Hasselnötter

Hasselnötter

Hasselnötter är frukterna från hassel (Corylus avellana L.), ett träd som var populärt redan för tusentals år sedan. På romartiden var det brukligt att ge bort hasselplantor för lycka. I Frankrike brukade man ge bort en planta i bröllopsgåva som en symbol för fertilitet.

Hasselnötter – en del av Ferreros historia

Hasselnötter – en del av Ferreros historia
Hasseln trivs i Medelhavsområdet och finns främst i Turkiet i Svartahavsområdet, men också i Italien, särskilt i de centrala delarna av Lazio och Kampanien. I Italien finns det också en annan plats som är känd för sina hasselnötter: Langhe-regionen i Piemonte, där Nutella® skapades. Berättelsen om Nutella® börjar faktiskt med hasselnötter som Ferrero kunde hantera på ett skickligt sätt.

Våra hasselnötters ursprung

Våra hasselnötters ursprung
De hasselnötter som används i Nutella® kommer från Turkiet och Italien, främst från småodlare. Hasselnötterna skördas mellan början av augusti och slutet av september.
När nötterna skördats så torkas och rengörs de och skickas till en anläggning där de sorteras, delas, skalas och mäts för att sedan packas och levereras till Ferreros anläggningar.

Kvalitet ger bättre smak

Kvalitet ger bättre smak
Vi köper bara råa, skalade, hela hasselnötter från den senast tillgängliga skörden.
I fabrikerna, före rostningsprocessen, genomför vi ännu fler kvalitetskontroller för att se till att hasselnötterna uppfyller våra stränga normer.
Varje dag kontrollerar våra interna testgrupper i våra laboratorier att smaken, aromen och texturen är optimal i varje steg i processen så att vi kan garantera våra kunder bästa möjliga produktkvalitet.

Omsorgsfull bearbetning

Omsorgsfull bearbetning
Vi bearbetar hasselnötterna på plats i varje Ferrero-fabrik där det finns en produktionslinje för Nutella®.
Detta ger oss möjlighet att rosta och finmala hasselnötterna i sista stund för att ytterligare förbättra aromen. Resultatet från denna process är en silkeslen pasta av 100 % hasselnöt som är själva kärnan i vårt recept för Nutella ®. Den blandas sedan med de andra ingredienserna i några timmar för att hasselnötsaromen ska fördelas optimalt.

Gedigna kunskaper om hasselnötshantering

Gedigna kunskaper om hasselnötshantering
Sedan början av 2000 har Ferrero engagerat sig i de övriga stegen i leveranskedjan för hasselnötter. Till att börja med tittade vi närmare på odling och plantdrivning, och vi påbörjade odling i nya länder, bland andra Georgien, Chile, Sydafrika och Australien, bara för att nämna några. Detta kommer att garantera oss färska hasselnöter med konstant hög kvalitet under hela året tack vare en ytterligare skörd på södra halvklotet från februari till maj.

Dessutom köpte vi 2014 det familjeägda Oltan Group, en världsledande aktör inom inköp, bearbetning och saluföring av hasselnötter. Detta gav oss nya färdigheter och kunskaper om de olika stadierna i urvalet och bearbetningen av hasselnötter.
Alla dessa aktiviteter har vi samlat inom samma organisation, Ferrero Hazelnut Company, som etablerades i början av 2015.

Ferreros odlingsvärderingar

Ferreros odlingsvärderingar
Den erfarenhet vi skaffat oss när vi köpt och odlat hasselnötter runt om i världen hjälper oss att standardisera och stödja de bästa jordbruksmetoderna.
Ferrero Farming Values Hazelnut (FFVH) är ett program som inleddes under 2012 specifikt för hasselnötsinköp. Programmet syftar till att å ena sidan öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på vår viktigaste råvara efter skörd, och å andra sidan att säkerställa att produktionen och skörden sker på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.
Fram till idag har 95 modellgårdar etablerats inom ramarna för programmet, och över 200 utbildningstillfällen har anordnats i sex regioner i Turkiet, med cirka 14 000 deltagande odlare.
Vi strävar efter att nå ut till över 25 000 odlare under 2016 och upprätta över hundra modellgårdar.

På väg mot en ansvarsfull leveranskedja genom spårbarhet

På väg mot en ansvarsfull leveranskedja genom spårbarhet
Ferrerokoncernen har som mål att 2020 ska 100 % av våra hasselnötsleverantörer respektera följande:
- nationell lagstiftning som avser arbetsvillkor (inte anställa arbetskraft som är yngre än vad det aktuella landets lagar tillåter)
- Ferreros etiska regler
- Ferreros uppförandekod.

För att nå målet har Ferrero etablerat ett spårbarhetssystem som innebär att produkterna kan spåras tillbaka till gårdarna, och vi genomför kontroller av marken via SCS – ett världsledande certifieringsorgan – för att kontrollera efterlevnaden genom oanmälda kontroller under skördemånaderna augusti och september. Spårbarhetssystemet ska omfatta hela vår leverantörskedja 2020.

Vårt spårbarhetssystem

Vårt spårbarhetssystem
Spårbarheten sköts i samarbete med GeoTraceability, och ger oss en möjlighet att få en tydlig bild över placeringen av odlingarna, produktionen hos bönderna som levererar till Ferrero och vilken typ av tekniskt stöd de behöver. I Turkiet har ett team av agronomer bildats för att ge stöd till jordbrukare i de hasselnötsproducerande områdena. Med stöd av en lokal ideell organisation anordnar vi utbildningar för att öka medvetenheten om vikten av goda arbetsförhållanden.