VÄRDERINGAR

Konsumenterna är mycket viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att tillgodose deras behov på bästa sätt genom att stå fast vid följande värderingar.

Familj

Som ett familjeägt företag kan vi ägna oss åt att investera i vårt företags framtid och framtiden för samhället i stort.

Innovation och kreativitet

Alla Ferreroprodukter är resultatet av idéer som är unika, men som fungerar världen över. Vi kombinerar moderna metoder med en mångårig passion som genomsyrar alla delar av vår värdekedja, från forskning till framtagning av slutprodukten.

Kvalitet och fräschör

Vi kräver hög och konsekvent kvalitet i allt vi gör. Vår stränga policy kring våra leverantörer och vår tillverkningsexpertis garanterar att våra produkter har bästa kvalitet, smak och fräschör.

Ansvar och respekt

Socialt ansvar är en del av Ferreros dna. Vi uppmuntrar ansvarsfull konsumtion och en hälsosam och aktiv livsstil, vi respekterar miljön, vi stödjer hållbart jordbruk och bidrar till att stärka de samhällen där vi har verksamhet.