenschappen en de economische voordeel en levensvatbaarheid.
Ja, het is helemaal veilig om Nutella® te eten. De gezondheid en veiligheid van consumenten heeft de hoogste prioriteit voor Ferrero. Met name claims dat je kanker van Nutella® kunt krijgen omdat het palmolie bevat, zijn onverantwoordelijk en er is geen wetenschappelijk bewijs voor.
Palmolie is de beste optie om te garanderen dat het product de juiste consistentie en structuur heeft en het heeft geen invloed op de kenmerkende smaken van de andere ingrediënten. Het allerbelangrijkste is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van het hydrogeneringsproces, dat "transvetzuren" produceert die door de autoriteiten en de wetenschappelijke wereld als bijzonder schadelijk voor de gezondheid worden beschouwd. Veel andere oliën zouden eerst moeten worden gehydrogeneerd om de consistentie te creëren die we nodig hebben voor onze producten.
Volgens de recente aanbevelingen van het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) zijn sommige thermische schadelijke stoffen (2-MCPD, 3-MCPD, GE) aanwezig in een groot aantal verschillende voedingsmiddelen en worden deze in grotere hoeveelheden aangetroffen in plantaardige oliën die aan hoge temperaturen worden blootgesteld tijdens de voedselverwerking. Deze schadelijke stoffen worden in aanzienlijke mate gevormd als de olie een temperatuur van meer dan 200°C bereikt.
EFSA heeft erkend dat de sector gestart is met het optimaliseren van de processen door lagere temperaturen te gebruiken en de resultaten zijn veelbelovend. EFSA hoopt echter meer te bereiken. Dientengevolge hebben de oliën en vetten significant minder schadelijke stoffen dan de standaard oliën en vetten die op de markt verkrijgbaar zijn. Hierdoor kunnen producten worden gecreëerd met een minimale hoeveelheid schadelijke stoffen, volledig in lijn met de parameter die door de EFSA is gedefinieerd.
EFSA heeft Nutella® niet in zijn aanbevelingen genoemd en heeft ook niet aanbevolen het eten van palmolie te stoppen. Bovendien is Nutella® nooit uit de schappen van supermarkten gehaald, in welk land dan ook.
Ferrero bevestigt dat Nutella® nooit uit de schappen van supermarkten is gehaald, in welk land dan ook. De Italiaanse supermarkt Coop heeft haar eigen huismerkproducten die palmolie bevatten uit de schappen gehaald.
Hazelnoten
Hazelnoten
We kopen onze hazelnoten vooral in Turkije en Italië. Ferrero is wereldwijd een van de grootste gebruikers van hazelnoten. Daarom streven we tegen 2020 naar 100% traceerbaarheid van alle hazelnoten.
Cacao
Cacao
De cacao in Nutella® halen we voornamelijk uit Ivoorkust en Ghana. We kopen de cacaobonen rauw in en verwerken deze zelf in onze fabrieken om er cacaoboter en cacaopoeder van te maken.
In overeenstemming met zijn Business Conduct Codex, bevestigt Ferrero zijn absolute voornemen om bij te dragen tot het uitbannen van kinderarbeid, in het bijzonder de ergste vormen ervan, alsook alle soorten van slavernij en dwangarbeid. De Business Conduct Codex van Ferrero is gebaseerd op ILO Conventie 138 betreffende de toegestane minimumleeftijd om te werken, alsook op ILO Conventie 182 betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid. Ferrero ziet erop toe dat zijn leveranciers volledig handelen in overeenstemming met de richtlijnen van bovengenoemde Codex. De Business Conduct Codex van Ferrero vindt u op deze webpagina.
Melk
Melk
Het gebruik van melkpoeder bij chocolade en zoetwaren gebeurt om technologische redenen. De kwaliteit van het magere melkpoeder hangt grotendeels af van de kwaliteit van de verse melk waaruit het is gehaald. We selecteren deze melk volgens criteria die, in sommige gevallen, zelfs strenger zijn dan de ter zake geldende wetgeving.