Orzechy laskowe

Orzechy laskowe

Orzechy laskowe są owocami leszczyny pospolitej (Corylus avellana) – drzewa, które cieszyło się dużą popularnością już dziesiątki wieków temu. W czasach starożytnego Rzymu, zwyczajem było wręczanie leszczyny, która miała przynosić szczęście. Podobnie było w przypadku Francji, gdzie roślina służyła jako prezent ślubny i symbolizowała płodność.

Orzechy laskowe jako część korzeni Ferrero

Orzechy laskowe jako część korzeni Ferrero
Leszczyna porasta obszary krajów śródziemnomorskich, głównie Turcji w rejonie Morza Czarnego, lecz również Włoch, zwłaszcza w regionach centralnych Lazio oraz Kampanii. We Włoszech jest jeszcze jedno miejsce słynące z orzechów laskowych: region Langhe w Piemoncie, gdzie powstała Nutella®. Właściwie to orzechy laskowe dały początek całej historii Nutelli, w parze z wiedzą i tradycją Ferrero otaczającą ten owoc.

Początki orzechów laskowych

Początki orzechów laskowych
Orzechy laskowe użyte w produkcji Nutelli pochodzą z Turcji oraz Włoch i są uprawiane w niewielkich gospodarstwach rolnych.
Zbiory orzechów odbywają się między początkiem sierpnia, a końcem września. Po zebraniu, orzechy są suszone, oczyszczane i wysyłane do fabryki, w której są sortowane, łupane, kalibrowane, selekcjonowane, a następnie wysyłane do fabryk Ferrero.

Jakość podkreślająca smak

Jakość podkreślająca smak
Skupujemy wyłącznie surowe, łuskane, całe orzechy z możliwie jak najświeższych zbiorów.
W fabryce, przed poddaniem procesowi prażenia, jeszcze raz dokonujemy kontroli jakości, aby mieć pewność, że wszystkie wybrane orzechy spełniają nasze surowe standardy.
Każdego dnia grupa wewnętrznych inspektorów pracujących w naszych laboratoriach upewnia się, że smak, aromat i konsystencja są optymalne na każdym etapie produkcji, aby zagwarantować doskonałą jakość produktów dla naszych konsumentów.

Nasza perfekcja w przetwarzaniu orzechów

Nasza perfekcja w przetwarzaniu orzechów

Przetwarzamy orzechy bezpośrednio w każdej fabryce Ferrero, w której istnieje linia produkcyjna Nutelli.
Umożliwia to ich odpowiednie uprażenie i zmielenie na drobno na ostatnim etapie produkcji, co jeszcze bardziej wzmaga ich aromat. W wyniku tego procesu otrzymujemy jedwabiście delikatną, 100-procentową pastę orzechową stanowiącą serce przepisu Nutelli. Następnie w ciągu kilku godzin jest ona mieszana z pozostałymi składnikami, aby jak najpełniej wydobyć z pasty Nutella® aromat orzechowy.

Profesjonalizm wykraczający poza przetwarzanie orzechów

Profesjonalizm wykraczający poza przetwarzanie orzechów

Od początku 2000 roku, my, Ferrero, bierzemy czynny udział w we wszystkich etapach łańcucha dostaw orzechów laskowych.
Najpierw włączyliśmy się w pracę przy produkcjach szkółkarskich na nowych obszarach, takich jak m.in. Gruzja, Chile, Afryka Południowa, Australia. Dodatkowe zbiory na półkuli południowej w okresie od lutego do maja gwarantują stałą jakość i zapewniają świeżą dostawę orzechów przez cały rok.
Poza tym, w 2014 roku, kupiliśmy przedsiębiorstwo rodzinne Oltan Group, światowego lidera w dziedzinie pozyskiwania i obróbki orzechów; umożliwiło to zdobycie nowych umiejętności i wiedzy o różnych etapach selekcji i przetwarzania orzechów.
Wszystkie te działania skupione są pod szyldem jednej struktury, Ferrero Hazelnut Company, działającej od początku 2015 roku.

Idee rolnicze Ferrero

Idee rolnicze Ferrero
Doświadczenie nabyte przy kupowaniu i uprawianiu orzechów laskowych na skalę światową pomaga nam w standaryzacji i promowaniu jak najlepszych praktyk rolniczych.
Program Ferrero Farming Values Hazelnut (FFVH) został stworzony w 2012 roku, by promować ideę zrównoważonego rozwoju upraw i przetwórstwa orzecha laskowego. Ma za zadanie z jednej strony pomóc zwiększyć efektywność produkcji oraz jakość surowego materiału, a z drugiej strony gwarantować przebieg całego procesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
Dziś w ramach programu istnieje 95 modelowych gospodarstw rolnych i odbyto już ponad 200 sesji szkoleniowych w 6 regionach Turcji, co pozwoliło wyszkolić około 14 000 rolników. W 2016 roku zamierzamy wyszkolić ponad 25 000 rolników i założyć 100 modelowych gospodarstw.

Zmierzanie ku odpowiedzialnemu prowadzeniu łańcucha dostaw poprzez gwarancję identyfikowalności

Zmierzanie ku odpowiedzialnemu prowadzeniu łańcucha dostaw poprzez gwarancję identyfikowalności
Celem naszej Grupy jest zagwarantowanie, by do roku 2020 100% dostawców było zaangażowanych w produkcję orzechów laskowych z uwzględnieniem:
- krajowych przepisów dotyczących warunków pracy (nie zatrudniać pracowników poniżej dozwolonego wieku pracy ustalonego przez prawo lokalne);
- KODEKSU etycznego Ferrero;
- KODEKSU działania biznesowego Ferrero.

Aby sprostać naszemu celowi, Ferrero zaimplementowało system identyfikowalności w gospodarstwach rolnych oraz wprowadziło kontrolę jakości w terenie prowadzoną przez SCS – światowego potentata w dziedzinie certyfikacji – aby weryfikować zgodność poprzez niezapowiadane wizyty kontrolne podczas okresu zbiorów od sierpnia do września. Do roku 2020 system identyfikowalności będzie zintegrowany z całym naszym łańcuchem dostaw.

Nasz system identyfikowalności

Nasz system identyfikowalności
Nasz system jest zarządzany we współpracy z GeoTraceability, dzięki czemu mamy jasny obraz lokalizacji sadów, procesu produkcji prowadzonego przez rolników, którzy zaopatrują Ferrero oraz głównych problemów, które napotykają, co pozwala na lepsze zrozumienie tego, jakiego wsparcia technicznego potrzebują. Szczególnie w Turcji, gdzie został powołany zespół inżynierów rolniczych, by zapewniać wsparcie rolnikom w każdym miejscu produkcji orzechów. Dzięki wsparciu lokalnych organizacji pozarządowych, organizujemy szkolenia w zakresie dobrych praktyk socjalnych, by zwiększyć poziom świadomości w kwestii odpowiednich warunków pracy.