Kakao

Kakao

Czy wiedziałeś, że kakao (Theobroma cacao) oznacza „pożywienie bogów"? Aztekowie uważali drzewo kakaowca za świętą roślinę. Mimo że pewnym jest, że Theobroma cacao pochodzi z Ameryki Południowej, drzewo to jest obecnie uprawiane w rejonach tropikalnych na całym świecie.

Selekcja

Selekcja
Kakao użyte w produkcji Nutelli pochodzi głównie z Afryki Zachodniej.
Drzewa kakaowca wydają strąki kakao, które wyrastają bezpośrednio z pnia i gałęzi. Gdy strąki dojrzeją, są zbierane w celu rozdzielenia. Strąki kakaowca to owoce zawierające ziarna kakaowca, które są zbierane przez cały rok. Strąki są otwierane, a ziarna (wraz z miąższem) usuwane i poddawane procesowi fermentacji. Proces fermentacji trwa około tygodnia po to, aby dać ziarnom wystarczająco czasu na rozwinięcie smaku i aromatu. Sfermentowane ziarna są następnie osuszane na słońcu, aby zmniejszyć wilgoć, a następnie są transportowane do fabryk Ferrero. Kupujemy jedynie te ziarna kakaowca, które zostały wybrane ze względu na swoją optymalną jakość.

Obróbka ziaren kakaowca – jak to jest zrobione?

Obróbka ziaren kakaowca – jak to jest zrobione?
Kakao, którego używamy, jest przetwarzane wyłącznie w zakładach produkcji Ferrero, gdzie przechodzą ścisłe kontrole jakości; są sprawdzane pod kątem organoleptycznym, fizycznym, chemicznym i mikrobiologicznym.
Kupujemy wyłącznie surowe ziarna kakaowca, które następnie zamieniamy w proszek kakaowy służący do produkcji Nutelli.
Przez lata posiedliśmy i poszerzyliśmy wiedzę w zakresie przetwarzania ziaren kakaowca. Specyficzny aromat proszku kakaowego Ferrero wpływa na wyjątkowy smak Nutelli.

Sposób przetwarzania

Sposób przetwarzania
Proszek kakaowy jest uzyskiwany w wielofazowym procesie przetwarzania surowych ziaren. Zaczynamy od fazy suszenia. Po niej następuje łuskanie: ziarna są zsypywane do wielkich młynów, w których części jadalne są oddzielane od łupiny, a następnie mielone.
Zmielone ziarna są później kąpane w roztworze zasadowym, a potem prażone w celu uzyskania jak najbogatszego smaku i koloru. Następnie mieli się je razem z masą kakaową, która jest prasowana w celu rozdzielenia masła kakaowego od masy kakaowej. W wyniku tego, po wyciągnięciu masy, otrzymujemy proszek kakaowy.

W kierunku zrównoważonego łańcucha dostaw kakao

W kierunku zrównoważonego łańcucha dostaw kakao
Kakaowiec rośnie głównie w krajach rozwijających się. Wzrost popytu na kakao sprawia, że rolnicy muszą sprostać ekonomicznym, socjalnym i środowiskowym problemom. Każdego roku Grupa Ferrero kupuje około 120 000 ton ziaren kakaowca. Aby zapewnić bezpieczeństwo sektorowi produkcji kakao, naszym priorytetem jest nie tylko gwarantowanie dostaw kakao wysokiej jakości, lecz również, co najważniejsze, polepszenie jakości życia rodzin zajmujących się uprawianiem kakao oraz pogłębienie ich wiedzy z zakresu rolnictwa.

Zmierzanie ku wspólnym celom

Zmierzanie ku wspólnym celom
Grupa Ferrero jest członkiem Światowej Fundacji Kakao (World Cocoa Foundation – WFC), organizacji, która promuje zrównoważony rozwój sektora produkcji kakao poprzez postęp w zakresie ekonomicznym i socjalnym oraz zarządzanie ochroną środowiska w społecznościach uprawiających kakao. Naszym celem w Ferrero jest uzyskanie do roku 2020 stuprocentowo certyfikowanego kakao, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu Ferrero ściśle współpracuje z organizacjami certyfikującymi (obecnie UTZ Certified, Rainforest Alliance Certified™ oraz Fairtrade) w celu polepszenia jakości życia rodzin uprawiających kakao oraz pogłębienie ich wiedzy z zakresu rolnictwa. Obecnie ponad 50% kakao przetwarzanego przez naszą firmę jest certyfikowane i będziemy dążyć do przyspieszenia tempa ku naszemu końcowemu celowi.

Grupa Ferrero – plan działań zrównoważonego procesu pozyskiwania Kakao