PROFESYONELLER İÇİN

Professionals-header

Nutella® markası hüküm ve koşullar

NUTELLA® Ferrero S.p.A.’nın tescilli bir markasıdır.
Birtakım ürünlerin hazırlanışı sırasında NUTELLA® fındık kremasının kullanılması, doğrudan NUTELLA® markasını kullanma hakkı vermemektedir. Ancak Ferrero S.p.A. aşağıda belirtilen Hüküm ve Koşullar altında bu markaya ilişkin olarak sınırlı kullanım yetkisi tanımaktadır.

 

NUTELLA® MARKASININ BAĞIMSIZ SATICILAR TARAFINDAN HEMEN TÜKETİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN TAZE ÜRÜNLER İÇİN KULLANILMASINA İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

İşbu Hüküm ve Koşullar (“Hüküm ve Koşullar”) münhasıran Türkiye’de yiyecek maddelerinin satışı ve/veya hizmeti alanında faaliyet gösteren ve ürünlerinin birinde veya birkaçında (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) tanımlayıcı malzeme olarak NUTELLA® fındık kremasını kullanmayı planlayan bağımsız satıcılar (Örneğin bağımsız olarak faaliyet gösteren ekmek fırınları, restoranlar, pastaneler veya kafeler) (bundan böyle “Satıcılar” olarak anılacaktır) için geçerlidir. İşbu Hüküm ve Koşullar ve bu çerçevede tanınan kullanım hakkı, yalnızca tek bir dükkânı bulunan bağımsız Satıcılar için geçerli olup; bir “zincir”in parçası olan veya bayi olarak faaliyet gösteren bir gıda maddesi satıcısı ve/veya gıda hizmeti işletmecisi, Satıcı sayılmayacaktır ve bu nedenle NUTELLA® markasını işbu Hüküm ve Koşullara tabi olarak kullanmak üzere yetkilendirilmemiştir. Bir satıcı, yetkili Satıcı olup olmadığından emin değil ise doğrudan Ferrero ile iletişime geçebilir.

Ferrero, Hüküm ve Koşulları değiştirebilir veya feshedebilir ve Satıcılar, Hüküm ve Koşulların değiştirilmiş veya feshedilmiş olup olmadığını en azından her altı ayda bir kontrol edeceklerini kabul ederler. Satıcılar belgenin en güncel metnine uygun hareket etmeyi ve bu metnin kendileri için bağlayıcı olduğunu kabul ederler.

Hüküm ve Koşullar

 • 1) NUTELLA® markasını tüketiciye yalnızca NUTELLA® fındık kremasının izin verilen gıda ürünü (“Ürün”) içerisinde veya üzerinde kullanılan bir malzeme olduğunu belirtmek üzere kullanabilirsiniz. NUTELLA® markasını mağaza dışındaki herhangi bir reklam veya materyal üzerinde kullanamazsınız.
   
 • 2) Ürün yalnızca ve münhasıran Satıcının bölgesinde, yürürlükte bulunan kanunlar, yönetmelikler ve yerel kurallara uygun olarak, güvenli ve sağlıklı bir çevrede üretilmeli ve satılmalıdır.
   
 • 3) Ürünler taze olarak hazırlanmalı ve hazırlandıktan sonra 24 saat içinde satılmalıdır.
   
 • 4) NUTELLA® diğer malzemelerle birlikte pişirilmemeli, dondurulmamalı veya karıştırılmamalıdır.
   
 • 5) NUTELLA® markası her zaman: 
 • a. Tek renkli büyük harflerle yazılmalı (işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında NUTELLA® logosunun (Nutella Logo) kullanımı için yetki verilmemektedir.) ve
   
 • b. Tescilli marka sembolü olan ® işareti ile birlikte kullanılmalıdır.
   
 • 6) NUTELLA® markası, Ürün adından daha çok ön plana çıkmamalıdır.

ÖRNEK​​

Use of the Nutella trademark

 

 • 7) NUTELLA® markası, Ferrero ile herhangi bir bağlantı olduğu yönünde izlenim verecek şekilde kullanılmamalı ve Ferrero’nun iyi niyetinden haksız menfaat sağlanmaya çalışılmamalıdır. Ayrıca NUTELLA® markasını taşıyan ürünler, satış noktalarında sunulan diğer ürünlerden daha çok ön plana çıkmamalıdır. 

İZİN VERİLEN VE YASAKLANAN KULLANIMLAR
Satıcının birden fazla Ürün sunması durumunda, dükkânda kullanılan menülerde NUTELLA® fındık kreması, yalnızca tek bir Ürün adının hemen altında ilk malzeme olarak listelenebilir. Örneğin;

 

Permitted uses of Nutella trademark

 

Dükkânda kullanılan menülerde NUTELLA® fındık kreması, bütün Ürünlerin adının altında ilk malzeme olarak listelenemez. Örneğin;

 

​​Prohibited uses of Nutella trademark

 

Dükkanda yer alan menüler (veya menülerin bir bölümü) yalnızca NUTELLA® fındık kreması içeren Ürünlere ayrılamaz. Örneğin aşağıdaki şekilde kullanılamaz:

 

Prohibited uses of Nutella trademark

 

Dekoratif amaçlı olarak münhasıran NUTELLA® fındık kreması kavanozlarının yerleştirilmemesi kaydıyla, satış noktalarında Ürünlerin hazırlanması için depolanan ve/veya kullanılan NUTELLA® fındık kreması kavanozları sergilenebilir. (Eğer Ferrero tarafından sağlandıysa) Satış noktasında sergilenecek materyaller makul bir şekilde kullanılmalıdır. Örneğin;

 

Permitted uses of Nutella trademark instore

 

Ferrero’nun yazılı izni olmadıkça, NUTELLA® fındık kreması kavanozları, amaçlanan fiili kullanımdan ziyade, satış noktasında sergilenen asıl ürün olarak yoğun bir miktarda kullanılamaz (aşağıda örneklendirilmiştir). Ferrero’nun yazılı izni olmadıkça, Ürünlerin hazırlanmasında kullanılan NUTELLA® kavanozları dışında, Ferrero markalarını ve/veya ürünlerini ihtiva eden herhangi bir materyal kullanılamaz.

 

Prohibited uses of Nutella trademark instore

 

 • 8) NUTELLA® markası Ürün sunumlarında, yalnızca Ferrero tarafından açık bir şekilde NUTELLA® fındık kreması ile birlikte kullanılması kabul edilen ürün türleri için kullanılabilir. Ferrero tarafından kullanılmasına izin verilen ifadeler işbu Hüküm ve Koşulların sonunda belirtilmiş olup Ferrero, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bir veya daha fazla ifade ekleme/çıkarma hakkını saklı tutar.
   
 • 9) Ferrero, işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında herhangi bir Satıcı’ya veya Satıcı gruplarına NUTELLA® markasının kullanımı için tanıdığı yetkilendirmeyi tamamen kendi takdirine bağlı olarak feshetme hakkını saklı tutar. Herhangi bir Satıcı’nın işbu Hüküm ve Koşullara uymaması durumunda kendisine tanınan yetki derhal iptal edilecektir.

İzin verilen ifadeler:

• Nutellalı Kruvasan

• Nutellalı Krep

• Nutellalı Pankek

• Nutellalı Waffle

• Nutellalı Donut

• Nutellalı Dondurma

• “ Özel FERRERO Tarifleri” için izin verilen ifade (lütfen web sitemizde TARİFLERİMİZ için ayrılmış özel bölümü ziyaret ediniz)