Ferrero Grupa

Ferrero Grupa

Ferrero turpina būt uzvarošo ideju ražotājs.

is ir veiksmes ststs, kas turpins jau treajpaaudz. Zmola vrda, finansilveiksmes ststa un miltinacionluzņēmuma pamatir lepnas, skstas un izcilas Pjedmontas itlieu dzimtas pagtnes, tagadnes un nkotnes ststs. Tau tas vl nav viss. Uzņēmumu grupas sekmgs attstbas pamatir ikviena ts darbinieka paaizliedzgais ieguldjums ik dienas.

Koptnodibināšanas 1946. gaduzņēmumu ir vadjusi tieksme pc izcilbas un darbinieku motivcija. Lojalittes un profesionlisma gars ir pamatmsu darbinieku attiecbm ar klientiem, sabiedrbu, iestdm, organizcijm un sadarbbas partneriem.

Šāda aizrautba allanesusi izcilus sasniegumus. 2013.-2014. finanu gadFerrero Group reistrja konsolidtapgrozjuma pieaugumu par 8,4 miljardiem eiro. Ferrero Group nodarbina vairk nek34 000 cilvku 53 valsts, un visa pasauluzņēmumam ir 20 raotnes, no kurm 3 ir Ferrero socils iniciatvas projekti frikun zij, bet 9 – lauksaimniecbas uzņēmumi. Uzņēmuma produkti ir pieejami fundamentls vrtbas un tpamatliktos principus. Un viņš turpins nospraust arvien jaunus nkotnes mrus, vadot uzņēmumu pretarvien jauniem pankumiem.