Socker

Socker

Nutella® innehåller betsocker och/eller raffinerat rörsocker från sockerrör, beroende på var produktionen sker. De sockerarter vi köper globalt kan grovt klassificeras enligt följande: 75 % betsocker och 25 % raffinerat rörsocker.

En historia av tillit

En historia av tillit
Ferrero has committed to, and maintained, strong trust-based relations with numerous agricultural cooperatives and sugar producers. We have been collaborating with some suppliers for more than 40 years.
Our procurement and quality teams have put a baseline selection procedure in place for new suppliers in order to support the development of sourcing from other sugar-producing countries. This is a guarantee that the raw material always meets the Group's high quality criteria through its internal auditing system.
Collaborating closely with suppliers enables Ferrero to identify the origins of the sugar contained in Nutella®.

Det handlar om kvalitet

Det handlar om kvalitet
Vi köper bara socker i kristallform som har en viss partikelstorlek, och när vi får sockerleveranserna utför vi stränga kontroller, bland annat av storleken på kristallerna och deras renhet. Ferrero säkerställer att inga genmodifierade organismer (GMO) används i Nutella® eller andra produkter som tillverkas av koncernen. Sockret är därför 100 % icke-genmodifierat.

BONSUCRO: initiativ för bättre sockerrör

BONSUCRO: initiativ för bättre sockerrör
Ferrero har åtagit sig att se till att allt raffinerat rörsocker ska vara certifierat som hållbart 2020. Sedan 2010 är Ferrero medlem i "Bonsucro – initiativ för bättre sockerrör", en global ideell organisation som arbetar för hållbarhet inom sockerrörsbranschen genom ett certifieringsprogram. 2014 mottog Ferrero en utmärkelse från Bonsucro för sitt aktiva arbete med att främja utvecklingen av en hållbar sockerrörsbransch.