SOCIALT ANSVAR

Delade värderingar skapar värde

SOCIALT ANSVAR

Vi tror starkt på koncernens sociala ansvar: detta visar vi dagligen genom att sköta om relationen mellan kunden och våra varumärken och genom att respektera och ta ansvar för de män och kvinnor som nu arbetar eller som tidigare har arbetat med oss.

Vi visar det dessutom genom att använda ansvarsfulla leverantörer av våra råmaterial, genom att skydda miljön och kämpa mot korruption och missgärningar.

Vidare stödjer vi program som uppmuntrar till fysisk aktivitet och bidrar till att motverka fetma, särskilt bland barn och tonåringar. Vi skapar sysselsättning i tillväxtländer där vi också stödjer barn och tonåringars utbildning och välbefinnande.

Den hållbarhetsstrategi som Ferrerokoncernen har anammat och dess initiativ i hela världen i enlighet med denna finns att läsa om i vår rapport om företagets sociala ansvar (CSR) som publiceras varje år.