KULLANIM KOŞULLARI

Son Güncelleme: 6 Mayıs 2015
 

Kayıtlı ofisi L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B adresinde yer alan FERRERO INTERNATIONAL S.A. (Sicil Numarası B 60814) ("Ferrero", "biz" veya "bizler"), http://www.nutella.com adresindeki web sitesinde ve bu web sitesinden erişilebilen mikro sitelerde (her birine "Site" ve topluca da "Siteler" denilecektir) yer alan içeriklerin sahibidir ve bu sitelerin işletmecisidir. FERRERO INTERNATIONAL S.A., Ferrero Grubu bünyesindeki diğer Ferrero şirketlerince yönetilen başka herhangi bir web sitesinden sorumlu değildir.

Bu Site, Ferrero adına kayıtlı ofisi 20158 Milan, Viale V.Lancetti, 29 adresinde yer alan Ogilvy Interactive S.r.l. tarafından oluşturulmuş ve yönetilmektedir.

1. Kullanım Şartlarının Kabulü. Sitelere erişiminiz ve Siteleri kullanımınız, aşağıdaki kullanım şartlarına ("Kullanım Şartları") tabidir. Sitelere erişerek veya Siteleri kullanarak bu Kullanım Şartları'na tabi olmayı ve ilgili tüm kanunlara uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Şartları'nı kabul etmemeniz halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın Site'yi kullanamayabilirsiniz. Ferrero, herhangi bir zamanda ve mutlak kendi takdiri doğrultusunda bu Kullanım Şartları'nı gözden geçirebilir ve bu şartları güncelleyebilir. Yapılan bu gibi her tür revizyona bağlı kalmaya devam edeceğinizden o an yürürlükte olan Kullanım Şartları'nı gözden geçirmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmelisiniz.

2. Sitelerin Amaçlanan Kullanımı. Siteler ve ilgili İçerikleri ticari amaçlı kullanıma yönelik olmayıp kişisel amaçlıdır. Bir Site'yi ve İçeriğini herhangi bir ticari faaliyetle ilgili olarak kullanamazsınız.

Bir Site'ye erişmek için en az 13 yaşında olmalısınız. Ancak, belirli yaşlar için neyin uygun ve yasal açıdan izin verilebilir olup olmadığına bağlı olarak bazı İçerikler veya özellikler için farklı yaş sınırlamaları olabilir. İlave yaş sınırlamalarının uygulanması durumunda sizi bilgilendireceğiz ve bu yaş sınırlamalarına uygun hareket etmeyi ve yaş doğrulaması işlemlerine tabi olmayı kabul etmeniz gerekmektedir. Bir Site'ye erişerek veya özelliklerinden herhangi birini kullanarak bu Kullanım Şartları'nı kabul edecek reşit yaşta olduğunuzu veya, değilseniz, bu işlemi yapmak için ebeveyninizin / yasal vasinizin muvafakatini temin ettiğinizi beyan etmektesiniz.

3. İçerik ve Fikri Mülkiyet; İçeriğin Şarta Bağlı Kullanımı. İçerik ve tasarımlar, grafikler, fotoğraflar, metinler, videolar ve ses parçalarıındaki telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ve Sitelerde bulunan ticari markalar ve logolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitelerde bulunan tüm diğer materyaller (hepsine birden "İçerik" denilecektir) Ferrero'nun ve/veya iştiraklerinin mülkiyetindedir. Bir Site'yi ve İçeriklerini sadece kişisel, ticari olmayan veya eğlence amaçlı kullanabilir ve erişebilirsiniz. Ferrero'nun ve ilgili materyallerin sahibinin önceden yazılı muvafakati olmaksızın herhangi bir İçeriği, kamuya yönelik veya ticari herhangi bir amaç da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde kopyalamanıza, çoğaltmanıza, yeniden kullanmanıza, yeniden iletmenize, uyarlamanıza, yayınlamanıza, yüklemenize, dağıtmanıza, değiştirmenize, yayınını yapmanıza veya türev çalışmalar üretmenize izin verilmemektedir. Bu Kullanım Şartları çerçevesinde verilmeyen tüm haklar açıkça Ferrero tarafından saklı tutulmaktadır.

Sitelerde görünen tüm ticari markalar, ticari adlar ve logolar ile birlikte tüm ilgili ürün adları, tasarım işaretleri ve sloganları, aksi burada belirtilmedikçe Ferrero'nun, iştiraklerinin ve/veya lisans verenlerinin ya ticari markaları ya da hizmet markalarıdır (tescilli ya da tescilsiz). Ferrero, iştirakleri ve lisans verenleri Sitelerdeki tüm İçeriklerdeki tüm fikri mülkiyet haklarını açıkça saklı tutmaktadırlar. Sitelerde yer alan herhangi bir İçerik ile bağlantılı olarak tarafınıza herhang ibir lisans verilmemektedir. Mutlak kendi takdirleri doğrultusunda Ferrero, iştirakleri veya lisans verenleri, suç kovuşturması da dahil olmak üzere kanunların izin verdiği en geniş ölçüde fikri mülkiyet haklarını kullanabilirler.

4. Kullanıcı Davranışı/Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. Bir Site, başkalarıyla etkileşime girmeniz ve düşüncelerinizi, bilgilerinizi ve materyallerinizi paylaşmanız için size bir imkan sunabilir. Kullanıcılar tarafından bir Site'de yayınlanan içeriğin Ferrero'nun görüşlerini veya fikirlerini yansıtmak anlamına gelmediğini kabul etmektesiniz. Ferrero, tüm kullanıcılarından başkalarına karşı saygılı olmalarını beklemektedir. Herhangi bir kullanıcı tarafından bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini veya herhangi bir kullanıcının bir başka kabul edilemez davranış sergilediğini fark etmeniz durumunda Bölüm 17'de listelenen seçeneklerden birini kullanarak bizimle irtibata geçmeli ve bu faaliyeti bildirmelisiniz.

Bir Site'de yayınladığınız, bir Site'ye gönderdiğiniz veya başka kullanıcılara ilettiğiniz içerikten, bilgilerden ve diğer materyallerden (Ferrero'nun ürünleri ve hizmetlerine yönelik yaratıcı fikirler, öneriler ve geri bildirim/bilgi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ("Kullanıcının Oluşturduğu İçerik") münhasıran siz sorumlusunuz ve bir Site'de eriştiğiniz, diğer kullanıcıların ilettiği herhangi bir içerik, bilgi veya materyalden İbra Edilen Tarafları sorumlu veya yükümlü tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Aşağıda listelenen, yasaklanmış Kullanıcının Oluşturduğu İçerik kategorileri örnek olup kapsamlı olarak hazırlanmamıştır. Aşağıdaki özelliklere sahip herhangi bir Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği yayınlamayacağınızı veya başka kullanıcılara iletmeyeceğinizi kabul etmektesiniz:

• karalayıcı, kötüleyici, müstehcen, saygısız, lekeleyici, tahrik edici, pornografik, uygunsuz veya saldırgan;
• bir başkasının fikri mülkiyet haklarını (ilgili materyallerin sahibinden bu materyalleri Site'de yayınlamak için yazılı bir izin temin etmemiş olduğunuz müzik, video, fotoğraf veya diğer materyaller gibi) ihlal eden;
• herhangi bir tarafın aleniyet veya mahremiyet haklarını ihlal eden;
• tehditkar, taciz edici veya herhangi bir gruba ya da bireye karşı tehdidi, ırkçılığı, ayrımcılığı, bağnazlığı, nefreti veya fiziksel zararı teşvik eden;
• doğru olmayan, yanlış olan veya herhangi bir şekilde yanıltıcı olan;
• yasalara aykırı olan veya doğrudan ya da dolaylı olarak her tür yasaya aykırı faaliyeti destekleyen;
• bir başkasının telif haklı çalışmasının yasalara aykırı veya yetkisiz kopyalanmasını destekleyen veya bahsi geçen çalışmaya bağlantı içeren veya her tür güvenlik önlemini ortadan kaldıracak bilgileri sunan;
• maskelenmiş küfür (örn. F@&#) içeren;
• yazılım virüslerini veya herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının fonksiyonlarına müdahale etmek, imha etmek veya sınırlamak amacıyla tasarlanmış başka herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren veya
• herhangi bir reklam, promosyonel materyal, "istenmeyen posta", "zincir posta", "piramit şeması" veya bir başka şekilde yanıltıcı bilgi içeren.

Mutlak kendi takdirimiz doğrultusunda sizin veya başkalarının bir Site'ye gönderdiği veya bir Site'de yayınladığı içerik ve materyalleri gözden geçirebilir, düzenleyebilir veya silebiliriz ancak bunu yapma yükümlülüğümüz de bulunmamaktadır. Her durumda kararımız nihaidir.

Bir Site'yi kullanırken çeşitli kaynaklardan gelen içerik ve materyallere maruz kalabileceğinizi ve Ferrero'nun bu gibi içerik ve materyallerin doğruluğundan, uygunluğundan, yararlılığından, güvenliğinden veya fikri mülkiyet haklarından sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

Bir Site'de var olan içerikleri kataloglamak, indirmek veya bir başka şekilde çoğaltmak, saklamak ya da dağıtmak amacıyla örümcek, robot, veri madenciliği tekniklerini veya diğer otomatik cihaz veya programları kullanamazsınız. Ayrıca bir Site'yi manipüle etmek veya bu Kullanım Şartları çerçevesinde tarafınıza verilen sınırlı yetki ve erişimi aşmaya teşebbüs etmek için bu gibi otomatik yöntemleri de kullanamazsınız. Bir Site'yi kullanma veya bir Site'ye erişme hakkını herhangi bir üçüncü şahsa tekrar satamazsınız.

5. Göndermiş, Yayınlamış veya İletmiş Olduğunuz Materyallerin Mülkiyeti; Kullanım Hakkı; Gönderiler. Site'de, bir Site'ye yüklemenize izin verebileceğimiz görüşleri, fotoğrafları, videoları, müzikleri veya başka herhangi bir materyal ya da içeriği (Kullanıcının Oluşturduğu İçerik) yüklemenize, paylaşmanıza, göndermenize, yayınlamanıza veya iletmenize izin veren özellikleri dahil edebiliriz. Göndermiş, yayınlamış veya iletmiş olduğunuz her tür Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin genelin erişimine açık olabileceğini (isminiz, kullanıcı adınız, şehriniz, ülkeniz ve/veya, varsa, resminiz ile birlikte) ve Ferrero tarafından gizli ve özel olmayan içerik olarak addedilip işleme konacağını lütfen unutmayın. Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, Ferrero'ya iletilmesinin hemen ardından Ferrero'nun mülkü haline gelecektir ve bu içerik üzerinde Ferrero'nun her tür hakkı, tasarruf hakkı ve menfaati olacaktır (her tür üçüncü şahıs hakkına tabi olarak). Ayrıca Ferrero ve iştirakleri, aşağıdakiler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği herhangi bir sınırlama, TARAFINIZA YÖNELİK TAZMİNAT, YÜKÜMLÜLÜK VEYA VECİBE OLMAKSIZIN her tür amaçla (her tür üçüncü şahıs hakkına tabi olarak) kullanma hakkına da sahip olacaktır.

- Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği dünyanın her yerinde her tür elektronik veya dijital medya şeklinde ticari, pazarlama ve/veya halkla ilişkiler amaçları doğrultusunda kesintisiz olarak kullanmak ve sergilemek;
- Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği Facebook, Twitter, Pinterest veya Google+ da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer web sitelerinin ve sosyal medya ağı sayfalarının ziyaretçilerine yönelik kullanmak ve sergilemek;
- Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi, reklamının yapılması, tanıtılması ve pazarlanması için kullanmak ve sergilemek.

Kişisel verilerinizin pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesine ücretsiz olarak itirazda bulunma hakkına sahipsiniz. Kişisel verileriniz ilk kez üçüncü şahıslara açıklandığında veya üçüncü şahıslar adına pazarlama amaçları doğrultusunda kullanıldığında Ferrero tarafından tarafınıza bilgi verilecek ve bahsi geçen açıklama veya kullanıma ücretsiz olarak itirazda bulunma hakkı sunulacaktır.

Ferrero ve iştiraklerinin ayrıca herhangi bir Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin tamamını veya herhangi bir kısmını çoğaltma, açıklama, iletme, yayınlama, yayınlanmasını sağlama veya herhangi bir ortamda iletme veya düzenleme, değiştirme veya silme hakkı da olacaktır. Ferrero, bu gibi Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin veya Kullanıcının Oluşturduğu İçerikteki herhangi bir benzerliğin açıklanmasından veya daha sonra Ferrero tarafından kullanılmasından yükümlü olmayacaktır.

Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğiniz ile ilgili her tür talebimize ilişkin Ferrero'nun ve iştiraklerinin sizinle e-posta (veya tarafınızca belirtilecek bir başka yöntem) aracılığıyla iletişim kurmasına onay vermektesiniz. Siteler, Ferrero'ya yaratıcı fikirler, öneriler veya materyaller ("Gönderiler") göndermenize imkan tanıyabilir ancak sizden talep edilmedikçe bu Site aracılığıyla veya bir başka şekilde herhangi bir iletişimde Ferrero'ya herhangi bir Gönderide bulunmamalısınız. Bize bir Gönderi iletmeyi tercih etmeniz halinde bu Gönderi'yi yöneten ek şartları ("Gönderi Şartları") kabul etmeniz istenecektir.

6. Diğer Sitelere Bağlantılar. Bir Site'de sahip olmadığımız, işletmediğimiz veya sürdürmediğimiz başka web sitelerine yapılan bağlantılar yer alabilir. Bir Site'den ayrıldığınızda ziyaret ettiğiniz her bir web sitesinin şartları ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanız ve not etmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Ayrıca Sitelerimizden biri olarak görünen veya olduğunu iddia eden herhangi bir web sitesinin (bir e-posta aracılığıyla bağlantı kurulanlar dahil) orijinalliğini de bağımsız bir şekilde değerlendirmelisiniz. Bir Site'de var olabilecek her tür bağlantıya rağmen bu web sitelerini veya içeriklerini, ürünlerini, hizmetlerini veya gizlilik politikalarını biz kontrol etmiyor, önermiyor veya onaylamıyoruz ve bunlarla da aramızda herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü şahıs sitesinin görüntülenmesinin riski size aittir. Bazı web sitelerinden materyaller indirmeniz, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme riskini ortaya çıkartabileceği gibi bilgisayar sistemlerinize virüs bulaşma riskine de neden olabilir.

7. Promosyonlar ve Teklifler. Zaman zaman, kendi takdirimiz doğrultusunda Site'de bir promosyon düzenleyebilir (örn. yarışma, çekiliş, anında kazanma oyunu, vb.) veya bir teklifte bulunabiliriz ("Promosyon"). Bir Site'de belirtilen her tür Promosyon, yasaklı olduğu yerlerde hükümsüz olacaktır ve Promosyon ile ilgili resmi kuralların yayınlanmasına tabi olacaktır. Her bir Promosyon'un bu Kullanım Şartlarına ek olarak kendi kuralları ve koşulları olacaktır. Herhangi bir Promosyon'a katılmak için bu kuralları ve koşulları kabul etmeniz gerekmektedir.

8. Site İşlemleri. Bir Site aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir emtiayı satın almak isterseniz (her birine "İşlem" denilecektir), İşleminiz ile ilgili belirli bilgileri sunmanız istenecektir (örn. kredi kartınızın numarası, fatura adresiniz, sevkiyat bilgileriniz, vb.). (i) Herhangi bir kredi kartını, banka kartını veya İşlem ile bağlantılı olarak kullandığınız bir başka ödeme yöntemini kullanmak için yasal hakka sahip olduğunuzu ve (ii) ya on sekiz (18) yaşında veya daha büyük olduğunuzu ya da İşlem'i sizin adınıza yapacak ebeveyniniz veya yasal vasinizin bulunduğunu beyan ve garanti etmektesiniz. Mutlak kendi takdirimiz doğrultusunda bize vermiş olduğunuz her tür siparişi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktayız. Bir ürünün yanlış fiyatlandırılması, ödeme veya fatura bilgilerinin teyit edilememesi veya ürünün artık stoklarımızda veya üçüncü şahıs firmanın stoklarında bulunamaması gibi haller de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı durumlarda siparişiniz iptal edilebilir. Bir siparişi iptal etmemiz halinde siparişinizi verirken belirtmiş olduğunuz e-posta, fatura adresi ve/veya telefon numarası yoluyla sizinle irtibata geçerek sizi bilgilendirmeye çalışacağız.

9. Gizlilik. Kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Hangi bilgileri topladığımıza ve bu bilgileri nasıl topladığımıza, kullandığımıza, açıkladığımıza ve yönettiğimize dair daha fazla bilgi için lütfen Sitelerimizi kullanımınızı da yöneten Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

10. İhracat Denetimi. Sitelerimizdeki yazılımlar veya diğer materyaller, Amerika Birleşik Devletleri İhracat Denetimi'ne tabi olabilir. Sitelerimizdeki hiçbir yazılım (i) Küba'da, Irak'ta, Libya'da, Kuzey Kore'de, İran'da, Sudan'da, Suriye'de veya ABD'nin mal ambargosu uyguladığı başka herhangi bir ülkede veya bir lisansın zorunlu olduğu ya da Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Denetimi Dairesi veya bir başka benzer kural veya kurum tarafından bir kısıtlama veya yasaklamanın uygulandığı herhangi bir ülkede (veya bu ülkenin uyruğundaki veya bu ülkede yaşayan biri tarafından) veya (ii) Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Özel Belirlenmiş Kişiler listesindeki veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Siparişleri Reddedilecekler Tablosu'ndaki veya benzeri bir tablodaki herhangi bir kişi tarafından indirilemez veya buralara ihraç edilemez. Sitelerimizdeki herhangi bir yazılımı indirerek veya kullanarak bu gibi herhangi bir ülkede bulunmadığınızı, denetimi altında olmadığınızı veya bir vatandaşı ya da sakini olmadığınızı veya bu gibi herhangi bir listede olmadığınızı da beyan ve garanti edersiniz.

11. Garantilerin Reddi/Yükümlülüğün Hariç Tutulması

BİR SİTEYİ KULLANIMINIZ KENDİ RİSKİNİZDEDİR. SİTELER VE SİTELER ARACILIĞIYLA KULLANIMA SUNULAN TÜM YAZILIMLAR, HİZMETLER, İÇERİKLER VE KULLANICININ OLUŞTURDUĞU İÇERİKLER, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, İHLALDE BULUNMAMA, TASARRUF HAKKI VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. BAZI ÜLKELERİN, DOLAYLI GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEDİĞİNİ, BU NEDENLE DE YUKARIDAKİ İSTİSNALARIN BAZILARI VEYA TÜMÜNÜN SİZE UYGULANAMAYABİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN. SİTELERİ, HERHANGİ BİR YAZILIMI, HİZMETİ, İÇERİĞİ VEYA KULLANICININ OLUŞTURDUĞU İÇERİĞİ KULLANIMINIZIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HAKLARINI İHLAL ETMEYECEĞİNİ BEYAN VEYA GARANTİ ETMEMEKTEYİZ. BİR SİTE'NİN, HERHANGİ BİR İÇERİĞİN VEYA BİR SİTE ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN İÇERİĞİN TAMAMEN GÜVENLİ, MÜDAHALE EDİLMEMİŞ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARININ DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BİR SİTE'NİN YA DA BİR SİTE'NİN KULLANIMA SUNULDUĞU SUNUCUNUN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEYİZ. İÇERİKLER VE SİTE'DE YER ALAN HER TÜR BEYAN, HATA VEYA İHMAL, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA SAĞLANAN İÇERİKLER (HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HAKLARINI İHLAL EDEN İÇERİKLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), BAŞKA WEB SİTELERİNE VEYA İÇERİKLERİNE YAPILAN BAĞLANTILAR VEYA BİR SİTE VE SİTE'NİN KULLANIMIYLA İLGİLİ DİĞER HER TÜR HUSUS DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BİR SİTE'NİN KULLANIMINDAN BİZ YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞIZ. BUNLARIN HER BİRİ BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSAK DA OLMASAK DA TARAFLAR ARASINDAKİ MUTABAKAT İLE HARİÇ TUTULAN HER TÜR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, ŞARTA BAĞLI, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, CEZAİ VEYA DİĞER ZARARLAR İÇİN (AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MALİYETLERİ, KAR KAYBI, VERİ KAYBI, FIRSAT KAYBI, TAZMİNAT MASRAFLARI VE YARALANMA/KAZAEN VEFAT DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME, KAT'İ YÜKÜMLÜLÜK VEYA DİĞER YASAL VEYA BENZERİ YÜKÜMLÜLÜK ÇERÇEVESİNDE HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULMAYACAĞIZ. BİR SİTE'DEN MEMNUN KALMAMANIZ DURUMUNDA BAŞVURABİLECEĞİNİZ YEGANE TELAFİ YOLU SİTE'Yİ KULLANMAYA DEVAM ETMEMEKTİR. BAZI ÜLKELERİN, BELİRLİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEDİĞİNİ, BU NEDENLE DE YUKARIDAKİ İSTİSNALARIN BAZILARININ SİZE UYGULANAMAYABİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN.

12. Tazminat. Bir Site'yi kullanarak Ferrero'yu, görevlilerini, müdürlerini, çalışanlarını, üst şirketini, bağlı şirketlerini, iştiraklerini, iş ortaklarını, web sitesi geliştiricisini, temsilcilerini ve aracılarını (tümüne birden "İbra Edilen Taraflar" denilecektir), (i) bu Kullanım Şartları'ndan herhangi birini ihlalinizden, (ii) herhangi bir Gönderi'den veya Kullanıcının Oluşturduğu İçerik'ten (telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya bir üçüncü şahsın diğer fikri mülkyet haklarının, aleniyet hakkının, mahremiyet hakkının veya ihlaline yönelik talepler veya hakaret de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), (iii) bir Site'de veya Site aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir İçeriği veya özelliği kullanmanızdan (bir hak talebinin Ferrero tarafından oluşturulan materyallerin bir üçüncü şahsın haklarını ihlal ettiği haller haricinde), (iv) ilgili kanunları veya tabi olduğunuz ve bir üçüncü şahısla imzaladığınız herhangi bir anlaşmayı veya şartları ihlalinizden ve (v) bir Site ile ve bu Site'ye erişmeniz ve bu Site'yi kullanmanızla ilgili herhangi bir konudan kaynaklanan her tür hak talebine, hasara, yükümlülüğe, zarara, sorumluluğa, maliyete veya borç ve masrafa (makul ölçülerdeki avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmelerini engellemeyi kabul etmektesiniz.

Bu gibi her tür konunun savunulmasında bizimle işbirliği yapmak için elinizden gelen çabayı sergilemeyi kabul etmektesiniz. Masrafları size ait olmak kaydıyla tarafınızca ödenecek tazminata tabi olan her tür hususun münhasır savunma ve kontrol yetkisini üstlenme hakkını saklı tutmaktayız.

13. Hakim Yasa/ Yargılama Yetkisi. Bir Site ve/veya bu Kullanım Şartları ile ilgili tüm hususlar, kanunların çakışması veya kanunların seçimi ilkeleri uygulanmaksızın Lüksemburg Büyük Dukalığı kanunlarınca yönetilmekte ve bu kanunlara göre yorumlanmaktadır. Bir Site ve/veya bu Kullanım Şartları ile ilgili her tür hukuki işlemin münhasır yargılama yetkisi ve yerinin Lüksemburg Şehri'nde bulunan ilgili mahkemelere ait olacağını kabul etmektesiniz.

Yukarıda belirtilen hususların yanısıra ABD veya Kanada vatandaşıysanız, orada ikamet ediyorsanız veya Site'ye ABD veya Kanada'dan erişiyorsanız bu Siteler/bu Kullanım Şartları, New York Eyaleti'nin (ABD) kanunlarınca yönetilmektedir ve bir Site ve/veya bu Kullanım Şartları ile ilgili her tür hukuki işlemin münhasır yargılama yetkisi ve yerinin New York Eyaleti'nin New York İlçesi'nde bulunan ilgili mahkemelere ait olacağını kabul etmektesiniz Sitelerin veya Sitelerdeki içeriklerin/materyallerin Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanım için uygun olduğunu garanti veya ima etmemekteyiz.

Her ne kadar Sitelerimiz tüm dünyadan erişilebilir olsa da Sitelerimizde tartışılan veya atıfta bulunulan İçerik, herkesin veya tüm coğrafi alanların kullanımına sunulmayabilir.

Ayrıca Sitelerde özellikle belirli bir coğrafi alan için tasarlanmış bölümler ("Yerel Bölümler") olabilir. Yerel Bölümlerin, bu Kullanım Şartları'nın yerine geçecek olan özel kuralları ("Özel Kurallar") olduğunu lütfen unutmayın. Özel Kuralların ne zaman uygulanacağını size bildireceğiz ve herhangi bir Yerel Bölüm'e erişmeniz ve/veya Yerel Bölüm'ü kullanmanız durumunda ilgili Özel Kurallara uygun hareket edeceğinizi de kabul etmektesiniz.

Ayrıca Siteler aracılığıyla kullanıma sunulan çekilişlere, yarışmalara veya benzeri promosyonlara herkes katılamayabileceği gibi teklifler için de uygun olmayabilir veya ödüller kazanamayabilir. Sitelerimizin kullanılabilirliğini ve/veya herhangi bir hizmetin sunulmasını, kendi takdirimiz doğrultusunda ve herhangi bir zamanda herhangi bir kişiyle, coğrafi alanla veya ülke ile sınırlama hakkımızı saklı tutmaktayız. İlgili her tür yerel kanuna uygun hareket etmekten münhasıran siz sorumlusunuz.

14. Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu ("DMCA") Bildirimi (sadece ABD için). 1998 tarihli ABD Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu'na ("DCMA") uygun olarak yapılan ihlal iddiası bildirimlerine, ihlale konu olduğu iddia edilen materyalin kaldırılması veya bu materyale erişimin devredışı bırakılması da dahil olmak üzere, uygun şekilde yanıt vermek politikamızdır. Sitelerimizin birinde yer alan materyallerin telif hakkınızı ihlal ettiği kanaatindeyseniz, Site veya İçerikleri ile ilgili talebi veya ihlal bildirimini Ferrero'nun aşağıdaki temsilcisine göndermelisiniz:

Ferrero U.S.A., Inc. Dikk.: Müşteri İlişkileri 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873 Telefon No.: (800) 688-3552

15. Bütünlük. Bu Kullanım Şartları'nın herhangi bir şartı veya hükmünün herhangi bir kanun veya kamu politikası nedeniyle geçersiz, yasalara aykırı veya icra edilemez kılınması ya da beyan edilmesi durumunda bu hükmün geçersiz veya icra edilemez olan bölümü ayrılacak ve kalan hükümleri de yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam edecektir.

16. Feragat; Telafi Yolları. Herhangi bir hakkı kısmen veya tamamen kullanmamız veya bu Kullanım Şartları'nı herhangi bir şekilde ihlal etmenizden feragat etmemiz bu hakkın tarafımızca daha sonra kullanılmasını önlemeyeceği gibi tarafınızca bu Kullanım Şartları'nın aynı şartını veya bir başka şartını daha sonra ihlal etmenizde de feragat edeceğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu Kullanım Şartları çerçevesindeki haklarımız ve telafi yollarımız kümülatif özellikte olup bu hak veya telafi yollarından herhangi birini kullanmamız, bir başka hak veya telafi yolunu kullanma hakkımızı sınırlandırmayacaktır.

17. İletişim Bilgileri. Sitelerle veya bu Kullanım Şartları ile ilgili herhangi bir sorunuz veya görüşünüz olması durumunda veya bu Kullanım Şartlarına uygun olmadığını düşündüğünüz herhangi bir içeriği rapor etmeniz gerekiyorsa aşağıdaki adresten bizimle irtibata geçebilirsiniz:

Ferrero International S.A. Dikk.: Tüketici İlişkileri – Nutella Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 Findel Lüksemburg +352 349711

© 2015 Ferrero Grubu. Tüm hakları saklıdır.