VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Persoonlijke gegevens

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens:

Tijdens uw bezoek op www.nutella.com kan FERRERO u om bepaalde persoonlijke informatie vragen. Deze informatie is bestemd voor het bedrijf FERRERO, dat verantwoordelijk is voor de behandeling, de doeleinden van deze gegevensverzameling en het behandelen van uw vragen, en voor marketingstudies en statistieken met als doel u aangepaste aanbiedingen te bezorgen, een kwalitatieve opvolging van onze diensten en commerciële prospectie of om u de mogelijkheid te geven deel te nemen aan spelletjes en wedstrijden die we organiseren.


FERRERO garandeert dat uw gegevens behandeld worden conform de wetgeving rond persoonlijke levenssfeer wat betreft de behandeling van persoonlijke gegevens.  Bepaalde informatie met betrekking tot u zou verplicht gecommuniceerd moeten worden zodat u toegang krijgt tot de dienst van toepassing. Informatie van verplichte aard wordt aangeduid met een asterisk.

Toegangs- en rectificatierecht:

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aangepast door de wet van 11 december 1998 met betrekking tot het behandelen van persoonlijke gegevens, beschikt u op elk moment het recht om de gegevens die u betreffen in te kijken, te wijzigen, recht te zetten en te laten schrappen, hetgeen rechtstreeks kan aangevraagd worden door te schrijven naar:

        FERRERO N.V.
        Consumentendienst
        Terhulpsesteenweg 187
        1170 Watermaal-Bosvoorde

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens:

FERRERO verzekert optimale veiligheidsmaatregelen tegen het verlies, het slechte gebruik en de wijziging van informatie die hen werd toevertrouwd via de surfers. Alle ontvangen gegevens op onze Site worden dagelijks opgeslagen en bewaard op een daartoe bestemde plaats.

FERRERO herinnert u er echter aan dat het aan u is om alle geschikte maatregelen te treffen ter bescherming van uw materiaal, gegevens of software, met name tegen virussen die op het netwerk circuleren.

We melden u dat u elk moment de registratie van ‘cookies' kunt tegengaan door uw browser op volgende wijze te configureren:

• Als u surft op het internet via Microsoft Internet Explorer 6:

·kies het menu 'Extra', en dan 'Internet-opties';

·klik op 'Privacy';

·selecteer het gewenste niveau via de cursor.

• Als u surft op het internet via Microsoft Internet Explorer 5 :

·kies het menu 'Extra', en dan ‘Internet-opties';

·klik op 'Privacy';

·selecteer 'Internet' en dan 'Aangepast niveau';

·zoek de rubriek 'Cookies' en kies de gewenste optie.

• Als u surft op het internet via Netscape 6.X et 7. X :

·kies het menu 'Opmaak - Voorkeuren';

·'Privacy en Beveiliging';

·'Cookies'.

• Als u surft op het internet via Firefox :

·kies het menu 'Extra - Opties';

·klik op de optie 'Privacy';

·rubriek ‘Cookies'.

• Als u surft op het internet via Opera 6.0 :

·kies het menu ‘Bestand - Voorkeuren';

·klik op de optie 'Privacy';

·'Privacy'.

• Indien u andere dan de vernoemde versies van browsers gebruikt, gelieve dan de hulpfunctie te raadplegen of de handleiding. 

Bij het aanpassen van de configuratie van uw browser kunt u: alle cookies aanvaarden, gewaarschuwd worden bij de activatie van een cookie, of alle cookies weigeren (u kunt ook de hulpfunctie van uw browser raadplegen voor meer informatie). Indien uw computer echter ‘cookies' weigert, is het mogelijk dat bepaalde pagina's van de site niet correct functioneren of dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn.

 

Recht van toepassing

De huidige Site is onderworpen aan het Belgisch recht.