Często zadawane pytania
Cukier
Cukier
Ok. 75% cukru, który kupujemy na całym świecie to cukier buraczany, a ok. 25% to rafinowany cukier trzcinowy.
Olej palmowy
Olej palmowy
Wbrew pewnym koniunkturalnym twierdzeniom nie jest prawdą, że olej palmowy jest szkodliwy dla zdrowia. Firma Ferrero od samego początku przywiązywała wielką wagę do jakości zarówno swoich produktów, jak i stosowanych w produkcji surowców. Olej palmowy jest stosowany przede wszystkim ze względu na swoje naturalne pochodzenie. Jego struktura sprawia, że doskonale nadaje się do produkcji wyrobów i kremów cukierniczych,
a dzięki jego wykorzystaniu możemy uniknąć stosowania niezdrowych tłuszczów uwodornionych. W procesie uwodorniania (utwardzania) powstają tzw. tłuszcze trans, które według instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i środowisk naukowych są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Zmasowana krytyka oleju palmowego nie jest niczym nowym. Już w latach ‘80 w Stanach Zjednoczonych prowadzona była potężna kampania przeciwko olejowi palmowemu, prawdopodobnie sterowana przez miejscowych producentów oleju sojowego pod pretekstem domniemanej szkodliwości oleju palmowego. Jednak środowiska naukowe całkowicie zdementowały te twierdzenia i uznały olej palmowy za naturalną alternatywę dla niektórych produktów jako olej zdatny do zastąpienia tłuszczów uwodornionych. W rezultacie poziom konsumpcji oleju palmowego w Stanach Zjednoczonych stale wzrasta. Olej palmowy był wykorzystywany w żywieniu ludzi od tysięcy lat. Wiele badań naukowych potwierdza, że w przypadku zbilansowanej diety spożycie oleju palmowego nie wywiera wpływu na metabolizm.
Nie. Olejem roślinnym zawartym w kremie Nutella® jest olej palmowy, naturalnie pozyskiwany z owoców palm i nadający kremowi jego konsystencję. Z tego powodu nie musimy stosować w naszym produkcie procesu uwodorniania (utwardzania), który jest odpowiedzialny za powstawanie tłuszczów trans, uznawanych za szczególnie niezdrowe zarówno przez instytucje, jak i środowiska naukowe.
Karta oleju palmowego Ferrero odzwierciedla naszą decyzję o wzmożeniu zaangażowania na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego. Składa się ona z zestawu wytycznych, których celem jest usunięcie głównych przyczyn wylesiania, a także utrzymywanie równowagi pomiędzy kwestiami społecznymi i związanymi z ochroną środowiska
a opłacalnością. 10 celów ustalonych przez Ferrero w Karcie oleju palmowego można podsumować następująco:
1. Identyfikowalność łańcucha dostaw.
2. Powstrzymanie się od eksploatacji lasów zasobnych w pierwiastek węgla.
3. Zakaz wypalania gruntów.
4. Zakaz adaptacji torfowisk pod uprawę.
5. Ochrona zagrożonych gatunków.
6. Monitorowanie poziomów emisji gazów cieplarnianych.
7. Egzekwowanie praw człowieka, w tym FPIC – niewymuszonej, uprzedniej i świadomej zgody ludności tubylczej.
8. Egzekwowanie praw pracowniczych.
9. Zakaz stosowania parakwatu (herbicyd).
10. Aktywna walka z korupcją. Wszystkie te kwestie są kontrolowane we współpracy
z organizacją TFT (The Forest Trust).
Ferrero przystąpiło do RSPO (okrągłego stołu na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego) już w 2005 r. Stowarzyszenie to ustanowiło regulacje sprzyjające produkcji
i stosowaniu oleju palmowego w ramach społecznie i środowiskowo zrównoważonego rozwoju. Od grudnia 2013 r. wszystkie produkowane opakowania kremu Nutella® zawierają wyłącznie segregowany olej palmowy zgodny z certyfikatem RSPO. Odpowiedzialność firmy Ferrero wykracza jednak poza sam proces certyfikacji. Zintensyfikowaliśmy nasze działania w tym względzie poprzez Kartę oleju palmowego, przyjętą w 2013 r. Jej celem jest zwalczanie głównych przyczyn wylesiania, przy jednoczesnym utrzymywaniu równowagi pomiędzy dbałością o stan środowiska naturalnego, potrzebami społeczności i korzyściami ekonomicznymi i opłacalnością.
Tak, spożywanie Nutelli jest całkowicie bezpieczne. Bezpieczeństwo i zdrowie Konsumentów są największym i najważniejszym priorytetem Ferrero. Informacje o tym, że spożywanie Nutelli może powodować raka z uwagi na zawarty w niej olej palmowy są nieodpowiedzialne i nie mają uzasadnienia naukowego.
Inaczej niż można przeczytać w różnych artykułach, stwierdzenie, że olej palmowy jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia nie jest prawdziwe. Ferrero od zawsze zwracało szczególną uwagę na jakość zarówno swoich produktów jak i surowców. Olej palmowy jest wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego naturalnym przeznaczeniem; jego struktura idealnie nadaje się do słodyczy I kremów do smarowania, co w konsekwencji wyklucza konieczność stosowania uwodornionych tłuszczów. Olej palmowy jest elementem diety żywieniowej pod tysięcy lat. Wiele naukowych badań potwierdza neutralny wpływ oleju palmowego na metabolizm człowieka w ramach zrównoważonej diety.
Olej palmowy jest najlepszym rozwiązaniem gwarantującym pożądaną konsystencję kremu z orzechami laskowymi i kakao. Dodatkowo jest bezwonny i pozwala wydobyć charakterystyczne aromaty innych składników. Co ważniejsze, zastosowanie oleju z owoców palmy pozwala na uniknięcie procesu uwodornienia, w wyniku którego powstają „tłuszcze trans" uznane za szczególnie szkodliwe dla ludzkiego zdrowia zarówno przez władze jak i świat nauki. Inne oleje – gdyby chcieć uzyskać taką konsystencję, jaką ma Nutella® – trzeba by poddać takiemu procesowi uwodornienia.
Wg. ostatnich rekomendacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), niektóre zanieczyszczenia (2MCPD, 3MCPD, GE) obecne w dużych ilościach w wielu różnych produktach żywnościowych zawierających oleje roślinne powstają w wyniku obróbki wysoką temperaturą. Wysokie poziomy zanieczyszczeń powstają szczególnie w przypadku, gdy temperatura oleju w czasie rafinacji przekracza 200°C. EFSA dostrzega rozpoczętą przez branżę optymalizację procesów poprzez obniżenie temperatury rafinowania oleju, pozytywne wyniki tych działań i liczy na dalsze prace w tym obszarze. W konsekwencji, oleje i tłuszcze obecnie mają niższe poziomy zanieczyszczeń niż te standardowo dostępne na rynku.  Pozwala to uzyskać produkty z minimalnymi poziomami zanieczyszczeń, które są całkowicie zgodne z poziomem zdefiniowanym przez EFSA.
W swojej rekomendacji EFSA nie wspomina o Nutelli ani nie zabrania spożywania oleju palmowego. Co więcej, w żadnym kraju Nutella® nigdy nie została wycofana z sklepów.
Nutella® nigdy nie została wycofana ze sklepów w żadnym kraju. Prawdą jest natomiast, że włoska sieć supermarketów Coop wycofała ze sprzedaży produkt marki własnej Coop, który zawierał olej palmowy.
Orzech laskowy
Orzech laskowy
Nasze orzechy laskowe pochodzą głównie z Turcji i Włoch. Ferrero jest jednym
z największych nabywców orzechów laskowych na świecie. Z tego powodu do 2020 r. zamierzamy wdrożyć pełną identyfikowalność wszystkich orzechów laskowych stosowanych w produkcji.
Kakao
Kakao
Kakao stosowane w produkcji kremu Nutella® pochodzi głównie z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany. Ferrero przetwarza surowe nasiona kakao na masło kakaowe i proszek kakaowy bezpośrednio w swoich fabrykach.
Firma Ferrero, zgodnie ze swoim kodeksem postępowania w biznesie, potwierdza stanowczy zamiar podejmowania działań dążących do zlikwidowania zjawiska wykorzystywania dzieci do pracy, zwłaszcza w jego najbardziej szkodliwych formach, jak również wszelkiego rodzaju niewolnictwa, pracy przymusowej i karnej. Kodeks postępowania w biznesie Ferrero oparty jest na konwencji MOP nr 138 dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, a także na konwencji MOP nr 182 dotyczącej najgorszych form pracy dzieci. Firma Ferrero gwarantuje, że jej dostawcy również przestrzegają zasad ww. kodeksu.
Mleko
Mleko
Stosowanie mleka w proszku w produkcji produktów czekoladowych i cukierniczych wynika z wymogów technologicznych. Jakość odtłuszczonego mleka w proszku zależy przede wszystkim od jakości świeżego mleka, z którego zostało ono wytworzone. Selekcję mleka prowadzimy według kryteriów, które czasami są bardziej rygorystyczne niż obowiązujące przepisy prawne.