GEBRUIKSVOORWAARDEN

Legale voorwaarden

De site www.nutella.com (hierna ‘de Site') wordt uitgegeven door FERRERO N.V. België (hierna ‘FERRERO'), met maatschappelijke zetel in de Terhulpsesteenweg 187, 1170 Watermaal-Bosvoorde, en ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder het nummer 280 168.

De Site werd gerealiseerd voor rekening van FERRERO door : Ogilvy Interactive S.r.l. 20158 Milano (MI) Viale V.Lancetti, 29.


Gebruik van de Site

Kwaliteit van de informatie:

FERRERO stelt alles in het werk om met zorg, aandacht en alle mogelijke middelen steeds kwaliteitsvolle informatie aan te bieden op de site www.nutella.be.

FERRERO kan desalniettemin de juistheid en volledigheid van die informatie niet absoluut garanderen. FERRERO is onderworpen aan een obligatie van middelen, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk direct of indirect vooroordeel rond verkeerdelijk gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig zou zijn.

Toegang tot de Internetsite www.nutella.com:

FERRERO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de Site en tot de websites van haar partners, of omgekeerd uit de onmogelijkheid om de Site te bezoeken.

Intellectueel eigendom:

De presentatie en inhoud van de huidige Site is een werk dat beschermd is door de wetten van het intellectuele eigendom, waarvan de groep FERRERO titularis is.

De informatie geleverd op de Site www.nutella.com mag enkel voor strikt persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Elk gebruik voor commerciële doelen of elk ander doel is eenvoudigweg ten strengste verboden.

Elke wijziging, voorstelling en gedeeltelijke of volledige reproductie voor een ander dan persoonlijk gebruik is formeel verboden. Dit verbod gaat over gelijk welke reproductie-, voorstellings- of aanpassingstechniek, ongeacht de duurtijd ervan. Algemeen is FERRERO niet verantwoordelijk voor elke directe of indirecte schade die voortvloeit uit het verboden gebruik van de informatie of gelijk welk ander element aangeboden op de Site www.nutella.com


Bijdragen van de surfers

Bepaalde rubrieken of toepassingen kunnen op de Site ter beschikking worden gesteld om het u mogelijk te maken te reageren op bepaalde gepubliceerde informatie. Uw bijdragen op de Site zijn uw verantwoordelijkheid en zijn onderworpen aan het naleven van de wetgeving van toepassing. Daarom mogen ze:

  • niet onwaar zijn, onjuist of misleidend;
  • niet publicitair of promotioneel van aard zijn;
  • de rechten van derden niet schaden (beeldenrecht en persoonlijke levenssfeer, intellectueel eigendom, …);
  • de codes en wetten van toepassing niet overtreden;
  • niet treiterend, bevooroordeeld, lasterend, denigrerend, schadend, vulgair, obsceen, hatelijk of beoordelend zijn vanuit raciaal of ethnisch standpunt, tegen de goede zeden zijn of de waardigheid van personen aantasten; dit ter bescherming van minderheden.

FERRERO behoudt zich het recht om op de Site alle bijdragen te weigeren die de vooropgestelde voorwaarden uit voorgaande paragraaf tegenspreken.