Fındıklar

Fındıklar

Fındık, yüzyıllar öncesinden beri oldukça popüler bir ağaç olan Corylus avellana L.'nin meyvesidir. Antik Roma'da mutluluk getirmesi için fındık ağaçları bağışlanması bir gelenekti. Fransa'ad ise doğurganlığı sembolize etmek amacıyla fındık düğün hediyesi olarak verilirdi.

Ferrero'nun köklerini oluşturan fındıklar

Ferrero'nun köklerini oluşturan fındıklar
Fındık ağacı Akdeniz havzasında, ağırlıkla da Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yaygındır, ancak İtalya'da da, özellikle Lazio ve Campania'nın orta bölgelerinde de yetiştirilir. İtalya'da ayrıca fındıklarıyla ünlü bir başka yer daha vardır: Nutella®'nın yaratıldığı, Piedmont'daki Langhe bölgesi. Aslında Nutella®'nın hikayesi, Ferrero'nun fındık konusundaki uzmanlık ve geleneğiyle ile başlamıştır.

Fındıklarımızın kökenleri

Fındıklarımızın kökenleri
Nutella®'da kullanılan fındıklar, Türkiye ve İtalya'daki başlıca küçük toprak sahiplerince yetiştirilmektedir.
Fındık, Ağustos ayının başı ile Eylül ayının sonu arasındaki dönemde hasat edilir.
Hasat edildikten sonra fındıklar kurutulur, temizlenir ve kırma tesisine gönderilir. Burada ise dizilir, kırılır, kalibre edilir, seçilir ve paketlenip Ferrero tesislerine gönderilir.

Tadı Zenginleştiren Kalite

Tadı Zenginleştiren Kalite
Ferrero olarak biz sadece en son hasatta toplanmış olan işlenmemiş ve bütün haldeki fındıkları satın almaktayız.
Fındıklar, fabrikaya getirilmesinin ardından kavrulma işlemine geçilmeden önce kalite kontrolünden tekrar geçer.
Her gün, laboratuvarlarımızdaki bir grup uzman, tüketicilerimiz için mükemmel ürün kalitesini garanti etmek amacıyla fındıkların tadını, aromasını ve dokusunu inceleyerek seçilen fındığın sürecin her bir aşamasına uygunluğundan emin oluyor.

Fındık işlemedeki mükemmelliğimiz

Fındık işlemedeki mükemmelliğimiz
Fındıkları doğrudan, Nutella® üretim hattının olduğu Ferrero fabrikalarında işlemekteyiz.
Bu sayede fındıkları, aromalarını daha da zenginleştirebilmek amacıyla en son ana kadar kavurabiliyor ve ince tanecikler halinde öğütebiliyoruz. Bu sürecin sonunda da Nutella® tarifinin özünü oluşturan, ipeksi kıvamdaki %100 fındık ezmesini elde edebiliyoruz. Bu ezme daha sonra Nutella®'nın fındık kokusunu en iyi şekilde elde etmek amacıyla birkaç saat içinde diğer malzemelerle karıştırılıyor.

Fındığı işlemenin ötesine uzanan uzmanlık

Fındığı işlemenin ötesine uzanan uzmanlık
2000'li yılların başlarından bu yana, Ferrero olarak fındık tedarik zincirinin diğer aşamalarına da dahil olmaya başladık.

İlk olarak fındık çiftçiliğine ve fidanlıkların bakımına yönelik yeni projeleri başlattık. Bu çalışmalar sayesinde hem yeni fındık çeşitleri ve yetiştirme biçimleri üzerinde çalışmalar ve testler yapmaya devam edeceğiz hem de Şubat ayından Mayıs ayına kadar güney yarımkürede ek bir hasat yapılmasını sağlayarak tüm yıl boyunca aynı kalite ve tazelikte fındık tedarik edebileceğiz.

Ayrıca 2014'de dünya fındık üretiminin %75'ini gerçekleştiren Türkiye'de çok önemli bir yatırım yaptık. Fındığın tedariği, işlenmesi ve pazarlanması alanında dünyanın önde gelen işletmecisi olan, Oltan Grubu'nu satın alarak fındığın seçilmesi ve işlenmesinin farklı aşamalarına yönelik yeni yeteneklere ve bilgiye sahip olduk. 2015 yılının başında kurulan Ferrero Hazelnut Company; Ferrero'nun kendi ziraat yaptığı bahçeler, fındık hasat geliştirme, zarai araştırma ve geliştirme, tadarik, sinai dönüşüm, yarı bitmiş ve bitmiş ürünlerin satışı olmak üzere tüm fındık zinciri süreçlerini tek bir çatı altında bir araya getirdi. Ferrero Hazelnut Company Türkiye'de ve Dünya'da inovasyon, iyi tarım uygulamaları, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında sektöre öncülük etmeye devam edecektir.

Ferrero Değerli Tarım Projesi

Ferrero Değerli Tarım Projesi
Dünyanın dört bir yanında fındık üretimi ve tedariği konusunda edindiğimiz deneyim, en iyi zirai uygulamaları standart hale getirmede ve desteklemede bize yardımcı olmaktadır.
Ferrero Değerli Tarım Projesi (FFVH), özellikle fındık üretimi için 2012'de geliştirilmiş bir program olup bir yandan verimliliği arttırmayı ve temel ham maddemiz olan fındığın hasat sonrası kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Proje, öte yandan da üretimin ve hasadın sorumlu ve saygın bir şekilde gerçekleşmesini temin etmeyi amaçlamaktadır.
Bugün itibariyle program çerçevesinde 95 örnek bahçe geliştirilmiş ve Türkiye'de 6 bölgede 200'den fazla eğitim oturumu düzenlenerek yaklaşık 14.000 fındık üretici eğitilmiştir. 2016'da 25.000'den fazla fndık üreticisine ulaşmayı ve 100'den fazla örnek bahçe kurmayı amaçlıyoruz.

Takip edilebilirlik yoluyla sorumlu bir tedarik zinciri geliştirme

Takip edilebilirlik yoluyla sorumlu bir tedarik zinciri geliştirme
Grubun amacı, 2020 yılında tedarikçilerimizin %100'ünün aşağıdaki hususlara uygun bir şekilde fındık üretmesine sağlamaktır.
- Çalışma koşulları açısından ulusal mevzuata uygun (yaşı, yerel mevzuat ile belirlenen sınırın altında olan hiçbir işçiyi çalıştırmamak)
- Ferrero etik kurallarına uyum
- Ferrero iş davranış kurallarına uyum

Hedefimize erişmek amacıyla Ferrero, fındık bahçelerine kadar uzanan bir takip sistemi geliştirmiştir. Bunun yanısıra dünya çapında öncü bir sertifikasyon firması olan SCS tarafından Ağustos ve Eylül aylarındaki hasat günlerinde sahaya önceden duyurulmadan saha kontrolleri yapılmakta, uyum denetlenmektedir. Takip sistemi, 2020'ye dek tedarik zincirimizin %100'ünü kapsayacaktır.

Takip sistemimiz

Takip sistemimiz
Takip sistemimiz "GeoTraceability" ile işbirliği dahilinde yönetilmektedir ve bu sayede tarlaların konumu, Ferrero'ya tedarik yapan fındık üreticilerinin üretimi ve karşılaştıkları sorunlar tam olarak görülebilmektedir. Böylece fındık üreticilerinin ihtiyaç duydukları teknik desteği sunabilmekteyiz. Özellikle Türkiye'de, fındık üretim alanlarındaki çiftçilere yardımcı olabilmek için ziraat mühendisleri ekibi kurulmuştur. Yerel STK'ların da desteğiyle doğru çalışma koşulları konusundaki bilinçliliği arttırmak amacıyla "İyi Sosyal Uygulamalar" konusunda da eğitimler vermekteyiz.